Logo HCIN

Fotografia jardí Hospital Comarcal d'Inca

L’Hospital Comarcal d’Inca va nèixer després d’un llarg i dur recorregut de quasi 20 anys. De fet al Pla Sanitari de 1987 ja es va reivindicar la construcció d’un hospital comarcal a Inca, que permetés una bona i més propera atenció sanitària per als residents dels municipis de la comarca.

Al llarg d’aquest camí, una representació important de ciutadans, encapçalats per l’anomenada "Plataforma Pro-hospital", va fer sentir la seva veu amb intenses i repetides reclamacions.

Els inicisFotografia passadís Hospital Comarcal d'Inca

El 1996 Vicenç Batle Beltran va cedir una parcel·la de la seva propietat per a la construcció del que avui és l’Hospital Comarcal d’Inca. I fou en aquell moment en què la incipient idea d’un hospital per a la comarca va començar a perfilar-se com una realitat.

El 1998, i davant la insistència del titular de l’Ajuntament d’Inca, es va signar un protocol d’intencions entre el Ministeri de Sanitat i Consum i el Govern de les Illes Balears pel qual ambdues administracions es comprometien a fer realitat el projecte; però no es va arribar mai a un acord sobre el finançament del mateix.

El Reial Decret 1478/2001 de 27 de desembre, pel qual es feren efectives les transferències sanitàries, possibilità que la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears acceptàs finançar íntegrament les obres i les pogués adjudicar. D’aquesta manera, el setembre de 2003 es va col·locar la primera pedra per a la construcció de l’hospital.

Finalment, gràcies a l’esforç decidit i a la lluita incondicional de moltes persones, l’Hospital Comarcal d’Inca va obrir les seves portes per primera vegada el 31 de gener de 2007, i va ser inaugurat oficialment el 26 de febrer del mateix any.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:38

Pediàtriques: 00:22

Actualitzat: 29/01/23 06:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001