Logo HCIN

El Secretari d'Estat de Telecomunicacions, Francisco Ros Peran, va dir que "ara mateix no hi ha cap regió del món que tingui tan desenvolupades aquestes aplicacions com les Illes Balears"

El Secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, Francisco Ros Peran, i el director general de l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, Pablo Rivero, han visitat l'hospital Comarcal d'Inca per conèixer l'estat de desenvolupament de les Tecnologies de la Comunicació i la Informació (TIC) en la sanitat pública de les Illes Balears, així com les aplicacions pròpies de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCI)

A la primera part de la visita s'ha fet una reunió a la qual ha assistit el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, el director general del Servei de Salut, Josep Pomar, el director gerent de l'HCI, Federico Álvarez, i el gerent de la Fundació IBIT, Antoni Roig. Durant la trobada s'han fet diverses presentacions: l'estratègia en TIC del Servei de Salut de les Illes Balears, a càrrec de Lluís Ferran Manzanero, subdirector de l'oficina de tecnologies del Servei de Salut; Història de Salut, a càrrec del Dr. Buades, cap de la Unitat de Nefrologia de l'HCI.

El Secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació ha emmarcat aquesta visita al HCI dins del seu objectiu d'impulsar les TIC en els sistemes de salut, i que "el sistema de salut de les Illes Balears i en concret el de la HCI són els més avançats d'Espanya "i per això l'ha volgut conèixer en funcionament. Quant a Recepta Electrònica i Història de Salut Francisco Ros ha destacat que "no hi ha cap regió del món que tingui tan desenvolupades aquestes aplicacions com les Illes Balears". Per la seva banda, Pablo Rivero va afirmar que dins el pla estratègic a nivell nacional, dels dos ministeris (Sanitat i Política Social, i d'Indústria, Turisme i Comerç) la Comunitat Autònoma de les Illes Balears se situa a l'avantguarda.

La Història de Salut de les Illes Balears permet a qualsevol professional accedir de manera ràpida, intuïtiva i organitzada a la història de salut dels pacients. A la fitxa es presenta informació rellevant per al professional, com la medicació del pacient, els problemes de salut detectats en l'atenció primària, els factors de risc i les al · lèrgies, les visites a centres de salut i informació sobre els episodis hospitalaris, quirúrgics i d'urgències, entre d'altres.

Història de Salut és el projecte més avançat, juntament amb el de la Comunitat Valenciana, i el Ministeri de Sanitat i Política Social va acreditar dos projectes per iniciar el programa pilot d'Història Clínica Electrònica (HCE) del SNS a tot Espanya. Així, el pilotatge de HCE del SNS es va engegar amb l'intercanvi de nodes entre l'Hospital Comarcal d'Inca i el de Gandia, de la Comunitat Valenciana.

Acabada la reunió s'ha visitat una planta d'hospitalització per poder conèixer les tecnologies que s'utilitzen en les unitats d'infermeria de l'HCI per tal de millorar la seguretat dels pacients i facilitar la feina als professionals sanitaris, permetent, per exemple, captures automatitzades de constants vitals, registres de electrocardiogrames, captures d'imatges d'UPP i posterior consulta, etc. Així mateix, han pogut conèixer el sistema de gestió d'alertes telefòniques que s'utilitza per millorar el circuit de detecció de possibles donants de teixits, i que s'està desenvolupant a la HCI per a altres usos com ara: avisos de resultats de laboratori, alertes de situacions de risc, ...

S'ha fet una parada al Punt d'Informació Telemàtic situat al Hall de l'hospital, des del qual se'ls ha fet una demostració del que serà el futur portal del pacient, amb el qual els usuaris de l'hospital podran consultar en línia les seves peticions i cites mèdiques i / o quirúrgiques.

Finalment, en la mateixa planta d'hospitalització s'ha fet una demostració de funcionament de l'innovador sistema automatitzat de dispensació de medicaments (SAD) que disposa l'hospital. El SAD forma part de l'avançada dotació tecnològica de la HCI, sent un complement a la resta de sistemes i TIC que disposa i que contribueixen a fer un pas més en la recerca de l'excel · lència en els processos. Tot això converteix aquest hospital en un dels més avançats en aquest terreny, aportant, entre altres avantatges, major eficiència i control sobre els medicaments i un augment de la seguretat del pacient, contribuint a l'objectiu prioritari de racionalització de l'ús de medicaments.

Amb el SAD la dispensació d'un medicament queda extremadament controlada des de la prescripció mèdica fins a la seva administració al pacient, minimitzant els possibles errors de medicació. Els SAD són uns armaris d'alta seguretat, controlats mitjançant un sistema informàtic i interconnectats amb la resta d'aplicacions clíniques i econòmiques de l'hospital, i que contenen la medicació llista per al seu ús en uns caixetins amb diferents nivells de control i accés. Disposen d'un teclat i pantalla tàctil per a la realització de totes les funcions: identificació del professional sanitari, selecció del pacient, retirada de la medicació prescrita, etc. Per obtenir medicaments de l'estació el personal d'infermeria autoritzat accedeix mitjançant identificació per empremta dactilar i en aquest moment queden registrats tots els moviments del procés.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:00

Pediàtriques: 00:00

Actualitzat: 28/10/21 00:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001