Reformes d'obres més importants

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Reformes sanitàries en construció a l'illa de Menorca

Complex antic Hospital Verge del Toro

Les obres de consolidació i reforma de l’antic Hospital Verge del Toro (Maó) són un projecte clau per recuperar aquest antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat menorquina per atendre-hi les necessitats assistencials dels pacients crònics i de les seves persones cuidadores

 

L’empresa adjudicatària de la reforma, Proyecon, SA, s’encarregarà de la primera fase de rehabilitació de la façana, de la coberta i de l’estructura, després dels treballs previs de preparació que s’hi estan fent. Aquestes obres tenen un pressupost de 2.078.640,85 € i es preveu que durin nou mesos.

 

L’Hospital Verge del Toro té una superfície de 6.714 m2 i consta d’una planta soterrani, una planta baixa i sis pisos. El projecte de rehabilitació, redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell, responsable de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat, inclou les actuacions següents:

 

  • Façana i cobertes: demolició i reconstrucció de les façanes (4.807,50 m2), ja que s’hi ha detectat risc de despreniment i de trencaments puntuals en alguns revestiments. La façana principal mantendrà l’estètica actual, tan característica, d’aplacat de peces de marès. En aquesta primera fase també es renovarà tota la fusteria exterior de portes i finestres. A més, cal netejar i reposar les teules rompudes o desplaçades de les cobertes inclinades i fer una reconstrucció completa de les cobertes planes.

 

  • Estructura de l’edifici principal: l’estat de conservació de l’estructura és bo, en termes generals. No obstant això, alguns elements estructurals necessiten millores. 

 

Una vegada conclosa aquesta primera fase de rehabilitació s’emprendran les reformes interiors previstes en el pla funcional d’usos, en el qual es basarà el Servei de Salut per redactar les bases per licitar un concurs d’idees.