Logo HCIN

Acord de la comissió de selecció, de 25 de juliol de 2013, per la qual s’aprova que la prova teòrica- pràctica de caràcter eliminatori i s’estableixen les característiques d’aquesta, corresponent a la convocatòria d’una plaça Facultatiu Especialista d’Aparell Digestiu, amb caràcter eventual, de 5 de juliol de 2013, de l’Hospital Comarcal d’Jnca.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:24

Actualitzat: 27/04/18 15:05

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001