Etapes de vaccinació i grups de població a vaccinar contra la COVID-19

El Servei de Salut de les Illes Balears i la Direcció General de Salut Pública i Participació han duit a terme la primera campanya de vaccinació d’acord amb l’evolució de l'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya: elaborada per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.


01

Primera etapa de vaccinació: Grups prioritaris

En aquesta primera etapa de vaccinació, a les Illes Balears, es varen administrar les primeres dosis disponibles dels vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna/Lonza i Oxford/AstraZeneca (suspesa cautelar i temporalment), als col·lectius següents: Grup 1, Grup 2, Grup 3A, Grup 3B, Grup 3C i Grup 4

Grup 1

Residents i personal sanitari i sociosanitari en residències de persones grans i amb discapacitat

 • Col·lectius del Grup 1

  Totes les persones que treballen en aquests centres, inclosos els que hi fan altres funcions diferents a la prestació de serveis sanitaris (administratiu, neteja, cuina, etc.), estan contemplades en aquesta categoria. A més, s'hi inclouen també les persones que treballen en centres de dia vinculats a centres de majors, és a dir, amb activitats i personal compartits.

 • Inici de la vaccinació

  La vaccinació contra la COVID-19 es va iniciar el diumenge 27 de desembre de 2020 a la residència Oms - Sant Miquel de Palma


  Inici de vaccinació: 27/12/2020

 • Cita prèvia

  Telefonau a InfoVacuna COVID 971211999 si teniu dubtes sobre la cita prèvia per a la vaccinació contra la COVID-19.

  Horari d'atenció: del dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. El diumenge i festius, de 8 a 21 hores.

 • Lloc de la vaccinació

  Els equips de vaccinació d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) s'han desplaçat als centres almenys en dues ocasions per vaccinar tant usuaris com professionals.


Grup 2

Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari

 • Col·lectius del Grup 2

  Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitaris. Són professionals de la xarxa pública i privada de les Illes Balears que fan feina als serveis d’urgències, radiologia, pneumologia, microbiologia, medicina interna, UCI, laboratoris i transport urgent.

 • Inici de la vaccinació

  La Conselleria de Salut i Consum començà el 13 de gener de 2021 la vaccinació contra la COVID-19 de 7.337 professionals sanitaris i no sanitaris que fan feina a l'anomenada primera línia COVID.


  Inici de la vaccinació: 13/01/2021

 • Cita prèvia

  Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant Atenció Primària i Salut Laboral, es posaran en contacte per administrar-vos el vaccí contra la COVID-19.


  Si teniu dubtes posau-vos en contacte amb Salut Laboral de la vostra gerència o amb InfoVacuna COVID 971211999

 • Lloc de la vaccinació
  • Els professionals de la sanitat pública seran vaccinats als seus centres sanitaris, mentre que professionals de la sanitat privada seran vaccinats a la COVID Exprés de Son Dureta (Mallorca).
  • Per als professionals de Menorca, s’han habilitat dos punts de vaccinació: l’Hospital Mateu Orfila (Maó) i el Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella).
  • Per als professionals d'Eivissa s’ha habilitat un punt a l'Hospital Can Misses i per als professionals de Formentera s’ha habilitat un punt a l’Hospital de Formentera

Grup 3A

Personal d'àmbit hospitalari, d'atenció primària, no considerat de primera línia i altres grups sanitaris i sociosanitaris, odontòlegs i higienistes dentals

 • Col·lectius del Grup 3A
  • Personal d'àmbit hospitalari, d'atenció primària, no considerat de primera línia -grup 2-, en funció del risc d'exposició de l'activitat laboral i la possibilitat d'adoptar les mesures de protecció adequades.
  • En altres àmbits, es vacunarà al personal d'odontologia, higiene dental i un altre personal sanitari que atén de manera habitual a pacients sense màscara i durant un temps superior a 15 minuts.
 • Inici de la vaccinació

  Inici de la vaccinació: 08/02/2021

 • Cita prèvia

  Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT), a través d'Atenció Primària i de Salut Laboral, es posaran en contacte per administar-vos el vaccí contra la COVID-19.


