Tarjeta Sanitaria Individual

Servei de Salut de les Illes Balears

Targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitaria individual (TSI) del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), és el document que us identifica com assegurat del Servei de Salut de les Illes Balears, i garantitza l'accés als serveis sanitaris, centres i prestacions del sistema sanitari públic