Infraestructures

Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d’informació pública del projecte d’obres de l’exp. PAS 552/21 per a la reforma de la unitat de Convalescents C, de l’Hospital General de Palma

De conformitat amb l'article 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma, i en relació amb l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, es sotmet a informació pública el projecte d’obres de l’exp. PAS 552/21 per a la reforma de la unitat de Convalescents C, de l’Hospital General de Palma.

Documentació

Darrera actualització: 05/04/2022

Total Files Count :
Total Size :