Logo HCIN

El conseller ha destacat davant més de cent professionals aquest projecte innovador, pilot a tot l'estat, que marcarà no només un nou model clínic sinó també avanços en els resultats sobre la salut

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha clausurat aquest matí a l'Hospital Comarcal d'Inca la jornada de presentació i inici del desenvolupament d'Història de Salut davant més de cent professionals. A la jornada hi han participat el director d'Història de Salut, els funcionals operatius mèdics, d'infermeria i de farmàcia i també la directora de l'Institut d'Informació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum, Mercedes Alfaro.

Durant la cloenda, el conseller ha destacat la importància d'aquest projecte singular i innovador de gran recorregut en el reconeixement dels drets de la ciutadania i una font d'informació a l'abast dels pacients. D'altra banda, ha apel · lat al compromís ia la responsabilitat dels professionals amb la transcendència d'Història de Salut, que marcarà no només el desenvolupament d'un nou model clínic sinó també la possibilitat de fer un pas més cap a la millora de resultats sobre la salut .

Història de Salut és un projecte innovador en l'àmbit de la sanitat espanyola, ja que integra la història clínica dels pacients de les Illes Balears i la fa accessible des de tots els nivells assistencials a través d'un únic portal web corporatiu.

La implantació d'un projecte com Història de Salut té un efecte integrador en els diferents nivells assistencials i millora la qualitat de l'assistència a la ciutadania. S'orienta al tractament de les necessitats dels professionals clínics i pacients de les Illes Balears.

Història de Salut és el projecte més avançat, juntament amb el de la Comunitat Valenciana. El Ministeri de Sanitat i Consum ha acreditat ambdós projectes per iniciar el programa pilot a tot Espanya. Cal recordar que el Servei de Salut va rebre un dels premis a la innovació i la qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum pel projecte "Història de salut i síndrome coronària aguda".

Història de Salut, que compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros, permet a qualsevol professional-tant de l'atenció hospitalària com de l'atenció primària-accedir d'una manera ràpida, intuïtiva i organitzada a la història de salut dels pacients . A la fitxa de salut es presenta informació rellevant per al professional, com la medicació del pacient, els problemes de salut detectats en l'atenció primària, els factors de risc i les al · lèrgies, les visites a centres de salut i informació sobre els episodis hospitalaris, quirúrgics i d'urgències, entre d'altres.

La implantació de la història de salut a les Illes Balears aportarà els beneficis i els avantatges següents:

  • Comoditat i confiança per als pacients, ja que els professionals clínics que els atenen tindran accés a una informació clínica molt més completa i actualitzada que els permetrà una atenció personalitzada en qualsevol moment i lloc.
  • Millora de l'eficiència i de la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Millora de l'accessibilitat, modernització de la història del pacient i avantatges en la seguretat i la confidencialitat de les dades del pacient, ja que la història de salut compleix rigorosament la Llei orgànica de protecció de dades.

En el projecte participen conjuntament la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l'Oficina de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Servei de Salut, Orion, Fujitsu i Oracle. Altres empreses que col · laboren són Hewlett-Packard, iSOFT i Alamo.

Els hospitals de Ceuta i Melilla han volgut conèixer en persona com funcionen les aplicacions informàtiques

L'Hospital Comarcal d'Inca (HCI) ha rebut avui la visita dels responsables d'INGESA acompanyats d'un grup de 13 professionals de l'Hospital Creu Roja de Ceuta i de l'Hospital Comarcal de Melilla. L'objectiu de la visita va ser per conèixer de primera mà el sistema d'informació tecnològic de l'Hospital Comarcal d'Inca.

La delegació, encapçalada pel subdirector general d'Atenció Sanitària d'INGESA, el Dr Francesc d'Assís Jove Domínguez Gil, ha estat rebuda pel gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Federico Álvarez, el director assistencial del Servei de Salut, Dr . Luís Alegre, així com per la resta de la direcció de l'hospital.

