Logo HCIN

Els usuaris del centre hospitalari poden consultar les seves cites des de qualsevol lloc i a qualsevol hora accedint a un lloc web o via telefònica

El projecte s’ha desenvolupat gràcies a la col·laboració entre les conselleries de Salut i Consum i Innovació, Interior i Justícia

El conseller de salut i consum, Vicenç Thomàs, i la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa, acompanyats del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca (HCIN), Federico Álvarez, i del gerent de la Fundació IBIT, Antoni Roig, han presentat el Portal del Pacient de l’HCIN, un projecte tecnològic coordinat per la Fundació IBIT i finançat amb fons del Plan Avanza que s’ha desenvolupat a l’HCIN.

L’objectiu primordial de Portal del Pacient ésapropar l’hospital als seus usuaris, els quals podran accedir a la seva informació des de qualsevol lloc, a qualsevol hora, els 365 dies de l’any.

El Portal del Pacient és una plataforma tecnològica basada en tecnologia open source (de codi lliure), a la qual s’hi pot accedir de dues maneres, a través del web www.hcin.es, clicant al baner anomenat Portal del Pacient; o també via telefònica, marcant el número 971888588.

Poden accedir-hi els 116.000 usuaris de l’HCIN, els quals s’hauran d’identificar amb el nombre de la seva targeta sanitària i el codi pin d’accés –que prèviament hauran de sol·licitar presencialment al Servei d’admissió de l’hospital-, o amb el DNI electrònic o Certificat Digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Amb això el Portal del Pacient incorpora totes les garanties de seguretat necessàries, ja que l’accés està protegit amb l’objectiu de respectar la privacitat de la informació de cada usuari.

El conseller de Salut i Consum ha afirmat que “el desenvolupament d’aquesta plataforma tecnològica a l’Hospital Comarcal d’Inca no és una casualitat, sinó fruit de la forta aposta per les noves tecnologies de la informació i la comunicació que es fa tant des de la pròpia Conselleria com del Servei de Salut. El fet de tractar-se d’ un hospital de recent creació que compta amb una infraestructura tecnològica del més avançat ha permès la integració de diverses eines i tipus de programari necessaris per a la construcció del Portal”. Vicenç Thomàs ha subratllat també, que aquest projecte, fruit de la col·laboració entre ambdues conselleries s’ha executat al 100% amb empreses de tecnologia locals, a les quals ha volgut manifestar el seu agraïment per ajudar-los a fer realitat el Portal del Pacient.

Portal del Pacient

  • Lloc web: s’hi pot accedir a través del web de l’HCIN www.hcin.es. En aquest lloc els usuaris de l’HCIN que s’han identificat com a tals podran consultar en temps real la informació relacionada amb les seves cites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. En una segona fase l’usuari podrà gestionar les seves cites, en el sentit de reprogramar-les i/o cancel·lar-les, a més de consultar una sèrie de recomanacions mèdiques per a acudir als actes programats.
  • Accés telefònic: es tracta d’una plataforma informàtica (sense operadores) a la qual s’hi accedeix via telefònica, marcant el número 971888588. Amb el mateix nivell de seguretat que al lloc web, ja que l’usuari s’identificarà amb el nombre de la targeta sanitària i un PIN, els pacients de l’HCIN podran rebre la informació abans esmentada telefonat a aquest número de telèfon, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia.
  • Pantalles d’informació a l’HCIN: el projecte del Portal del Pacient integra, a més altres eines per a millorar l’accés del pacient a la informació de l’hospital. En aquest cas es tracta de monitors informatius que estan instal·lats a les sales d’espera de consultes externes, d’urgències i al vestíbul principal del centre. En aquestes pantalles es passarà informació relativa a l’hospital, ubicació de consultes, ... I a les sales d’espera de consultes i urgències, en breu s’activarà un lloc web que informarà als usuaris sobre l’estat de les consultes i el temps d’espera a cada una d’elles.
  • Punt d’informació telemàtic: quiosc web. L’HCIN disposa, a més, d’un terminal web o punt d’informació telemàtica on els usuaris poden accedir directament al Portal del Pacient, i així consultar les seves cites sense haver de passar pel Servei d’Admissió del centre.

La consellera d’Innovació, Justícia i Interior ha recordat que ambdues conselleries, a través del l’Ib-Salut i la Fundació Ibit crearen el 2009 el Centre de Competències de la Integració (CCI) amb l’objectiu de treballar conjuntament, gràcies a les tecnologies de la informació icomunicació, en l’ús més eficient dels recursos sanitaris, . “El Portal del Pacient que avui posem en funcionament és un dels projectes que desenvolupa el CCI i que se suma a altres projectes ja en execució. Aquest projecte, que s’inicia avui amb la seva execució a l’Hospital Comarcal d’Inca el posem a disposició del Servei de Salut per tal que estudiï la possibilitat d’implementar-ho en un futur a la resta d’hospitals de la sanitat pública balear”.

Amb el Portal del Pacient s’inicia una nova etapa en la qual el Servei de Salut i tots els seus centres estaran més a prop dels usuaris de la sanitat, es tracta d’una iniciativa per millorar la implantació de la eAdministració (administració electrònica) -LAECAP, Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración Pública- a l’entorn sanitari.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:48

Pediàtriques: 00:42

Actualitzat: 20/10/21 09:00

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001