Accesibilidad de la tarjeta sanitaria

Servicio de Salud de las Islas Baleares

Accesibilidad de la tarjeta sanitaria

 • ¿Cuándo y dónde hay que presentar la tarjeta sanitaria?

  Com a document facilitador de les prestacions i serveis sanitaris, convé presentar-la sempre; en especial, quan es va a un centre sanitari no habitual o a una farmàcia per retirar medicació.

 • Serveix la targeta sanitària individual del Servei de les Illes Balears (IB-SALUT) quan em desplaç fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

  Sí, perquè permet retirar medicació ja prescrita a qualsevol farmàcia del territori nacional o perquè facilita l’accés a la Història de salut nacional (HSN), en especial davant problemes greus de salut.

 • Poden les persones invidents o amb dificultat greu de visió gaudir d’una targeta sanitària especial?

  , s’ha de sol·licitar expressament a les unitats de tramitació d’Atenció Primària de cada illa o als Serveis Centrals.

  Aquestes targetes sanitàries individuals (TSI) són iguals a la resta, excepte que afegeixen un sistema d'escriptura tàctil pensat per a persones cegues: TSI en Braille.