  Si teniu dubtes posau-vos en contacte amb Salut Laboral de la vostra gerència o amb InfoVacuna COVID 971211999

 • Lloc de la vaccinació
  • Els professionals de la sanitat pública seran vaccinats als seus centres sanitaris, mentre que professionals de la sanitat privada seran vaccinats a la COVID Exprés de Son Dureta (Mallorca).
  • Per als professionals de Menorca, s’han habilitat dos punts de vaccinació: l’Hospital Mateu Orfila (Maó) i el Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella).
  • Per als professionals d'Eivissa s’ha habilitat un punt a l'Hospital Can Misses i per als professionals de Formentera s’ha habilitat un punt a l’Hospital de Formentera

Grup 3B

Personal en actiu dels col·lectius que figuren a continuació, en funció del risc d'exposició de l'activitat laboral i la possibilitat d'adoptar les mesures de protecció adequades

 • Col·lectius del Grup 3B
  • Personal sanitari i sociosanitari no vaccinat abans, incloent serveis d'inspecció sanitària, medicina legal i forense, consultes mèdiques privades, serveis d'ajuda a domicili, centres de menors i centres de dia o equivalents així com estudiants sanitaris i sociosanitaris que fan pràctiques clíniques.
  • Personal sanitari dels col·lectius següents: fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals, personal d'oficines de farmàcia, protètics dentals, logopedes i personal de psicologia clínica. La resta de personal sanitari serà vaccinat més endavant.
  • Treballadors d'institucions penitenciàries.
  • Personal dels serveis de salut pública implicat en la gestió de la pandèmia.
 • Inici de la vaccinació

  18/02/2021

 • Cita prèvia

  Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears es posaran en contacte per administrar-vos el vaccí contra la COVID-19.


  Si teniu dubtes, posau-vos en contacte amb la seva empresa, la seva gerència o a través del telèfon InfoVacuna COVID 971211999

 • Lloc de la vaccinació
  • Els professionals de la sanitat pública seran vaccinats als seus centres sanitaris, mentre que professionals de la sanitat privada seran vaccinats a la COVID Exprés de Son Dureta (Mallorca).
  • Per als professionals de Menorca, s’han habilitat dos punts de vaccinació: l’Hospital Mateu Orfila (Maó) i el Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella).
  • Per als professionals d'Eivissa s’ha habilitat un punt a l'Hospital Can Misses i per als professionals de Formentera s’ha habilitat un punt a l’Hospital de Formentera

Grup 3C

Resta de professionals que treballen en àmbits sanitaris, així com la resta de professions sanitàries: veterinaris, nutricionistes,…

 • Inici de la vaccinació

  21/02/2021

 • Cita prèvia

  Els professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears es posaran en contacte per administrar-vos el vaccí contra la COVID-19.


  Si té dubtes posi's en contacte amb la seva empresa, la seva gerència o a través del telèfon InfoVacuna COVID 971211999

 • Lloc de la vaccinació
  • Els professionals de la sanitat pública seran vaccinats als seus centres sanitaris, mentre que professionals de la sanitat privada seran vaccinats a la COVID Exprés de Son Dureta (Mallorca).
  • Per als professionals de Menorca, s’han habilitat dos punts de vaccinació: l’Hospital Mateu Orfila (Maó) i el Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella).
  • Per als professionals d'Eivissa s’ha habilitat un punt a l'Hospital Can Misses i per als professionals de Formentera s’ha habilitat un punt a l’Hospital de Formentera

Grup 4

Persones considerades com a grans dependents (grau III de dependència; és a dir, amb necessitat de mesures de suport intenses) que no estiguin institucionalitzades, i al seu cuidador principal (independent que el seu lloc de treball sigui remunerat o no)

 • Col·lectius del Grup 4
  • En el grup 4 s'inclouen a les persones amb grau de dependència III reconegut conforme a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de dependència, a les quals hagin sol·licitat el reconeixement i aquelles persones que, encara que no l'hagin sol·licitat, puguin acreditar aquesta situació de dependència mitjançant un informe mèdic.
  • Es vacunarà a una persona cuidadora que designi la família, independentment que el seu lloc de treball sigui remunerat o no.
  • En el cas dels nens i joves grans dependents que no puguin rebre la vacuna, sé que es vacunarà a la persona cuidadora.
 • Inici de la vaccinació

  Les 4.502 persones considerades grans dependents que viuen a les Illes Balears seran citades via telefònica.


