Logo HCIN

Divendres, 18 de març de 2011, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de l’Hospital Comarcal d’Inca..

Ara fa dos anys que l’Hospital comarcal d’Inca (HCIN) i la junta de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), posaren en funcionament el Programa Vivaldi, un programa de suport musical als pacients en tractament de quimioterapia de l’Hospital de Dia Oncològic de l’HCIN.

Per a celebrar el primer aniversari, i amb l’objectiu de retre homenatge a tots els pacients i familiars, es va organitzar un concert solidari que va comptar amb la participació desinteressada de CAPPELA, MAY’S BANS i RE EN QUARTA.

L’èxit i l’acceptació d’aquell concert va fer plantejar a l’organització la continuitat de la iniciativa. Així avui tenim el gust de presentar-los el concert del Segon aniversari del Programa Vivaldi, pel qual comptam amb les actuacions solidàries de: S’ARRUAL JAZZ MORT i THE WHEELS.

L’acte tindrà lloc el proper divendres, 18 de març, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de l ’Hospital Comarcal d’Inca.

Vicenç Thomàs ha visitat el centre sanitari amb motiu de la celebració avui del Dia Mundial del Ronyó

Durant 2010, l’HCI va atendre 56 pacients amb malaltia renal, es comptabilitzaren 4.609 sessions d’hemodiàlisi; es realitzaren 1. 931 consultes de Nefrologia i altres 576 consultes de prediàlisi

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha visitat aquest matí la Unitat de Diàlisi de l’Hospital Comarcal d’Inca (HCIN) amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Ronyó. També ha assistit la presidenta d’ALCER, Manuela de la Vega. Al llarg del recorregut per les instal·lacions, la supervisora de la Unitat, Margalida Mª March, ha explicat que la Unitat d’Hemodiàlisi de l’HCIN compta amb un modern sistema informàtic basat en la implantació de solucions mòbils a l’entorn d’infermeria, que permet poder traslladar a “peu de butaca” la informació del pacient, i des d’allà mateix es poden introduir, enregistrar i consultar les noves dades a mesura que aquestes s’obtenen.

La supervisora de Diàlisi ha manifestat la seva satisfacció en la implantació d’aquests sistemes portàtils a la Unitat d’Hemodiàlisi, ja que “repercuteix en importants millores en l’eficiència de l’activitat dels professionals d’infermeria, en la seguretat dels pacients, i en la qualitat de l’atenció, incrementant el temps dedicat a les cures i a l’atenció, i reduint el temps dedicat a l’enregistrament de dades”.

La Unitat de Diàlisi de l’HCIN va començar la seva activitat el 2007, i actualment compta amb 10 box per a pacients crònics (2 dels quals són per aïllats) i 3 per a pacients aguts, i al llarg del 2010 ha atès 56 pacients, dels quals 44 són crònics i 17 aguts, en programa d’hemodiàlisi (una mitja de 3 sessions per setmana els crònics). En total, l’any passat es comptabilitzaren 4.609 sessions d’hemodiàlisi i es realitzaren 1. 931 consultes de Nefrologia.

A més, hi ha la Consulta de Malaltia Renal Crònica avançada (ERCA), en la qual s’informa i s’orienta al malalt que ha d’iniciar la diàlisi, ajudant-lo a escollir la més convenient per tal de fomentar la seva autonomia. En aquest sentit, també es varen fer 576 consultes de prediàlisi.

Des del primer moment l’HCIN s’ha esforçat en convertir-se en un veritable hospital sense papers, i amb aquest objectiu s’ha desenvolupat el projecte de solucions mòbils a la Unitat d’Hemodiàlisi, la implantació de les quals presenta importants beneficis en les següents àrees:

Qualitat de les cures:

  • L’accés mòbil i en temps real a la informació influeix positivament en la qualitat de les decisions clíniques i de les cures proporcionades. La informació del pacient està disponible en temps real i per a qualsevol professional que l’atengui i tingui accés a la seva Història de Salut (HS) (els protocols de diàlisi ja no existeixen en paper, queden bolcats dins la HS del pacient).
  • Es redueixen temps i estàncies innecessàries, i augmenta el temps dedicat a la comunicació i a la cura del pacient.

Seguretat dels pacients:

  • En facilitar als professionals la seva informació més recent i en enregistrar-se les dades directament.

Eficiència del procés: la solució de mobilitat redueix la utilització de paper i millora els procediments de treball dels professionals, reduint els temps dedicats al transport d’informes, peticions d’informació i transcripció de dades.

Millora en la satisfacció dels professionals:
l’accés en temps real a la informació clínica millora i facilita el treball dels professionals, la qual cosa repercuteix en una major confiança en la presa de decisions i facilita l’intercanvi de dades entre els diferents departaments.

Com cada any el primer dijous del mes de març es celebra el Dia Mundial del Ronyo, i enguany el lema és: “Protegeix els teus ronyons, salva el teu cor” en al·lusió a l’important vincle entre la malaltia renal crònica i les malalties cardiovasculars.

Vicenç Thomàs ha explicat “el ronyo i el cor estan íntimament relacionats, ja que són òrgans molt vascularitzats. La presència de la malaltia renal crònica incrementa significativament el risc de sofrir un episodi cardiovascular. Per això és important que la població en prengui consciència, la prevenció i el diagnòstic precoç són de vital importància”.

