Logo HCIN

El projecte suposa una inversió de 198.000 euros

L'aparcament ampliarà fins 394 el nombre de places per a cotxes

La Direcció de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCI) informa que, un cop elaborat el projecte i obtinguts els permisos pertinents, s'inicien les obres de reforma i ampliació de l'aparcament de l'HCI amb les que s'augmentarà la capacitat de l'aparcament fins 394 places per a cotxes , i amb una inversió de 198.000 €. Actualment s'han iniciat les tasques de mesuraments topogràfiques, retirada de cablejat, tancament, etc.

Un cop superades aquestes tasques, l'execució de l'obra projectada es farà en dues fases, d'una durada aproximada d'un mes cadascuna, en què es tancarà la meitat de l'aparcament, en cadascuna d'elles.

La primera fase de l'obra pròpiament dita s'iniciarà just acabades les tasques de condicionament abans esmentades. En aquesta fase es farà l'ampliació i reforma de la meitat de l'aparcament. Per l'execució d'aquesta fase, aproximadament la meitat de les places d'aparcament quedaran inutilitzades, el que dificultarà l'estacionament a l'hospital tant a usuaris com treballadors.

Acabada l'ampliació i reforma d'aquesta part de l'aparcament, s'iniciarà la segona fase de l'obra, que es farà de la mateixa manera que l'anterior. Si bé es preveu que les dificultats seran les mateixes, és cert que el nombre de places disponibles en aquesta fase serà una mica superior que en la primera, ja que es podrà utilitzar la part reformada, amb un increment de places.

La Direcció de l'Hospital, conscient de les molèsties que ocasionarà aquesta obra, tant a usuaris com treballadors, demana la màxima col · laboració a l'hora de superar aquests dos mesos aproximats de dificultats, intentant evitar, en la mesura del possible, l'ús del cotxe . D'altra banda, també agraeix per endavant la paciència i comprensió dels usuaris mentre durin les obres.

Després d'aquests dos mesos, i amb la posterior modificació del vial circulatori, el HCI ampliarà la seva capacitat de places d'aparcament per a cotxes fins les 394 (235 més en relació a les actuals 159), 12 de les quals estaran reservades per a persones amb mobilitat reduïda (front les 5 actuals), al mateix temps que es creen 30 llocs per a bicicletes i 20 per a motos. El projecte compta amb una inversió de 198 .000 euros.

Així mateix, el projecte d'ampliació del HCI contempla un accés directe i independent a l'heliport, sense haver de passar per l'aparcament, tal com succeeix actualment, la qual cosa facilita la distribució dels carrils de circulació dins del pàrquing i evita els problemes que poden produir-se en el cas que es produeixi una emergència.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:37

Pediàtriques: 00:47

Actualitzat: 26/09/21 17:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001