Els Hospitals de Ceuta i Melilla tenen unes característiques similars a la HCI quant a volum i població atesa. En aquests moments Ceuta està preparant el trasllat cap a un hospital de nova construcció, i han de prendre la decisió de triar la tecnologia pel sistema d'informació. En una situació semblant es troba Melilla, on s'està projectant la construcció d'un nou hospital, i que incorporarà el sistema d'informació que ara es decideixi.

El projecte del Servei de Salut de les Illes Balears, pel que fa a la HCI, va ser optar per un sistema d'informació pels dos hospitals nous: L'Hospital Mateu Orfila, i l'Hospital Comarcal d'Inca; mantenint sistemes comuns i alhora han permès desenvolupar aplicacions pròpies segons les necessitats de cada centre.

Al llarg de la visita, la delegació encapçalada per INGESA, ha pogut assistir a una reunió explicativa del projecte d'informatització, així com dels sistemes que són comuns als dos hospitals (Inca i Menorca), com els desenvolupaments locals propis de l'HCIN . Posteriorment han fet una visita a l'hospital on han pogut conèixer directament el funcionament de cadascuna de les aplicacions: Telemedicina, els sistemes d'emmagatzematge i de dispensació de medicaments, Kardex i Pyxis, les UPP, CARDIOSOFT, entre d'altres.

Ja, per acabar la visita els visitants han pogut assistir a una presentació de la Història de Salut a les Illes Balears.

L'Hospital Comarcal d'Inca preveu implantar la donació de sang de cordó umbilical durant l'any 2009

El centre sanitari ja és a la xarxa autonòmica com a centre extractor de teixit ocular i centre detector de donants multiorgànics, i ja ha obtingut 10 còrnies

L'Hospital Comarca d'Inca (HCI) preveu implantar al llarg de 2009 la donació de sang de cordó umbilical, segons ha anunciat el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, durant la inauguració de les VII Jornades de coordinació de trasplantaments de les Illes Balears, que se celebren aquest any en aquest hospital. Durant l'acte d'inauguració, el conseller ha estat acompanyat del gerent, Federico Álvarez, el director general d'Avaluació i Acreditació, Joan Llobera, el coordinador autonòmic de Trasplantaments, Antoni Gayà, i la coordinadora de trasplantaments de l'hospital, Laura García de Carlos.

El conseller ha recordat que el HCI ja està dins de la xarxa autonòmica com a centre extractor de teixit ocular i centre detector de donants multiorgànics. Vicenç Thomàs ha destacat que "gràcies a l'interès i la professionalitat del personal de l'hospital han pugut obtenir 10 còrnies". Precisament, la coordinació de trasplantaments d'Inca també treballa en la línia d'aconseguir que el centre pugui fer implants de còrnia al llarg del 2009.

Així mateix, va manifestar que a Espanya els trasplantaments constitueixen avui una realitat terapèutica plenament consolidada, de manera que s'ha arribat a la posició de lideratge mundial. I, dins de l'Estat Espanyol, cal destacar les dades de les Illes Balears, que el 2008 han aconseguit una taxa de donació per sobre de la mitjana espanyola, i molt propera a l'objectiu marcat pel Ministeri de Sanitat i Consum. (40 donants per milió d'habitants.)

La primera donació d'òrgans a les Illes Balears es va fer el 1989 a l'Hospital Son Dureta, i des de llavors fins avui s'han produït a tot l'Arxipèlag 430 donacions multiorgàniques, que han permès que tota una sèrie de pacients guanyessin més de 12.000 anys d' vida, a més de nombroses donacions de teixits per a trasplantaments. Durant el 2008 hi va haver a les Illes Balears 41 donants d'òrgans. Això suposa un increment del 24% respecte del 2007, quan hi va haver 33 donants.

El conseller Vicenç Thomàs ha destacat la importància de la conscienciació del personal sanitari en la donació d'òrgans i teixits, "sense la qual és difícil que els programes de donació i trasplantaments vagin endavant". Thomàs ha ressaltat que es calcula que cada donació pot arribar a mobilitzar fins a 100 professionals. En el mateix sentit, el conseller de Salut i Consum ha agraït "l'esperit solidari" de totes les persones que de manera altruista i generosa han fet donació dels seus òrgans i teixits. "En un moment particularment difícil han sabut sobreposar-se al dolor, el que ha permès que moltes persones hagin pogut sobreviure o millorar la seva qualitat de vida".

El gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Federico Álvarez i el cap del Servei de Traumatologia, el Dr Antoni Bennasar, han presentat aquest matí l'activitat del servei relativa a 2008.

El gerent de l'Hospital ha manifestat la seva satisfacció per les dades que avui ha presentat i recorda que, malgrat celebrem els 2 anys des de l'obertura del centre, hem de valorar aquestes dades com si corresponguessin a un primer any d'activitat, ja que molts dels serveis no es van posar en funcionament fins a finals de 2007 o inicis del 2008.

D'altra banda, Federico Álvarez ha destacat el suport de la Conselleria de Salut i Consum i del Servei de Salut de les Illes Balears cap a l'Hospital Comarcal d'Inca, i va reiterar l'esforç que s'ha fet per respecte a l'increment de plantilla (36 facultatius i 52 infermeres més). Així mateix, va dir que la ferma aposta de la Conselleria i del Servei de Salut, per a l'Hospital Comarcal d'Inca queda reflectida en els projectes que s'executaran a curt termini, com l'ampliació de l'aparcament i la reforma del Centre d'Especialitats d'Inca, que permetrà alliberar espai i, posteriorment, fer l'ampliació de la zona d'urgències. També, el gerent ha remarcat que aquestes dades demostren que l'hospital té entitat pròpia, i que ja ha començat a caminar.

Per la seva banda, el Dr Bennasar ha explicat que el Servei de Traumatologia va iniciar la seva activitat quirúrgica al maig del 2007, amb una intervenció de complexitat baixa.

Progressivament va anar augmentant la complexitat de les intervencions fins arribar a la implantació de la primera pròtesi, que no es va fer fins a desembre de 2007. En aquest sentit podem dir que l'activitat plena del servei no s'inicia fins al 2008. "Poc ens podíem imaginar-ha afegit el cap del Servei de Traumatologia-que en tan poc temps poguéssim presentar aquestes xifres d'activitat".

Quant a l'activitat quirúrgica el Servei de Traumatologia ha realitzat un total de 1.016 intervencions, que representen un 22% de l'activitat quirúrgica del centre. S'han fet més de 15 intervencions de columna, més de 100 pròtesis (de genoll i de maluc) i més de 120 fractures de maluc, entre d'altres.

Al llarg d'aquest any el Servei de Traumatologia ha atès un total de 18.099 consultes externes, que representen un 15% del total de les consultes de l'hospital, de les quals un 63'3% procedeixen d'Atenció Primària.

Quant a altes hospitalàries s'han registrat un total de 980, enfront de les 7.615 de l'hospital, és a dir que un13% de les altes han estat de traumatologia.

Avalat per aquestes xifres, i davant la demanda, el Servei de Salut de les Illes Balears, ha apostat pel Servei de Traumatologia de l'Hospital Comarcal d'Inca, incrementant en un 20% la seva plantilla que ara té 10 facultatius, fet que també ha possibilitat una repercussió menor de la conciliació en el servei.

Durant el 2008 el servei ha organitzat 3 jornades d'Actualització Quirúrgica en què es va convidar un expert per fer una intervenció específica, amb l'objectiu de formar els professionals de l'hospital. D'aquestes jornades destaca la participació del Dr Múrcia, de la Societat Espanyola de Traumatologia. En aquest sentit, el Dr Bennasar, ha reiterat l'aposta del servei per la millora contínua i la qualitat.

Finalment, destacar que l'hospital ha estat capaç d'arribar a aquestes xifres amb recursos propis. Des que va iniciar la seva activitat quirúrgica el Servei de Traumatologia de l'Hospital Comarcal d'Inca ha assumit tots els casos que li han arribat, sense haver de derivar cap, a excepció d'aquells que, per límits d'anestèsia, els marquen.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:24

Actualitzat: 27/04/18 15:05

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001