Logo HCIN


Pacients, familiars i professionals valoren satisfactòriament aquesta iniciativa, que per damunt de tot pretén desestigmatitzar els pacients de salut mental

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Comarcal d’Inca ha implementat un nou model assistencial amb la Unitat d’Hospitalització Breu, l’objectiu principal de la qual és avançar en la desestigmatització dels pacients psiquiàtrics que requereixen un ingrés hospitalari. Per això ha posat en marxa un règim de portes obertes de 9.00 a 21.00 h en aquesta Unitat. Després del primer semestre s’ha fet una enquesta en la qual han participat els tres col•lectius implicats directament (professionals, pacients i els seus familiars) i de la qual s’han obtengut uns resultats que confirmen un grau molt alt de satisfacció.

L’obertura d’aquesta Unitat ha estat una acció que pretenia millorar i modernitzar els criteris assistencials amb la finalitat d’afavorir i progressar en la normalització de l’ingrés hospitalari dels pacients amb alguna malaltia mental, i evitar l’estigmatització d’aquest tipus de patologies. En aquest sentit, s’ha adoptat aquesta mesura per reduir el malestar i la tensió que produeix als pacients quedar internats en un espai tancat.

El Servei de Psiquiatria, dirigit pel Dr. Pablo Tobajas, valora que aquest canvi redundarà a mitjan termini en benefici d’aconseguir un millor clima terapèutic a la Unitat d’Hospitalització Breu, tant pel que fa a l’estada dels pacients com a l’acompliment diari de la feina dels professionals sanitaris. Com hem apuntat, l’enquesta de valoració confirma aquest plantejament, ja que els resultats indiquen un grau molt alt de satisfacció global: concretament, en una escala de l’1 al 5 els pacients hi atorguen una puntuació de 4,09 i els familiars, de 4,17; per la seva part, els professionals són els que concedeixen la puntuació més alta (4,29) a aquesta iniciativa.

A més, de l’enquesta es desprèn que un dels aspectes que es consideren positius d’aquesta mesura és que afavoreix que els pacients posin menys objeccions per ingressar, en la qual cosa coincideixen els tres col•lectius enquestats. Els pacients aprecien l’obertura de portes en una unitat de psiquiatria com una mesura que majorment manifesten que “no haurien imaginat”. Tanmateix, expressen que influeix de manera positiva sobre el grau d’ansietat, el comportament i l’estat d’ànim.

Per la seva part, els professionals mostren satisfacció pel fet d’incorporar nous models assistencials i observen més acceptació dels ingressos voluntaris dels pacients. I els familiars, tot i que mostren temor pels aspectes relacionats amb la seguretat, coincideixen a apreciar que aquesta actuació té un impacte favorable en l’estat anímic dels pacients.

Aquest projecte s’ha anat implementant de manera progressiva: el procés va començar amb unes primeres sortides dels pacients per l’espai que envolta el recinte de l’Hospital acompanyats per professionals del Servei. Posteriorment es va obrir una sola porta i a continuació la segona, cosa que va suposar que els pacients disposassin d’una àrea molt àmplia, ja que el passadís de la Unitat va quedar comunicat amb la zona de l’Hospital de Dia de Psiquiatria. Així mateix, l’horari d’obertura es va anar establint i ampliant gradualment, al llarg d’un mes i mig. També cal destacar que aquest procés, que ha culminat amb la consecució de la Unitat d’Hospitalització Breu oberta, no ha implicat cap canvi en les normes ni en la dinàmica del Servei, ja que els pacients continuen fent les mateixes activitats terapèutiques que quan estaven sotmesos a un règim tancat.

D’altra banda, aquest projecte suposa una evolució en l’atenció dels pacients amb alguna discapacitat mental, ja que el propòsit és que el model assistencial d’aquest tipus de malalties s’atengui en condicions similars a les dels altres pacients que estan ingressats per altres patologies clíniques. En aquest sentit, aquesta acció té la finalitat de contribuir al procés de rehabilitació i reinserció dels pacients a la comunitat.

Cal remarcar que aquesta iniciativa s’emmarca dins les actuacions que ha anat implementant el Servei de Salut al Sector Sanitari de Tramuntana, l’objecte de les quals és liderar l’eliminació de les barreres físiques i socials que condicionen i impedeixen la normalització i la inserció de les persones que presenten malalties o discapacitats psíquiques. En aquest sentit, cal recordar les accions liderades per aquest mateix equip, encapçalat pel Dr. Pablo Tobajas: la posada en marxa d’iniciatives com el Programa d’entreteniment i capacitació per a familiars i/o cuidadors de persones amb trastorns mentals greus (PROENFA) o el projecte ESAC, un programa per a pacients amb algun trastorn mental greu, format per l’Equip de Seguiment Assertiu Comunitari, la funció del qual és atendre a casa seva els pacients i també les seves persones més pròximes —familiars i cuidadors— desplaçant-se al seu propi entorn social.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:21

Pediàtriques: 00:24

Actualitzat: 27/04/18 15:05

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001