Logo HCIN

Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, de 22 de gener de 2013, per la qual s'aprova la convocatòria per promoció interna temporal una plaça de llevadora de la Fundació Hospital Comarcal d'Inca

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:22

Pediàtriques: 00:00

Actualitzat: 10/08/22 01:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001