Logo HCIN

Resolució del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca per la qual s'adjudica la plaça de llevadora per promoció interna temporal, de 14 d'abril de 2013.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:40

Actualitzat: 27/06/22 16:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001