Logo HCIN

Correccions d’errors de la Resolució del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 5 de Febrer de 2013, per la qual s’aprova la convocatòria de la borsa de treball de la categoria de Llevadora i d’Infermeria de Salut Mental

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:24

Actualitzat: 27/04/18 15:05

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001