Logo HCIN

Fotografia Escàner

L'Hospital Comarcal d'Inca entén la responsabilitat social com un compromís i una vocació, de caràcter transversal, que es deriva de la seva activitat quotidiana com a institució que ofereix serveis de salut. Per això, el dia a dia en els diferents nivells de responsabilitat dels seus col•laboradors respon a uns criteris, que es poden resumir en set eixos fonamentals:

  • Millorar la qualitat, la seguretat i l'accessibilitat dels pacients als serveis de salut que ofereix aquest centre.
  • Incrementar la formació, el desenvolupament, la participació i la seguretat dels seus professionals.
  • Apostar per un model de gestió amb proveïdors de béns i serveis, d'acord amb un model de consum responsable i de protecció del medi ambient.
  • Intensificar les relacions amb la comunitat utilitzant els recursos que ofereixen les noves tecnologies de la comunicació, per apropar l'Hospital a la ciutadania i, alhora, conèixer les seves necessitats.
  • Vetllar que es compleixi estrictament la legislació vigent que afecta l'activitat sanitària, en aspectes com la protecció de dades, la prevenció de riscos laborals, la gestió de residus, etc.
  • Estimular accions que afavoreixin la reconciliació de la vida laboral i la familiar i afavorir la integració dels professionals de l'Hospital que presenten discapacitats.
  • Donar suport a iniciatives impulsades per organitzacions no governamentals sense ànim de lucre que tenguin com a finalitat la prevenció i la promoció de la salut.

Fotografia Hospital Comarcal d'Inca

 

Programa Lactari

L'Hospital Comarcal d'Inca disposa d'una sala d'alletament per a mares lactants amb fills hospitalitzats, i també per a les mares lactants treballadores del centre hospitalari. Aquesta iniciativa sorgeix arran del Programa de Formació i Capacitació de Mares Lactants i pretén donar una passa més en la promoció de la lactància materna i en el suport i ajut a les mares.

La sala, ubicada en el mòdul d'Hospitalització Maternoinfantil, ha estat decorada, de manera desinteressada, per la pintora Marga Melià.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:00

Pediàtriques: 00:00

Actualitzat: 23/03/23 00:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001