Logo HCIN

Es tracta d'oferir a les dones una opció més a l'hora de triar la manera de donar a llum als seus fills

A les Illes Balears s'han invertit més de 700.000 euros en projectes orientats a la millora en l'atenció al part normal

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, acompanyat del director gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, Federico Álvarez, i la supervisora ​​de paritori d'aquest hospital, Dagmar Bork, ha presentat la primera instal · lació en els hospitals públics de les Illes Balears i la segona en els d'Espanya, que possibilita a les dones el part dins l'aigua, en el marc de l'estratègia d'atenció al part normal.

L'octubre de l'any 2007 el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar l'estratègia d'atenció al part normal. Des de llavors, el Ministeri de Sanitat i Política Social i la Conselleria de Salut i Consum amb l'objectiu comú d'impulsar projectes per a la millora de l'atenció al procés del naixement, garantir la humanització de l'atenció i fomentar l'alletament en els serveis públics d'Salut han signat convenis de col · laboració anuals. Això ha suposat per a la sanitat pública de les Illes Balears un finançament de gairebé 400.000 euros en els últims anys. A més del finançament rebut per a projectes de salut perinatal, que en els últims 3 anys ha suposat uns 330.000 euros. Una inversió total de més de 700.000 euros.

Aquesta estratègia neix per donar resposta a les organitzacions de dones, i la societat en general, que reivindiquen el dret a parir amb respecte a la intimitat, participant en les decisions i en les millors condicions per a elles i els seus fills i les seves filles.

En els últims anys, des de la Conselleria de Salut i Consum, i per propiciar la consecució d'aquests objectius, s'ha treballat amb la filosofia:

 • Un part humanitzat, on el respecte a la intimitat ia la individualització és primordial, sense establir pràctiques rutinàries ni intervencions innecessàries que comprometin la comoditat de la dona.
 • Oferir un tracte individualitzat a la dona, afavorint un ambient relaxat i oferint, dins d'uns protocols, l'opció d'autonomia i lliure elecció respecte al tipus de part de desenvolupar.
 • I donar una atenció integral a la dona ia la seva família durant el part.

L'atenció al part es realitzarà sota el concepte general que el naixement és un procés fisiològic en el qual només s'ha d'intervenir per corregir desviacions de la normalitat, i que els i les professionals sanitaris que participen en el atenció al part han d'afavorir un clima de confiança, seguretat i intimitat, respectant la privacitat, dignitat i confidencialitat de les dones. En aquest sentit l'estratègia fa recomanacions a les següents línies:

 • Evitar la realització de pràctiques de manera sistemàtica com ara: el rasurat del perineu, la utilització d'ènemes, episiotomia, entre d'altres.
 • L'acompanyament durant el procés
 • El maneig del dolor durant el part
 • Lliure elecció de la posició durant el període de dilatació i l'expulsiu
 • Parts poc intervencionistes
 • Contacte precoç mare i nadó
 • Atenció postnatal immediata. Lactància materna.

El 2008 es van realitzar en hospitals públics de Balears 9100 parts (un 11% més que el 2007), dels quals un 20% vam cesàries. D'aquesta xifra global, 1.092 es van fer a Inca, amb un percentatge del 14% de cesàries, el més baix de les Illes Balears.

Els hospitals de les Illes Balears han modificat progressivament les seves estructures per facilitar l'atenció al part normal. Una de les accions clau ha estat potenciar entorns confortables i càlids. Els centres disposen d'elements que faciliten la relaxació i el confort de la dona i la parella com són la música, pilotes de massatge i ara la banyera sense renunciar a elements tecnològics per realitzar un monitoratge i un control del benestar fetal adequat a les recomanacions de l'OMS. S'ofereix a les dones la possibilitat de triar un o diversos mètodes per al control del dolor i que es puguin moure i triar la posició durant el part d'acord a les seves necessitats i preferències.

Actualment s'està desenvolupant una Guia de bones pràctiques en l'assistència a l'embaràs, part i puerperi en què participen professionals de llevadora, ginecologia i obstetrícia, infermeria i pediatria de totes les Illes. La finalitat principal d'aquesta guia és el consens en l'atenció interdisciplinària al part de baix risc i la continuïtat entre l'atenció primària i l'especialitzada millorant l'eficiència i qualitat en l'atenció a les dones i les seves famílies.

Part dins l'aigua

En el si d'aquesta estratègia, avui s'ha presentat a l'Hospital d'Inca la primera instal · lació que permet oferir el part dins l'aigua. Progressivament els hospitals, en funció de la capacitat inversora i de la formació específica dels professionals, aniran adaptant les estructures per oferir a les dones el part dins l'aigua.

L'ús de l'aigua durant el treball de part s'ha associat amb parts més curts i amb el fet que ajuda a les dones a relaxar-se i portar millor les contraccions, sentir-se més en control i reduir les intervencions dels i les professionals de la salut per proveir una suau transició de la vida intrauterina a la extrauterina.

L'aigua calenta redueix el dolor i té com efecte la relaxació. Estar dins l'aigua permet una major mobilitat. Un part relaxat dóna satisfacció a la dona i l'acompanyant.

Oferir el procés de part en aigua és una opció més, d'entre totes, a triar per les dones que acudeixen a parir a l'hospital Comarcal d'Inca, sempre que no estigui contraindicat pel propi desenvolupament del procés de part.

El procés de part en aigua es porta a terme sota un protocol que està basat en l'evidència científica disponible.

Es determinen les condicions que s'han de donar per parir a l'aigua:

 • Criteris d'inclusió: embaràs de baix risc (37-42 setmanes de gestació)
 • Criteris d'exclusió: factors patològics.
 • Criteris d'abandonament: risc de pèrdua de benestar fetal i benestar matern.

El part en l'aigua requereix el control d'una llevadora o un llevador per dona, el que s'anomena "one to one".

En tot moment es controla la temperatura de l'aigua, la tensió de la mare, el batec fetal, la progressió del part. I en l'última fase del part sempre ha d'haver dues comares o llevadores

El protocol diu també que en el moment que es detecti alguna anomalia, s'ha d'optar per un altre tipus de part fora de la banyera.

Formació dels professionals de la llevadora per a l'atenció al part a l'aigua:

 • Han d'aprendre a dur a terme l'assistència al procés de part a l'aigua amb un altre professional format en aquesta matèria que ha de supervisar almenys 5 processos de part en aigua
 • Al HCI ja hi ha 2 llevadores formades en el procés de part en aigua. Al llarg del 2009, totes les llevadores i el llevadores de l'hospital han de realitzar aquesta formació.
 • S'ha d'informar els i les professionals de la llevadora d'Atenció Primària de l'àrea de la HCI sobre la posada en funcionament del procés de part dins l'aigua i el seu protocol ja que han d'informar les embarassades que acudeixen a la preparació al part.

Per a la instal·lació de la banyera de dilatació i part de l'Hospital Comarcal d'Inca ha reformat una de les sales de part, adequant-la a la nova infraestructura. A més, s'ha dotat la sala de parts d'un llit específic, tots els accessoris necessaris (llums, cordes de subjecció, ...) i telemetria per cardiotocògraf, que permet la mobilitat de la dona.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:28

Pediàtriques: 00:13

Actualitzat: 19/08/22 01:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001