Logo HCIN

Des d'avui i fins el proper 17 de novembre l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) acull l'exposició “Mira’t el món“. Una iniciativa del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
La mostra està instal·lada al vestíbul de l'hospital i consta de sis blocs temàtics, que es corresponen amb sis torres formades per cubs de gran format, que aborden temes com les necessitats de ser sostenibles, les dificultats d’accés als recursos, el fenomen de les migracions o la salut i l’educació, entre d’altres.

 

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1993 i aquesta exposició pretén ser una mirada crítica a l'actual situació mundial, a partir d'una perspectiva positiva que fomenti la cooperació internacional.

Nou projectes seleccionats d’entre 47 candidatures presentades.

El projecte nomenat "Les TIC com a suport a l'activitat assistencial", presentat per l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) al premi d’innovació sanitària convocat per SIMO Network ha estat seleccionat finalista per a optar al guardó.

Un total de 47 candidatures han optat al premi convocat per SIMO Network, i el Comitè de Selecció -format per cinc professionals de la informació de mitjans especialitzats en Sanitat i les TIC: Diario Médico, Ariadna, Ciberpaís, Computing i ComputerWorld- ha seleccionat els 9 projectes finalistes, entre els quals hi figura el presentat per l’HCIN: “Les TIC com a suport a l’activitat assistencial”.

L’organització ha destacat que de les 47 candidatures presentades els 9 projectes finalistes fan un avançat us de les tecnologies de la informació, tenen un clar caràcter innovador i destaquen per la seva utilitat i funcionalitat, així com per la seva capacitat d’impacte en l’avanç de la e-Salut, a favor de la modernització i sostenibilitat del sistema sanitari espanyol.

El projecte presentat per l’HCIN explica com s’ha desenvolupat un circuit de gestió integral d’imatges i documents que possibilita capturar i transmetre a la Història Clínica electrònica informació heterogènia (documents i /o imatges) generada per dispositius independents i/o aplicacions diverses, la qual cosa repercuteix en la immediatesa de la informació, a la vegada que incrementa la seguretat del pacient i millora l’accessibilitat dels professionals sanitaris a les dades obtingudes.

Els OBJETIUS perseguits des del primer moment en el desenvolupament del projecte ha estat:

  • Millorar la SEGURETAT del pacient, en tant que tota la informació queda enregistrada electrònicament.
  • FACILITAR L’ÚS ALS USUARIS, desenvolupant una aplicació senzilla que permeti que el procés d’integració de documents i imatges sigui sempre el mateix, amb independència del dispositiu, del fabricant o del proveidor de les mateixes.
  • Augmentar l’EFICIÈNCIA I ACCESSIBILITAT A LA INFORMACIÓ de forma immediata i des de qualsevol lloc (el facultatiu té accés immediat a la informació).
  • ELIMINACIÓ DEL PAPER en els processos assistencials.

El circuit de gestió integral d’imatges i documents de l’HCIN consta de dues fases diferenciades: la captura de documents i la consulta. A la part de consulta es pretén unificar l’accés a la documentació des de la Història Clínica Electrònica, és el mecanisme que permet donar accés de manera fàcil a tots els professionals en qualsevol punt de l’hospital. A més de possibilitar fer-ho extensiu a tots els dispositius assistencials de l’Ib-Salut a través de la història de Salut del ciutadà.

El punt clau del circuit és el mecanisme de captura de documentació, la solució adoptada permet simplificar i unificar les solucions de captura de documentació i imatges en qualsevol àmbit. Permet afrontar les noves fonts de dades de la mateixa manera, simplificant el treball del personal encarregat de la captura i reduint errors.

El circuit ha evolucionat de tal forma que s’ha desenvolupat una aplicació que dota als usuaris dels sistemes d’informació de l’HCIN d’un únic punt d’accés a la informació capturada pels diferents dispositius, estenent-se no solament a la HC dels pacients, sinó també a les dades administratives, de RRHH, aplicació de primària, etc.

Des de la seva obertura l’HCIN ha apostat per les TIC: Història clínica electrònica, recepta electrònica, dispensació automatitzada de medicaments, ... tots ells són avui conceptes totalment integrats en les dinàmiques diàries de l’hospital. Aquesta aposta per les tecnologies de la informació apropa cada cop més cap a l’objectiu últim que és el d’assolir l’eficiència dels processos, l’excel·lència en la qualitat assistencial i incrementar la seguretat dels pacients. Els resultats obtinguts i els reconeixements, com el d’aquesta nominació a optar al premi en innovació en e-Salud de SIMO Network, són un incentiu a seguir a treballar en aquesta línia.

 

Marimon també assumirà les funcions de director de gestió, amb la qual cosa l’administració s’estalviarà un alt càrrec.
El director del Servei de Salut de les Illes Balears, Juan José Bestard, ha presentat avui el nou gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, Bartomeu Marimon Simó, i el nou director mèdic, Juan Gili Vizcaíno, als professionals del centre hospitalari.

Amb aquesta remodelació de l’equip directiu de l’Hospital, el nou gerent ocuparà també el càrrec de director de gestió del centre, amb la qual cosa l’administració s’estalviarà un alt càrrec en l’àmbit de la gerència hospitalària. Per la seva part, Joan Gili serà el màxim responsable de l’àrea assistencial hospitalària.

Bartomeu Marimon (1956) és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i també secretari interventor, funcionari d’habilitació de caràcter estatal. A més, ha estat membre de la Junta del Col•legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de les Illes Balears durant dotze anys.

Per la seva part, Juan Gili és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, amb les especialitats de cardiologia i medicina interna per la Universitat Complutense de Madrid i de medicina de família i comunitària. Ha estat metge de família al Centre de Salut de Santa Catalina (Palma), metge assistent del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Son Dureta i metge del Servei d’Urgències de la Policlínica Miramar (Palma). A més, és un dels membres fundadors de la Societat Balear de Cardiologia i de la Societat Balear d’Hipertensió i Risc Cardiovascular.

 

La Unitat de Salut Mental de l'àrea d'Inca, la qual realitza l'activitat ambulatòria del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Comarcal d'Inca, s'ha traslladat al nou Centre de Salut So na Monda (C/del Bisbe Morro, d'Inca)
La Unitat, que fins ahir es trobava ubicada a l'antic Centre d'Especialitats d'Inca (al carrer del músic Torrandell), mantindrà a les noves instal.lacions de So na Monda el mateix telèfon de contacte:

971 880413

Horari:
Dilluns i divendres de 8.00 a 15.00 hores.
Dimarts, dimecres i dijous de 8.00 a 21.00 hores.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:35

Pediàtriques: 00:22

Actualitzat: 27/10/21 23:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001