Logo HCIN

Formació a l'Hospital Comarcal d'Inca

L'Hospital Comarcal d'Inca manté una clara aposta per la formació del seu personal. Per això, desenvolupa anualment nombroses accions dirigides tant als professionals metges i infermeres, com el personal no sanitari.

El programa d'accions formatives s'estableix anualment d'acord amb la detecció de les necessitats del centre, i posteriorment es trasllada a l'Escola Balear d'Administració Pública perquè organitzen els cursos oportuns.

Així mateix, l'Hospital ofereix periòdicament activitats, conferències, jornades, etc., Per actualitzar els coneixements del personal que treballa i aprofundir en els aspectes que contribueixin a millorar el seu perfil professional per facilitar que presti una atenció de qualitat als pacients. Aquestes convocatòries estan obertes a professionals d'altres centres sanitaris.

Sala audiovisual de l'Hospital Comarcal d'Inca

Pel que fa als recursos per realitzar aquestes actuacions, cal assenyalar que l'Hospital Comarcal d'Inca disposa d'aules, d'una sala d'actes i una sala equipada amb els dispositius audiovisuals necessaris per retransmetre videoconferències i visionar material documental.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:00

Pediàtriques: 00:00

Actualitzat: 23/03/23 00:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001