Logo HCIN

El conseller de Salut i Consum ha agraït l’esforç de tots els professionals del centre, de la gerència i dels batles de la comarca.

L’activitat quirúrgica del centre s’ha vist incrementada el 2009 en un 22% respecte l’any anterior.

En poc més de tres anys l’hospital és capdavanter a nivell nacional en l’ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades a la salut

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, i el gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, Federico Álvarez s’han reunit aquest matí a l’HCI amb els representants dels municipis de l’àrea sanitària de la qual l’Hospital Comarcal d’Inca és l’hospital de referència, per tal d’oferir-los tota la informació relativa a l’activitat assistencial del centre, l’evolució de la plantilla, inversions i projectes dels darrers anys, a la vegada que poder intercanviar opinions amb els responsables municipals.

Actualment l’hospital atén una població de referència de més de 116.000 persones, corresponents a 6 Centres de Salut i 18 Unitats Bàsiques de Salut. Compta amb més de 780 professionals al servei de la salut (sanitaris i no sanitaris); i des del primer moment ha destacat per la seva ferma aposta per a convertir-se en un Hospital SENSE papers.

El conseller de salut i consum ha manifestat que “l’aposta de la conselleria de Salut i Consum, i del Servei de Salut de les Illes Balears per a fer possible aquest propòsit, ha estat tasca senzilla gràcies a l’impuls continu de la gerència del centre, l’esforç de tots els professionals i el bon enteniment amb els batles de la comarca”.

Avui, ha afegit el conseller, “poc més de tres anys després de la seva obertura, l’Hospital Comarcal d’Inca consolida la seva activitat, i destaca –en molts aspectes- per a la seva qualitat i innovació en l’atenció, i -inclús a nivell nacional- destaca també per la seva innovació tecnològica”. Són moltes les visites que rep l’hospital d’altres centres d’arreu d’Espanya per a conèixer les noves aplicacions tecnològiques aplicades a la salut que faciliten el treball als professionals a la vegada que milloren la seguretat i l’estada dels pacients.

Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, el conseller ha felicitat els responsables del centre, ja que la seva aposta per a convertir-se en un veritable hospital sense papers els ha dut a ser capdavanters en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la salut. Així, valgui d’exemple, l’Hospital Comarcal d’Inca inicià, juntament amb el de Gandia, el pilotatge de la Història de Salut Nacional; a més, no fa gaire va rebre el premi de l’Associació Espanyola d’Usuaris de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (AUTELSI) per a la implantació de solucions mòbils en l’assistència sanitària; ha creat un circuit de gestió integral de dispositius mèdics cap a la història clínica; s’esforça per a obrir nous canals de comunicació amb els usuaris per a facilitar-los l’accés a la informació (Portal del Pacient, pantalles informatives, etc), ...

En quan a l’evolució assistencial, el gerent de l’HCI ha explicat que el centre ha augmentat l’activitat assistencial durant 2009 en la majoria dels serveis que dóna a la seva població, i en els altres s’ha estabilitzat. El centre ha fet un important esforç per a satisfer la demanada quirúrgica, així al llarg de 2009 s’ha realitzat un total de 5.516 intervencions quirúrgiques, el que suposa un increment del 22% respecte a l’activitat de l’any anterior (tot considerant que el nombre de població de referència és menor). Pel que fa a consultes externes, s’ha fet un total de 136.128 consultes, el que suposa un increment del 12% respecte a l’any anterior. En quant a les urgències, s’han estabilitzat, mantenint la mitjana de l’any anterior de 140 urgències diàries, de les quals solament el 9’7% acaba en ingrés. Aquestes dades són un clar reflex que el centre està consolidat en tots els seus serveis.

Amb aquests encontres es pretén fomentar la comunicació, la informació i l’intercanvi d’opinions amb els responsables dels municipis que tenen l’HCI com a centre de referència, tot en benefici de la millora de l’assistència.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:53

Pediàtriques: 00:21

Actualitzat: 28/10/21 01:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001