Logo HCIN

El conseller ha destacat davant més de cent professionals aquest projecte innovador, pilot a tot l'estat, que marcarà no només un nou model clínic sinó també avanços en els resultats sobre la salut

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, ha clausurat aquest matí a l'Hospital Comarcal d'Inca la jornada de presentació i inici del desenvolupament d'Història de Salut davant més de cent professionals. A la jornada hi han participat el director d'Història de Salut, els funcionals operatius mèdics, d'infermeria i de farmàcia i també la directora de l'Institut d'Informació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum, Mercedes Alfaro.

Durant la cloenda, el conseller ha destacat la importància d'aquest projecte singular i innovador de gran recorregut en el reconeixement dels drets de la ciutadania i una font d'informació a l'abast dels pacients. D'altra banda, ha apel · lat al compromís ia la responsabilitat dels professionals amb la transcendència d'Història de Salut, que marcarà no només el desenvolupament d'un nou model clínic sinó també la possibilitat de fer un pas més cap a la millora de resultats sobre la salut .

Història de Salut és un projecte innovador en l'àmbit de la sanitat espanyola, ja que integra la història clínica dels pacients de les Illes Balears i la fa accessible des de tots els nivells assistencials a través d'un únic portal web corporatiu.

La implantació d'un projecte com Història de Salut té un efecte integrador en els diferents nivells assistencials i millora la qualitat de l'assistència a la ciutadania. S'orienta al tractament de les necessitats dels professionals clínics i pacients de les Illes Balears.

Història de Salut és el projecte més avançat, juntament amb el de la Comunitat Valenciana. El Ministeri de Sanitat i Consum ha acreditat ambdós projectes per iniciar el programa pilot a tot Espanya. Cal recordar que el Servei de Salut va rebre un dels premis a la innovació i la qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum pel projecte "Història de salut i síndrome coronària aguda".

Història de Salut, que compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros, permet a qualsevol professional-tant de l'atenció hospitalària com de l'atenció primària-accedir d'una manera ràpida, intuïtiva i organitzada a la història de salut dels pacients . A la fitxa de salut es presenta informació rellevant per al professional, com la medicació del pacient, els problemes de salut detectats en l'atenció primària, els factors de risc i les al · lèrgies, les visites a centres de salut i informació sobre els episodis hospitalaris, quirúrgics i d'urgències, entre d'altres.

La implantació de la història de salut a les Illes Balears aportarà els beneficis i els avantatges següents:

  • Comoditat i confiança per als pacients, ja que els professionals clínics que els atenen tindran accés a una informació clínica molt més completa i actualitzada que els permetrà una atenció personalitzada en qualsevol moment i lloc.
  • Millora de l'eficiència i de la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Millora de l'accessibilitat, modernització de la història del pacient i avantatges en la seguretat i la confidencialitat de les dades del pacient, ja que la història de salut compleix rigorosament la Llei orgànica de protecció de dades.

En el projecte participen conjuntament la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l'Oficina de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Servei de Salut, Orion, Fujitsu i Oracle. Altres empreses que col · laboren són Hewlett-Packard, iSOFT i Alamo.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:28

Pediàtriques: 00:42

Actualitzat: 20/10/21 08:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001