Logo HCIN

Jornada informativa de la Fundació Mateu Orfila sobre els ajuts en investigació de l'Institut de Salut Carlos III

Avui, l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) ha acollit una jornada informativa, organitzada per la Fundació Mateu Orfila (FMO) i dirigida al personal facultatiu i d'infermeria, per explicar les ajudes nacionals d'investigació de l'Institut de Salut Carles III per al 2009 . En aquesta reunió han assistit, a més del personal de l'Hospital, professionals de l'Hospital de Manacor i dels centres d'Atenció Primària de la comarca.

L'objectiu de la reunió, presidida pel director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Federico Álvarez, i pel gerent de la Fundació Mateu Orfila, Dr. Antoni Rossinyol, ha estat el de fomentar la investigació en els centres sanitaris (hospitals i atenció primària) de les zones d'Inca i Manacor. D'altra banda, amb aquesta jornada, també s'ha volgut donar a conèixer la tasca de la Fundació entre els professionals sanitaris i facilitar l'accés als ajuts nacionals en recerca en l'àmbit de la salut.

La Fundació Mateu Orfila és una entitat, sota el protectorat de la Conselleria de Salut i Consum, que té per objecte gestionar mitjans i recursos per executar programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, el desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut per contribuir a la promoció i protecció de la salut de la població. Des dels seus inicis (fa 6 anys) fins ara, la FMO ha centrat la seva activitat de gestió de la recerca a l'Hospital Son Dureta. Ara, l'objectiu és fomentar la recerca en la part forana, a les àrees de salut d'Inca i de Manacor, tenint en compte els trets diferencials de cada zona respecte a la incidència de determinades malalties.

El conseller ha destacat aquest projecte innovador, pilot a tot l'estat, que marcarà no només un nou model clínic sinó també avanços en els resultats sobre la salut

Es posa en marxa a l'Hospital Comarcal d'Inca el pilotatge d'història clínica del Sistema Nacional de Salut

El pilotatge d'Història Clínica del Sistema Nacional de Salut ha posat en marxa amb l'intercanvi entre els nodes de les Illes Balears i el País Valencià. El projecte Història de Salut, propi de la Conselleria de Salut i Consum, permet a les Illes Balears va ser una de les dues comunitats triades pel Ministeri.

El pilotatge abastarà el sector d'Inca, en el cas de les Illes Balears, i la zona de Gandia pel que fa a la Comunitat Valenciana. En els propers mesos s'ampliarà el nombre de zones disponibles a mesura que la resta de les comunitats autònomes iniciïn les connexions entre els nodes.

El director general de l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, Pablo Rivero, ha visitat l'Hospital Comarcal d'Inca per conèixer de primera mà els projectes sobre noves tecnologies de l'Hospital i del Servei de Salut de les Illes Balears (MIO i Veu sobre IP [captació de donants d'òrgans i teixits]; Recepta Electrònica i SAD) i per assistir a la presentació del projecte d'Història de Salut de les Illes Balears.

A la reunió han assistit el conseller de Salut i Consum de les Illes Balears, Vicenç Thomàs, el director general del Servei de Salut, Josep M. Pomar, el director general de Planificació i Finançament, Juli Fuster, el director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Federico Álvarez, i el director assistencial del Servei de Salut, Luis Alegre. Durant la trobada s'han fet diverses presentacions: "Història de Salut", a càrrec del Dr Joan Buades, "Projectes MIO i Veu sobre IP", a càrrec de Xavier Oliva, cap del Servei d'Informàtica de l'Hospital Comarcal d'Inca, i "Recepta Electrònica i SAD", i per Manel Pintenyo, coordinador de Farmàcia de l'Hospital Comarcal d'Inca.

El director general de l'Agència de Qualitat ha manifestat interès per conèixer els projectes que es desenvolupen a les Illes Balears en tecnologies de la informació i la comunicació i ha afirmat que en aquests moments el Servei de Salut de les Illes Balears està molt per davant del resta de les comunitats autònomes i en molts aspectes fins i tot és pioner a tot el món.

Pablo Rivero ha felicitat els assistents per la feina feta i les ha encoratjades a continuar en la línia de treball iniciada, alhora que els ha ofert tot el suport del Ministeri de Sanitat i Consum, que aposta fort per la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la salut i, en particular, per història clínica del Sistema Nacional de Salut, un projecte per al qual l'Hospital Comarcal d'Inca serveix de pilotatge a tot l'estat.

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha destacat la importància d'aquest projecte singular i innovador de gran recorregut en el reconeixement dels drets de la ciutadania i una font d'informació a l'abast dels pacients.

Història Clínica Electrònica és un projecte innovador en l'àmbit de la sanitat espanyola, ja que integra la història clínica electrònica dels pacients-en aquest cas, de les Illes Balears-i la fa accessible des de tots els nivells assistencials a través d'un únic portal web corporatiu.

