Reformes d'obres més importants

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Reformes sanitàries en construcció

Edifici J del recinte de l’Hospital Can Misses

El projecte de reconversió preveu reformar la planta baixa i el soterrani, on s’ubicarà el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers i la sala d’autòpsies. També es reformarà una part de la planta primera, concretament l’antiga planta d’hospitalització de cirurgia, que s’ha afegit a l’estudi original perquè s’ha duplicat el nombre d’habitacions previstes per a aquesta unitat (de 15 a 30). Aquest increment respon a les necessitats sorgides en l’Estratègia de Cronicitat del Servei de Salut.

Complex antic Hospital Verge del Toro

Les obres de consolidació i reforma de l’antic Hospital Verge del Toro (Maó) són un projecte clau per recuperar aquest antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat menorquina per atendre-hi les necessitats assistencials dels pacients crònics i de les seves persones cuidadores

 

L’empresa adjudicatària de la reforma, Proyecon, SA, s’encarregarà de la primera fase de rehabilitació de la façana, de la coberta i de l’estructura, després dels treballs previs de preparació que s’hi estan fent. Aquestes obres tenen un pressupost de 2.078.640,85 € i es preveu que durin nou mesos.

 

L’Hospital Verge del Toro té una superfície de 6.714 m2 i consta d’una planta soterrani, una planta baixa i sis pisos. El projecte de rehabilitació, redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell, responsable de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat, inclou les actuacions següents:

 

  • Façana i cobertes: demolició i reconstrucció de les façanes (4.807,50 m2), ja que s’hi ha detectat risc de despreniment i de trencaments puntuals en alguns revestiments. La façana principal mantendrà l’estètica actual, tan característica, d’aplacat de peces de marès. En aquesta primera fase també es renovarà tota la fusteria exterior de portes i finestres. A més, cal netejar i reposar les teules rompudes o desplaçades de les cobertes inclinades i fer una reconstrucció completa de les cobertes planes.

 

  • Estructura de l’edifici principal: l’estat de conservació de l’estructura és bo, en termes generals. No obstant això, alguns elements estructurals necessiten millores. 

 

Una vegada conclosa aquesta primera fase de rehabilitació s’emprendran les reformes interiors previstes en el pla funcional d’usos, en el qual es basarà el Servei de Salut per redactar les bases per licitar un concurs d’idees.

 

Centre de Salut Santa Ponça

L’augment demogràfic del municipi de Calvià i l’obsolescència d’algunes dependències d’aquest equipament sanitari, que ja té vint-i-tres anys, han fet necessari reformar-lo. Actualment s’hi ofereix atenció a una població de més de 12.822 targetes sanitàries, mentre que en l’horari de punt d’atenció continuada (PAC) en té assignades més de 22.627. A més, és important destacar que rep una gran pressió assistencial de població flotant durant la temporada d’estiu. 

Les obres, que s’estan executant sense interferir en l’activitat habitual del centre, consisteixen a afegir una planta sobre la part de l’edifici que únicament consta de planta baixa, cosa que suposarà una ampliació de 652 m2. En aquesta nova àrea es crearan nou consultes, lavabos i altres dependències, com ara magatzems. Així mateix, a l’exterior es construeix un aparcament de superfície de gairebé 1.100 m2. Es preveu que els treballs estaran enllestits durant el darrer trimestre d’enguany i que tendran un cost de 986.223 €.

Hospital General

El Servei de Salut ha iniciat les obres per a la reforma integral de la Unitat de Convalescència B de l’Hospital General. Les obres tendran un cost d’1.252.638,36 € i es calcula que estaran enllestides el mes de juliol. També han començat les tasques per canviar el quadre elèctric i la sala central tèrmica, que conté els dipòsits d’aigua calenta sanitària i el circuit primari que dona subministrament a l’Hospital, amb un cost de 100.612,78 €. Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla de Rehabilitació i Millora del centre, valorat en tres milions d’euros, que inclou un conjunt d’actuacions per millorar les estructures i les instal·lacions de l’edifici i per a la modernització tecnològica dels serveis de l’Hospital. Suposa tornar a invertir en un centre hospitalari emblemàtic, fonamental per a l’atenció dels pacients crònics. 

La nova Unitat de Convalescència B ocuparà una superfície de 977 m2 repartits en desset habitacions, deu de les quals seran individuals, tot i que per necessitats assistencials puntuals es podrà duplicar el nombre de llits en aquestes habitacions; en total, disposarà de vint-i-quatre llits d’hospitalització per a pacients crònics (els pacients crònics avançats ingressen directament des de l’atenció primària i els pacients crònics complexos ho fan des de Son Espases). La reforma inclou equipar les habitacions més grans amb serveis higiènics assistits, canviar les finestres, fer feines de fusteria, revisar i reformar instal·lacions i reubicar el control d’infermeria, entre d’altres.

Son Dureta

La demolició de l’antic Hospital Son Dureta —que donarà pas al nou complex sociosanitari per a pacients crònics que s’ha projectat— s’iniciarà durant la primera setmana d’abril. El Servei de Salut preveu licitar l’obra de demolició en un termini de dues setmanes, aproximadament, per un valor de 2,9 milions d’euros. L’empresa adjudicatària tendrà dotze mesos de termini per dur-la a terme des de l’inici dels treballs. 

El projecte d’enderroc consisteix a demolir tres edificis, concretament el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes verd), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars. Tots tres edificis seran esbucats simultàniament. 

Al mateix temps s’ha licitat un nou concurs obert per seleccionar el projecte guanyador del nou Son Dureta, que estarà resolt el mes d’abril. El nou complex sociosanitari que es construirà al recinte de Son Dureta oferirà 542 llits hospitalaris en habitacions dissenyades especialment per garantir el benestar dels pacients. Durant l’estada —que podrà durar de trenta dies a tres mesos, de mitjana— rebran tractaments i cures dirigides especialment a estabilitzar la malaltia, rebre sessions de rehabilitació i recuperar l’autonomia personal.

Ampliació del Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor

Les obres d’ampliació, que varen començar el mes de febrer de l’any passat, s’executen a molt bon ritme, ja que es van complint els terminis prevists. Aquest projecte suposa ampliar el Servei d’Urgències, que estarà format per dues plantes de 500 m2 de superfície cadascuna. A la planta principal hi haurà una nova àrea d’observació, amb setze boxs i una àrea diferenciada per a l’atenció pediàtrica, que tendrà dos boxs d’observació i sis llocs per a diferents tractaments. També es construeix una planta soterrani que albergarà diverses dependències no assistencials, com ara una sala de reunions, despatxos i el taller d’electromedicina. El pressupost per a aquesta fase inicial del Pla Director de l’Hospital de Manacor és de 2.272.685,31 €.

Ampliació de l’aparcament de l’Hospital Comarcal d’Inca

A l’Hospital Comarcal d’Inca han començat les obres d’ampliació de l’aparcament, que permetran duplicar el nombre de places disponibles. Les obres tendran un cost de 323.342,24 €, per a les quals es preveu un termini d’execució de dotze setmanes. Amb aquesta obra el nombre total de places serà de 627.