Logo HCIN


L’Hospital Comarcal d’Inca ha estat guardonat amb el premi ‘Sanitaria 2000’, a la categoria d’Acció Innovadora, per a la implementació del Sistema Surgical Safety List (“La llista de verificació de la seguretat de la cirurgia”).

Els premiats han estat triats segons el criteri del Consell de Redacció de ‘Sanitaria 2000’, dels lectors de Redacción Médica i de representants de la sanitat balear. El jurat dels premis aplega rellevants personalitats com són el president de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín; el president de la Federació d’Associacions Cientificomédiques d’Espanya, Carlos Macaya; la presidenta del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Carmen Peña; el president de Previsió Sanitària Nacional, Miguel Carrero, i Alfonso Moreno, president del Consell Nacional d’Especialitats.

Pel que fa al guardó que ha rebut l’Hospital Comarcal d’Inca, la “llista de verificació de la seguretat de la cirurgia” (surgical safety list) és un mètode de verificació que pretén augmentar la seguretat dels pacients que han de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica. Aquest sistema procedeix d’una de les recomanacions impulsades per l’Organització Mundial de la Salut i consisteix en implementar una nova eina de treball. El Comitè Quirúrgic, amb la col·laboració del Departament d’Informàtica, ha estat l’encarregat de dissenyar i desenvolupar aquesta iniciativa.

Un equip de psiquiatres, integrat per professionals procedents d'unitats de Psiquiatria de diferents hospitals de les Illes Balears, entre d'altres de l'Hospital Comarcal d'Inca, va ser premiat pels treballs que van presentar a la VIII edició de la trobada organitzada pel Projecte adhesió (Adherència Terapèutica a la Esquizofrènia), celebrada a Còrdova el novembre de 2011.

Els treballs guardonats en aquesta trobada internacional es van presentar sota els següents títols: "Compliment ambulatori del tractament amb Risperidona ILD iniciat des de les unitats d'hospitalització breu", "Sobrecàrrega al cuidador de pacients amb trastorns psicòtics" i "Estudi descriptiu de l'ús de antipsicòtics a les unitats de Salut Mental ".

Els autors d'aquests estudis, metges especialitzats en Psiquiatria i que constitueixen el Grup ad-Balears són: José María Playà, de l'Hospital Comarcal d'Inca, Henar Arnilla, Maria Sagrario Sánchez, Carlos Castillo, Manuel Millán i Daniel Giner, de l'Hospital Son Llàtzer , Belén Hernández, Miguel Lliteras i Rosa Molina, de l'Hospital de Manacor, i Carlos Chada l'Hospital Mateu Orfila.

L’Hospital Comarcal d’Inca ha estat distingit per la Societat de Sistemes d’Informació i Gestió en Sanitat (HIMSS Analytics Europe) com a centre sanitari d’avantguarda en la implementació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit hospitalari.

Concretament, el centre hospitalari ha aconseguit el nivell 6 en una escala del 0 al 7, la qual cosa el converteix en un dels hospitals públics de les Illes Balears que aconsegueixen aquesta qualificació.

A més, l’avaluació obtinguda implica que l’Hospital Comarcal d’Inca mereix el guardó internacional de l’EMRAM (per electronic medical record adoption model, ‘model d’adopció de la història clínica electrònica’).

El projecte anomenat "Les TIC com a suport a l'activitat assistencial", presentat per l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) al premi d'innovació sanitària convocat per SIMO Network va ser seleccionat com a finalista per optar al guardó, el setembre de 2011.

Un total de 47 candidatures van optar al premi convocat per SIMO Network, i el Comitè de Selecció-format per cinc professionals de la informació de mitjans especialitzats en Sanitat i les TIC: Diario Médico, Ariadna, Ciberpaís, Computing i ComputerWorld-ha seleccionat els 9 projectes finalistes, entre els quals figura el presentat pel HCIN: "Les TIC com a suport a l'activitat assistencial".

El projecte presentat pel HCIN explicava com s'ha desenvolupat un circuit de gestió integral d'imatges i documents que possibilita capturar i transmetre a la història clínica electrònica informació heterogènia (documents i / o imatges) generada per dispositius independents i / o aplicacions diverses, el cosa repercuteix en la immediatesa de la informació, alhora que incrementa la seguretat del pacient i millora l'accessibilitat dels professionals sanitaris a les dades obtingudes.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:54

Pediàtriques: 00:20

Actualitzat: 29/01/23 06:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001