La implantació d'un projecte com aquest té un efecte integrador en els diferents nivells assistencials i millora la qualitat de l'assistència a la ciutadania. S'orienta al tractament de les necessitats dels professionals clínics i pacients en qualsevol lloc de l'estat.

Història de Salut és el projecte més avançat, juntament amb el de la Comunitat Valenciana. El Ministeri de Sanitat i Consum ha acreditat ambdós projectes per iniciar el programa pilot d'Història Clínica del Sistema Nacional de Salut a tot Espanya. Cal recordar que el Servei de Salut va rebre un dels premis del Ministeri de Sanitat i Consum a la innovació ia la qualitat pel projecte "Història de salut i síndrome coronària aguda".

Història de Salut de les Illes Balears, que disposa d'un pressupost de 4,5 milions d'euros, permet a qualsevol professional-tant de l'atenció hospitalària com de l'atenció primària-accedir d'una manera ràpida, intuïtiva i organitzada a la història de salut dels pacients. A la fitxa de salut es presenta informació rellevant per al professional, com la medicació del pacient, els problemes de salut detectats en l'atenció primària, els factors de risc i les al · lèrgies, les visites a centres de salut i informació sobre els episodis hospitalaris, quirúrgics i d'urgències, entre d'altres.

La implantació d'Història a les Illes Balears aportarà els beneficis i els avantatges següents:

  • Comoditat i confiança per als pacients, ja que els professionals clínics que els atenen tindran accés a una informació clínica molt més completa i actualitzada que els permetrà una atenció personalitzada en qualsevol moment i lloc.
  • Millora de l'eficiència i de la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Millora de l'accessibilitat, modernització de la història del pacient i avantatges en la seguretat i la confidencialitat de les dades del pacient, ja que la història de salut compleix rigorosament la Llei orgànica de protecció de dades.

El programa de voluntariat d'atenció domiciliària, pioner a tot Espanya, podrà atendre 80 pacients i els seus familiars podran rebre aquest servei.

La Conselleria de Salut i Consum i la junta de Balears de l'Associació Espanyola contra el càncer presenten a l'Hospital Comarcal d'Inca dos projectes pioners com són la teràpia musical per a tractaments d'Hospital de Dia Oncològic i el Programa de Voluntariat d'Atenció Domiciliària

El programa Vivaldi, el primer d'aquestes característiques que es realitza en els hospitals de les Illes Balears, es preveu que l'utilitzaran uns 60 pacients

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, el gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCI), Federico Álvarez, i la presidenta de la Junta de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Teresa Martorell, han presentat avui dos programes pioners com són la teràpia musical per a tractaments d'Hospital de Dia Oncològic i el programa de voluntariat d'atenció domiciliària, Rosa dels Vents.

El HCI i l'AECC tenen un conveni de col · laboració, en els termes de tenir una psicòloga a l'àrea d'oncologia i la participació del voluntariat en l'àmbit hospitalari.

El conseller ha explicat que els equips d'oncologia, la psicòloga i l'equip d'infermeria de l'Hospital de Dia Oncològic han elaborat un programa de teràpia musical per a tractaments, el programa Vivaldi. L'objectiu d'aquest és el d'afavorir, mitjançant la música específicament dissenyada, una disminució dels nivells d'ansietat i de tensió psíquica (estrès) dels pacients que rebin tractaments per a malalties tumorals a l'Hospital de Dia

El conseller ha destacat la importància dels projectes, el primer d'aquestes característiques que es realitza en els hospitals de les Illes Balears, i que ha sorgit a partir de diversos estudis sobre els beneficis de la utilització de determinades activitats musicals per disminuir els efectes nocius els tractaments quimioteràpics, sobretot a nivell psicològic, i millorar les vivències associades a aquests tractaments.

S'han confeccionat quatre programes compostos per músiques diverses, de diferents autors: primavera, estiu, tardor, hivern, per a diferents estats d'ànim. La psicòloga valorarà la conveniència que un pacient entri dins del programa Vivaldi, i dirà quin dels quatre programes requereix, posteriorment l'equip d'infermeria li subministrarà els aparells d'audició (MP3) amb el programa que hagi prescrit la psicòloga.

El programa Vivaldi s'aplicarà des de març fins al 31 de desembre de 2009; es preveu que l'utilitzaran uns 60 pacients, i que es faran unes 360 utilitzacions. En acabar es farà una valoració de la utilitat d'aquest instrument terapèutic, i si es demostra que va bé serà més que un programa pilot en un programa d'un ús més generalitzat.

Amb els MP3 oferirà també un programa de relaxació, Aprèn a relaxar-te, molt utilitzat per l'AECC.

D'altra banda, la presidenta de la Junta de Balears de l'AECC, Teresa Martorell, també ha insistit en la satisfacció que suposa poder presentar des d'Inca dos programes pioners pel que fa a l'assistència de pacients oncològics. I ha destacat que aquests programes són fruit de la bona disposició i la col · laboració de la HCI i de l'AECC i dels seus professionals.

