Logo HCIN

La finalitat és continuar millorant la informació i la recollida de dades en el sistema Història Clínica Electrònica

Es va presentar en el XVII Congrés Nacional d’Informàtica de la Salut

L’Hospital Comarcal d’Inca va participar el mes passat en el XVII Congrés Nacional d’Informàtica de la Salut (Infors@lud 2014), que va tenir lloc a Madrid, per tal de presentar-hi un projecte que incorpora un conjunt de millores en l’aplicació informàtica destinada al personal d’infermeria de les unitats d’hospitalització. Aquest nou dispositiu cerca garantir la seguretat dels pacients i agilitar la comunicació entre les prescripcions que efectuen els facultatius i l’execució d’aquestes a càrrec d’infermeria.

Cal recordar que l’Hospital Comarcal d’Inca està dotat del sistema Història Clínica Electrònica, una eina de treball bàsica amb la qual es registra tota la informació relativa a les actuacions dels professionals sanitaris amb els seus pacients i que serveix d’instrument de comunicació entre centres sanitaris. Així, incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’activitat sanitària s’aconsegueix disposar d’un sistema integrat amb la informació clínica de cada pacient.

Des que es va implantar la Història Clínica Electrònica s’hi han anat incorporant noves aplicacions i sistemes de suport per agilitar aquesta aplicació i oferir les majors garanties als pacients en tot allò relacionat amb la presa de decisions clíniques. D’aquest manera es contribueix a prevenir les omissions de dades i es disposa d’un registre sistemàtic de les proves diagnòstiques i dels seus resultats, entre altres aspectes que influeixen directament en la presa de decisions clíniques i, en conseqüència, en la millora del benestar i de l’estat de salut dels pacients.

Així mateix, cal assenyalar que la Història Clínica Electrònica permet emprar aplicacions com el Sistema d’Ajuda en la Presa de Decisions Clíniques (CDSS, per Clinical decision support system), amb el qual s’analitzen diferents dades allotjades en els sistemes d’informació de l’Hospital i es preveuen les accions que s’hi han d’aplicar tot generant alertes diverses, configurades prèviament, a fi de prevenir errors i omissions de dades clíniques.

Una de les innovacions presentades a Infors@lud 2014 —que, a més, s’està organitzant i implementant mitjançant la Comissió d’Història Clínica de l’Hospital Comarcal d’Inca— consisteix en un avís que informa de les noves tasques prescrites per a infermeria a les unitats d’hospitalització: quan un facultatiu sol•licita una prova diagnòstica urgent o prescriu una modificació en la medicació d’un pacient, l’infermer rep un avís a la pantalla del seu ordinador quan té obert l’HCIS, el programa informàtic que permet desenvolupar i gestionar la Història Clínica Electrònica. Aquesta alerta es manté activada, de tal manera que no permet prosseguir amb altres tasques fins que no s’executa la relativa a l’avís. D’aquest manera es prevenen errors humans i es redueix el temps entre la prescripció i l’execució d’aquesta.

Finalment, cal assenyalar que aquesta proposta va ser presentada a Infors@lud 2014 per les supervisores d’infermeria, Victoria Ramis i Zaira Rodríguez, i els responsables del Departament d’Informàtica, Ramon Riba i Antoni Colombàs, de l’Hospital Comarcal d’Inca.


La finalitat és continuar millorant la informació i la recollida de dades en el sistema Història Clínica Electrònica

Es va presentar en el XVII Congrés Nacional d’Informàtica de la Salut

L’Hospital Comarcal d’Inca va participar el mes passat en el XVII Congrés Nacional d’Informàtica de la Salut (Infors@lud 2014), que va tenir lloc a Madrid, per tal de presentar-hi un projecte que incorpora un conjunt de millores en l’aplicació informàtica destinada al personal d’infermeria de les unitats d’hospitalització. Aquest nou dispositiu cerca garantir la seguretat dels pacients i agilitar la comunicació entre les prescripcions que efectuen els facultatius i l’execució d’aquestes a càrrec d’infermeria.

Cal recordar que l’Hospital Comarcal d’Inca està dotat del sistema Història Clínica Electrònica, una eina de treball bàsica amb la qual es registra tota la informació relativa a les actuacions dels professionals sanitaris amb els seus pacients i que serveix d’instrument de comunicació entre centres sanitaris. Així, incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’activitat sanitària s’aconsegueix disposar d’un sistema integrat amb la informació clínica de cada pacient.

Des que es va implantar la Història Clínica Electrònica s’hi han anat incorporant noves aplicacions i sistemes de suport per agilitar aquesta aplicació i oferir les majors garanties als pacients en tot allò relacionat amb la presa de decisions clíniques. D’aquest manera es contribueix a prevenir les omissions de dades i es disposa d’un registre sistemàtic de les proves diagnòstiques i dels seus resultats, entre altres aspectes que influeixen directament en la presa de decisions clíniques i, en conseqüència, en la millora del benestar i de l’estat de salut dels pacients.

Així mateix, cal assenyalar que la Història Clínica Electrònica permet emprar aplicacions com el Sistema d’Ajuda en la Presa de Decisions Clíniques (CDSS, per Clinical decision support system), amb el qual s’analitzen diferents dades allotjades en els sistemes d’informació de l’Hospital i es preveuen les accions que s’hi han d’aplicar tot generant alertes diverses, configurades prèviament, a fi de prevenir errors i omissions de dades clíniques.

Una de les innovacions presentades a Infors@lud 2014 —que, a més, s’està organitzant i implementant mitjançant la Comissió d’Història Clínica de l’Hospital Comarcal d’Inca— consisteix en un avís que informa de les noves tasques prescrites per a infermeria a les unitats d’hospitalització: quan un facultatiu sol•licita una prova diagnòstica urgent o prescriu una modificació en la medicació d’un pacient, l’infermer rep un avís a la pantalla del seu ordinador quan té obert l’HCIS, el programa informàtic que permet desenvolupar i gestionar la Història Clínica Electrònica. Aquesta alerta es manté activada, de tal manera que no permet prosseguir amb altres tasques fins que no s’executa la relativa a l’avís. D’aquest manera es prevenen errors humans i es redueix el temps entre la prescripció i l’execució d’aquesta.

Finalment, cal assenyalar que aquesta proposta va ser presentada a Infors@lud 2014 per les supervisores d’infermeria, Victoria Ramis i Zaira Rodríguez, i els responsables del Departament d’Informàtica, Ramon Riba i Antoni Colombàs, de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 00:34

Pediàtriques: 00:10

Actualitzat: 24/03/23 07:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001