Logo HCIN

El servei infermer de l’Hospital Comarcal d’Inca té com a missió proporcionar cures integrals i individualitzades al pacient i a la família en totes les etapes de la vida i en funció de les seves expectatives de salut.

Fotografia Infermera

La nostra activitat s’orienta cap a una atenció humana i personalitzada.

  • Establim vies de comunicació per assegurar la continuïtat de cures.
  • Recollim informació dels usuaris per millorar els nostres serveis.
  • Ajudam la persona a aconseguir el màxim nivell d’independència en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques.
  • Garantim el respecte als pacients i a la família.
  • Tenim cura del desenvolupament personal i professional mitjançant la Formació Continuada.
  • El nostre àmbit d’activitat està on es requereixin els nostres coneixements professionals.
  • Infermeres, auxiliars d’infermeria, llevadores, tècnics especialistes, fisioterapeutes, optometristes, terapeutes ocupacionals i auxiliars de suport a l’assistència constitueixen l’equip humà de l’àrea de cures i suport diagnòstic que té per finalitat promoure la salut, prevenir, detectar complicacions i contribuïr a un major benestar de la població.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:38

Pediàtriques: 00:22

Actualitzat: 29/01/23 06:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001