Segons les estadístiques que ofereix la OMS, un 10% de la població adulta mundial sofreix algun tipus de dany renal. “La Conselleria de Salut i Consum, -ha recordat el conseller- compta amb el Registre Autonòmic de Malalts Renals de les Illes Balears, que ja està operatiu i que és un instrument que permet conèixer en qualsevol moment la prevalença de persones afectades per la malaltia renal crònica i que reben tractament renal substitutiu, mitjançant diàlisi o trasplantament renal, o en situació de prediàlisi”. Actualment, ja estan incloses en el Registre les dades dels hospitals Son Llàtzer, Manacor, Inca, Can Misses i les clíniques privades, i s’està finalitzant la inclusió de la informació de Son Espases i del Mateu Orfila.

El funcionament d’aquest registre, ha explicat el conseller, possibilita disposar del número de persones que pateixen aquesta malaltia i les seves característiques personals i clíniques, dades importants per seguir treballant en la prevenció i millora dels tractaments que reben, així com en la planificació sanitària en aquest àmbit. D’altra banda, la Conselleria de Salut i Consum té previst presentar, la propera setmana, l’Estratègia de la Malaltia Renal Crònica de les Illes Balears.

 

Seguint les recomanacions del Servei de Prevenció per tal de garantir de la manera més escrupolosa possible la seguretat dels treballadors, la direcció de l’hospital en coordinació amb el Servei de Farmàcia, ha autoritzat la  instal·lació d’unes sales netes, conegudes com a “Sales Blanques”, per a la manipulació i reconstitució de citostàtics (tractaments quimioteràpics) i l’elaboració de nutricions parenterals  (intravenoses) i medicaments estèrils.

Aquesta nova instal·lació –que ha suposat una inversió d’uns 85.000 euros- consta d’una avantsala i dues sales: una avantsala amb pressió ambiental positiva respecte a l’exterior i que fa de barrera contaminant per garantir l’accés a les sales de preparació que son les següents; sala neta amb pressió ambiental positiva respecte a l’avantsala, per a l’elaboració de fórmules magistrals estèrils, nutrició parenteral i mescles intravenoses, que minimitza el risc de contaminació, incrementant la qualitat de la preparació i la seguretat del pacient; i una sala neta en depressió (pressió ambiental negativa) respecte a la resta de les instal·lacions, per a l’elaboració i manipulació d’agents citostàtics, que maximitza la protecció dels professionals sanitaris implicats, evitant l’exposició laboral i la contaminació de l’ambient que l’envolta.

Amb la incorporació d’aquesta nova infraestructura l’hospital s’adapta a les recomanacions del Institut de Seguretat i Higiene en el Treball així com a la legislació vigent sobre la correcta elaboració de fórmules magistrals estèrils i mescles intravenoses, i la manipulació d’agents citostàtics pel seu potencial mutagènic i carcinogènic, així com a la normativa aplicable per tal de garantir la seguretat en l’exposició laboral a l’àmbit sanitari i evitar la contaminació del medi ambient.

L’Hospital Comarcal d’Inca (HCIN) ha posat en funcionament un nou sistema d’alerta d’agressions per tal que els treballadors es trobin més protegits en cas de trobar-se sotmesos a una situació de violència, i garantir que rebin suport al més aviat possible.

En el desenvolupament de l’aplicació s’han tingut en compte les següents premisses:

  • L’agressió es pot produir en qualsevol lloc, per la qual cosa els mecanismes d’activació de l’alerta ha de ser diversos i s’han de poder activar des del propi lloc on es troba el treballador agredit.
  • A més, el sistema ha de ser discret, evitant que l’agressor conegui que s’està activant el protocol d’alerta d’agressions, ja que això podria agreujar la situació.
  • Es tracta d’aconseguir ajut al més aviat possible.
  • I, molt important, a més de saber que s’està produint una agressió és localitzar-la a l’espai concret on succeeix.

 

Amb tot això, l’aplicació creada consta d’uns TAGS de localització (tags wifi, en forma de tarja que duen penjada de la butxaca) que s’han integrat en el sistema d’alertes propi de l’hospital.

Quan el personal sofreix una agressió activa el TAG (estiren de la tarja, aquesta s’activa i envia el senyal); a través de la WIFI del centre el Servei de seguretat rep immediatament una alerta a la pantalla del seu ordinador avisant que s’està produint una agressió a la vegada que la situa en el plànol de l’hospital. Al mateix temps, el propi Servei de seguretat rep un altre avís automàtic de l’agressió, aquest cop via telefònica, per tal de garantir que l’alerta s’ha rebut de forma adequada i immediata.
Al mateix temps i de la mateixa manera que l’alerta arriba al servei de seguretat, també la reben tots els ordinadors i telèfons de la zona on s’està produint l’agressió, d’aquesta manera es garanteix la reacció i presencia de suport al personal agredit de la forma més ràpida possible.

En aquests moments l’aplicació s’està pilotant al servei d’Urgències de l’HCIN, amb 10 TAGS i tots els ordinadors activats. Posteriorment, en la següent fase, s’ampliarà el seu ús a l’àrea de psiquiatria; al considerar-se que són les àrees de l’hospital en les quals hi ha més mobilitat del personal i en les que és més probable que es puguin produir situacions complicades causades per l’estat d’ansietat de pacients i/o familiars.

És previst que el sistema s’ampliï a tot el centre, utilitzant com a eines d’avís els TAGS, el telèfon o l’ordinador, en funció de la mobilitat del treballador que ho utilitzi. Per exemple, a Consultes Externes, on el personal sanitari té una ubicació física determinada, es farà servir el mateix sistema d’alertes, però en aquest cas s’activarà prement una tecla determinada del seu ordinador; el protocol posterior és idèntic en tots els casos.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:54

Pediàtriques: 00:21

Actualitzat: 28/10/21 01:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001