Logo HCIN

Inclou informació actualitzada del temps d'espera a urgències

 

L'Hospital Comarcal d'Inca ha reformat la seva pàgina web, per tal d'oferir més, millor i més ràpida informació als usuaris.

La "nova" Web de l'Hospital Comarcal d'Inca, part de la web creada poc després de l'obertura del centre; utilitzant el mateix disseny s'ha fet una reforma del web HCIN per dotar-la de més dinamisme i de nous elements informatius.

 

La primera part del canvi fet en la web ha estat l'actualització dels continguts (Inici, presentació, situació, centres de salut, cartera de serveis, ...) i la inclusió de nous (qui som, usuari, recursos humans,. ..), a més d'una sèrie de banners que són fixos en totes les pàgines i que s'aniran ampliant progressivament. Però com elements més innovadors de la nova web cal destacar:

  • La inclusió de la informació del temps d'espera a urgències, actualitzada automàticament cada 30 minuts, i diferenciada per a urgències generals i urgències de pediatria.
  • També s'ha creat una nova àrea d'informació anomenada Usuari, en la qual es poden trobar tot un seguit d'informacions bàsiques per a l'usuari de l'hospital: normes d'ús, drets i deures, voluntats anticipades, servei d'atenció a l'usuari, etc.

L'objectiu primordial, en aquesta nova etapa de la web de l'HCI, ha estat orientar aquesta eina informativa cap als usuaris, afavorint que puguin trobar el màxim d'informació de l'hospital i el més actualitzada possible. A més, el portal www.hcin.es està preparat per acollir el que serà el futur portal de l'usuari, a través del qual l'usuari del centre podrà accedir a la informació de les seves pròpies cites i, posteriorment fins i tot les podrà gestionar en línia a través d'aquesta pàgina web.

La reforma i posada en funcionament del portal www.hcin.es no és més que un pas més en l'afany de la direcció del centre d'apropar l'atenció a la població, donant la màxima difusió i transparència a l'activitat duta a terme al centre.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:28

Pediàtriques: 00:37

Actualitzat: 20/10/21 08:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001