  Inici de la vaccinació: 08/02/2021

 • Cita prèvia

  Seran citats via telefònica, pels equips sanitaris dels centres de salut de referència.


  Si teniu dubtes sobre la citació podeu consultar-los amb el vostre centre de salut 

 • Lloc de la vaccinació

  Els equips d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears es desplaçaran al domicili d'aquestes persones quan sigui necessari o bé les citaran al seu centre de salut.
02

Segona etapa de vaccinació: Altres grups prioritaris

A mesura que els grups anteriors van estar vaccinats, i a major disponibilitat de vaccins, es van ampliara els grups de vaccinació. Formats pels següents grups: Grup 5A, Grup 5B, Grup 5C, Grup 6A, Grup 6B, Grup 6C, Grup 7, Grup 8 i Grup 9

Vaccinació contra la COVID-19
Grup 5A

Persones de 80 o més anys (nascudes abans de 1942)

 • Inici de la vaccinació
  • Les persones usuàries de centres de dia varen començar a ser vaccinades el 24/02/2021
  • Les persones de la franja d'edat d'entre 90 i 112 anys han estat vaccinades a partir del dia 1/03/2021
  • El 12/03/2021 s'inicia la vaccinació de les persones de la franja d'edat d'entre 80 i 90 anys
 • Cita prèvia de la vaccinació

  TENIU MÉS DE 80 ANYS I ENCARA NO HEU ESTAT VACCINAT?

  Coneixeu algú o teniu algun familiar d'aquesta edat que no ha estat vaccinat? Avisau-lo.

  • Per concertar una cita ha de telefonar al 971 211 998

 • Lloc de la vaccinació

  Les persones de la franja d'edat d'entre 80 i 90 anys serán citades als seus centres de salut i, en els casos de mobilitat reduïda, els equips d'infermeria es desplaçaran als domicilis, igual com s'ha fet amb les persones de la franja de població d'entre 90 i 112 anys.


Grup 5B

Persones entre 70 i 79 anys (nascudes entre el 1942 i el 1951)

 • Inici de la vaccinació

  07/04/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  TENIU MÉS DE 70 ANYS I ENCARA NO HEU ESTAT VACCINAT?

  Coneixeu algú o teniu algun familiar d'aquesta edat que no ha estat vaccinat? Avisau-lo.


Grup 5C

Persones entre 66 i 69 anys (nascudes entre el 1952 i el 1955, inclosos)

 • Inici de la vaccinació

  24/03/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  El Servei de Salut de les Illes Balears contactarà amb les persones a les que vaccinarà, seguint l'ordre de priorització establert. És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.


Grup 6A

Forces i cossos de seguretat, emergències i forces armades

 • Col·lectius del Grup 6A

  Inclou Guàrdia Civil, Policia Nacional, autonòmica i local, bombers, tècnics de les forces i cossos de seguretat, professionals de protecció civil, emergències i forces armades.

 • Inici de la vaccinació

  1/03/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  El Servei de Salut de les Illes Balears contactarà amb les persones a les que vaccinarà, seguint l'ordre de priorització establert. És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.


Grup 6B

Docents i personal d'educació infantil i necessitats educatives especials

 • Col·lectius del Grup 6B

  Inclou tant docents com altres professionals que atenen alumnes.

 • Inici de la vaccinació

  26/02/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  El Servei de Salut de les Illes Balears contactarà amb les persones a les que vaccinarà, seguint l'ordre de priorització establert. És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.


Grup 6C

Docents i personal d'educació primària i secundària

 • Inici de la vaccinació

  01/03/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  El Servei de Salut de les Illes Balears contactarà amb les persones a les que vaccinarà, seguint l'ordre de priorització establert. És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.