La presidenta de l'AECC ha presentat també el programa Rosa dels Vents, de voluntariat d'atenció domiciliària. Teresa Martorell va dir que l'AECC sempre ha centrat l'atenció del voluntariat en l'àmbit hospitalari, però que a la zona d'Inca ha considerat que les condicions poblacionals de la comarca requereixen l'assistència a domicili. El programa, que començarà en breu, serà pioner a tot Espanya i té tot el suport i el màxim interès de la Junta Nacional de l'AECC, mentre que està en el seu pla estratègic per al 2009 fins al 2012.

La finalitat primordial que persegueix l'atenció domiciliària és el de millorar la qualitat de vida del malalt i dels seus familiars en els aspectes quotidians, amb l'objectiu de proporcionar companyia al malalt al domicili, acompanyar-lo en les seves sortides, fomentar l'entreteniment i l'ocupació del temps lliure, etc.

El programa de voluntariat d'atenció domiciliària es durà a terme amb la col · laboració de la psicooncòloga de l'AECC, la treballadora social de l'HCI i el servei d'atenció a l'usuari de l'hospital.

Es preveu que un 20% dels pacients oncològics que es tracten a l'Hospital Comarcal d'Inca podrà necessitar el suport sociofamiliar que ofereix el voluntariat a domicili, el que significa que uns 80 pacients i els seus familiars podran rebre aquest servei. No obstant això, l'AECC preveu que el que resta d'any es podrà donar suport a un terç dels casos (uns 30 casos d'aquí a finals d'any).

El conseller ha destacat davant més de cent professionals aquest projecte innovador, pilot a tot l'estat, que marcarà no només un nou model clínic sinó també avanços en els resultats sobre la salut

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha clausurat aquest matí a l'Hospital Comarcal d'Inca la jornada de presentació i inici del desenvolupament d'Història de Salut davant més de cent professionals. A la jornada hi han participat el director d'Història de Salut, els funcionals operatius mèdics, d'infermeria i de farmàcia i també la directora de l'Institut d'Informació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum, Mercedes Alfaro.

Durant la cloenda, el conseller ha destacat la importància d'aquest projecte singular i innovador de gran recorregut en el reconeixement dels drets de la ciutadania i una font d'informació a l'abast dels pacients. D'altra banda, ha apel · lat al compromís ia la responsabilitat dels professionals amb la transcendència d'Història de Salut, que marcarà no només el desenvolupament d'un nou model clínic sinó també la possibilitat de fer un pas més cap a la millora de resultats sobre la salut .

Història de Salut és un projecte innovador en l'àmbit de la sanitat espanyola, ja que integra la història clínica dels pacients de les Illes Balears i la fa accessible des de tots els nivells assistencials a través d'un únic portal web corporatiu.

La implantació d'un projecte com Història de Salut té un efecte integrador en els diferents nivells assistencials i millora la qualitat de l'assistència a la ciutadania. S'orienta al tractament de les necessitats dels professionals clínics i pacients de les Illes Balears.

Història de Salut és el projecte més avançat, juntament amb el de la Comunitat Valenciana. El Ministeri de Sanitat i Consum ha acreditat ambdós projectes per iniciar el programa pilot a tot Espanya. Cal recordar que el Servei de Salut va rebre un dels premis a la innovació i la qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum pel projecte "Història de salut i síndrome coronària aguda".

Història de Salut, que compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros, permet a qualsevol professional-tant de l'atenció hospitalària com de l'atenció primària-accedir d'una manera ràpida, intuïtiva i organitzada a la història de salut dels pacients . A la fitxa de salut es presenta informació rellevant per al professional, com la medicació del pacient, els problemes de salut detectats en l'atenció primària, els factors de risc i les al · lèrgies, les visites a centres de salut i informació sobre els episodis hospitalaris, quirúrgics i d'urgències, entre d'altres.

La implantació de la història de salut a les Illes Balears aportarà els beneficis i els avantatges següents:

  • Comoditat i confiança per als pacients, ja que els professionals clínics que els atenen tindran accés a una informació clínica molt més completa i actualitzada que els permetrà una atenció personalitzada en qualsevol moment i lloc.
  • Millora de l'eficiència i de la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Millora de l'accessibilitat, modernització de la història del pacient i avantatges en la seguretat i la confidencialitat de les dades del pacient, ja que la història de salut compleix rigorosament la Llei orgànica de protecció de dades.

En el projecte participen conjuntament la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l'Oficina de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Servei de Salut, Orion, Fujitsu i Oracle. Altres empreses que col · laboren són Hewlett-Packard, iSOFT i Alamo.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:34

Pediàtriques: 00:10

Actualitzat: 24/03/23 07:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001