Logo HCIN

La Unitat d'Investigació de l'Hospital Comarcal d'Inca va començar la seva tasca el 2010, centrant la seva activitat en temes crucials per tal de millorar l'atenció assistencial, a més d'incrementar la qualitat i l'eficiència dels serveis que presta aquest centre hospitalari.

Aquesta Unitat integra comissions d'investigació, a les que participen especialistes procedents de diferents camps de coneixement de la salut, facultatius i infermeres. Tots ells han contribuït a la creació i desenvolupament d'aquesta Unitat, analitzant, aprovant i desenvolupant projectes d'investigació.

Recerca i formació a l'Hospital Comarcal d'Inca

A més, va comptar amb l'assessoria metodològica d'un tècnic de suport a la investigació de la Fundació Mateu Orfila, i la recerca de finançament recau en el responsable de projectes de finançament públic de la Fundació Mateu Orfila. A més, compta amb el suport científic i metodològic de la responsable d'investigacions de la Direcció d'Avaluació i Acreditació de la Conselleria de Salut de les Illes Balears i amb una especialista de la Unitat d'Innovació i Transferència de Coneixements.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:40

Pediàtriques: 00:11

Actualitzat: 30/05/23 02:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001