Grup 7

Grup de persones amb condicions de risc alt de patir malaltia greu per la COVID-19

 • Col·lectius del Grup 7
  • Persones amb trasplantament o en la llista d'espera per a un trasplantament.
  • Persones en tractament d'hemodiàlisi o diàlisi peritoneal.
  • Persones amb un càncer actiu.
  • Persones amb immunodeficiències primàries.
  • Persones amb infecció pel VIH amb <200 cel/ml (analítica dels darrers 6 mesos).
  • Persones amb síndrome de Down de 40 anys o més (nascudes en 1981 o abans).
 • Inici de la vaccinació

  07/04/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  El Servei de Salut de les Illes Balears contactarà amb les persones d’aquest grup de població, atesa la seva condició de risc. Segons els casos es citarà a l’hospital, centre de salut habitual o acudirem al domicili del pacient.


Grup 8

Persones entre 60 i 65 anys (nascudes entre 1956 i 1961, inclosos)

 • Inici de la vaccinació

  24/03/2021

 • Cita prèvia de la vaccinació

  És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.

  Les persones nascudes en els anys 1962, 1963, 1964, 1965, i empadronades a les Illes Balears podran autocitar-se per BITCITA a partir del dilluns 10 de maig de 2021


Grup 9

Persones entre 50 i 59 anys (nascudes entre 1962 i 1971, inclosos)

 • Inici de la vaccinació

  12/03/2021 (persones nascudes a partir del 01/01/1966)

 • Cita prèvia de la vaccinació

  És important no contactar de manera individual amb el sistema sanitari sobre la vaccinació contra la COVID-19.

  Les persones nascudes l'any 1966, i empadronades a les Illes Balears podran autocitar-se per BITCITA a partir del dilluns 10 de maig de 2021.

 • Lloc de la vaccinació

  Aquest grup de població serà vaccinat als punts de vaccinació habilitats a les diferents illes03

Tercera etapa de vaccinació


Grup de població
per any de naixement
 • Franja d'edat activa
  • Persones a partir de 9 anys

Per a l'etapa 3 de vaccinació, el 16 d'abril de 2021, el Servei de Salut de les Illes Balears va posar en marxa un sistema d'autocita (BITCITA) que s'amplia progessivament per a l'autocita dels grups de població diana d'acord amb l'evolució de l'estratègia de vaccinació.
I també s'ha fet...

 • Administració d'una dosi addicional del vaccí de la COVID-19 per a persones immunodeprimides

  El 7 de setembre la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ha aprovat administrar una dosi addicional del vaccí de la COVID-19 a algunes persones en situació de greu immunosupressió, en les quals existeix un risc  elevat que es produeixi una resposta immune inadequada a la pauta convencional de vaccinació.

  En concret, la dosi addicional per a completar la pauta està indicada per a les persones amb:

  • trasplantament d'òrgan sòlid,
  • els receptors de trasplantament de progenitors hematopoètics i
  • les persones en tractament amb fàrmacs anti-CD20.

  A partir del 09/09/2021 el Servei de Salut de les Illes Balears captarà el grup de persones immunodeprimides i, per mitjans telefònics, els oferí una cita per a l'administració d'una dosi addicional del vaccí de la COVID-19.

  Així doncs, a les persones en situació de greu immunosupressió de les Illes Balears se'ls administrà una dosi addicional del vaccí de la COVID-19, amb una cita confirmada telefònicament. 


A qui s'està vaccinant actualment?

Cita per a la vaccinació contra la COVID-19

En el meu estat de salut, puc ser vaccinat?

Ja estic vaccinat. Què he de saber?

Què és el vaccí i perquè m'hauria de vaccinar?

No som resident habitual a les Illes Balears. Què he de fer per ser vaccinat?

Organització de la campanya de vaccinació

A qui s'ha vaccinat fins ara?

Vaccinació contra la COVID-19 en xifres


Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi si teniu dubtes sobre la vaccinació contra la COVID-19

Personal administratiu us assessorarà sobre la vaccinació contra la COVID-19
Horari d'atenció: de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.