Logo HCIN

Fotografia Passadís

Testament Vital (Llei 1/2006, d’1 de març, de voluntats anticipades)

És la manifestació escrita anticipada d’una persona capaç que, actuant lliurament, expressa les instruccions que s’han de tenir en compte pel que fa a l’assistència sanitària que vol rebre en situacions que impedeixin comunicar personalment aquesta voluntat, o, sobre el destí del cos o òrgans una vegada produïda la mort.

Aquest document fa referència a:

  • Expressió dels objectius vitals i valors personals.
  • Instruccions sobre les atencions i tractaments mèdics.
  • Nomenament d’un representant.
  • Decisió pel que fa a la donació dels òrgans.

Consentiment Informat

Com a pacients teniu dret de ser informats sobre el vostre patiment, sobre la proposta de tractament i teràpies alternatives, dels riscs i de la probabilitat de resultats adversos, per poder prendre una decisió.

Aquesta llei estableix l’obligació d’informar-vos com a pacient, o als vostres familiars més pròxims, dels riscs del tractament indicat.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:38

Pediàtriques: 00:22

Actualitzat: 29/01/23 05:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001