Infraestructures

Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d’informació pública del projecte d’obres del contracte de concessió d'obres per la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Mallorca

El dia 27 de desembre es va publicar, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE), la licitació SSCC PA 103/21 contracte de concessió d'obres per a la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Mallorca.

Atesa la mida dels arxius, és inviable publicar el projecte complet al PLACE. Es publica la documentació del projecte associat al contracte en aquesta web per fer-la accessible als interessats.

Documentació

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image CS ARTA
explore subfolder image 01_DocumentacioPDF
An Adobe Acrobat file 0_LLISTAT DOCUMENTACIO PRESENTADA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.1_MEMORIA ARQUITECTURA I ANNEXOS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.1.1_ESTUDI GEOTECNIC23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.2_MEMORIA INSTALLACIONS I ACTIVITATS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2.1_PLANOLS ARQUITECTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2.2_PLANOLS INSTALLACIONS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_PLEC DE CONDICIONS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 4_AMIDAMENTS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5.1_PRESSUPOST23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5.2_RESUM DEL PRESSUPOST23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5.3_PREUS DESCOMPOSTOS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5.4_PREUS UNITARIS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 7_ACTA REPLANTEIG23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5.5_MEMORIA CALCUL PREUS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.2_ESS PLANOLS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.1_ESS MEMORIA23-12-2021
An Adobe Acrobat file P19039u_v11-firma23-12-2021
explore subfolder image CS POLLENÇA
An Adobe Acrobat file Proyecto Ejecutivo_CAP Pollença_15-10-202023-12-2021
explore subfolder image CS SON FERRIOL-PALMA
explore subfolder image 201009_PBàsic i Exe_CAP_Son Ferriol
explore subfolder image P ENDERROC
explore subfolder image AMID I DESC
An Adobe Acrobat file 2_DEMOLICIÓ_Amidaments23-12-2021
A file of unknown type 2_DEMOLICIÓ_Pressupost23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2_DEMOLICIÓ_Presupost+resum23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2_DEMOLICIÓ_Preus descompostos23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2_DEMOLICIÓ_Quadre preus 123-12-2021
An Adobe Acrobat file 2_DEMOLICIÓ_Quadre preus 223-12-2021
An Adobe Acrobat file MD_MEM_P BÀSIC I EXE ENDERROC_v623-12-2021
explore subfolder image P OBRA NOVA
explore subfolder image AMID I DES_ARQ I ESTRUC
An Adobe Acrobat file 1_ESS_Amidaments23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1_ESS_Presupost23-12-2021
A file of unknown type 1_ESS_Pressupost23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1_ESS_Preus descompostos23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1_ESS_Quadre preus 223-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_OBRA NOVA_Amidaments23-12-2021
A file of unknown type 3_OBRA NOVA_Pressupost executiu23-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_OBRA NOVA_Presupost+resum23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1_ESS_Quadre preus 123-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_OBRA NOVA_Quadre preus 123-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_OBRA NOVA_Quadre preus 223-12-2021
An Adobe Acrobat file 3_OBRA NOVA_Preus descompostos23-12-2021
explore subfolder image AMID I DES_INSTAL
A file of unknown type 20005_CS Son Ferriol_2020101923-12-2021
An Adobe Acrobat file CUADRO DE PRECIOS sin descomposición23-12-2021
An Adobe Acrobat file CUADRO DE PRECIOS con mano de obra y costes indirectos23-12-2021
An Adobe Acrobat file Cuadro de mano de obra23-12-2021
explore subfolder image Cuadros de precios
An Adobe Acrobat file CUADRO DE PRECIOS con mano de obra y costes indirectos23-12-2021
An Adobe Acrobat file Cuadro de mano de obra23-12-2021
An Adobe Acrobat file CUADRO DE PRECIOS sin descomposición23-12-2021
An Adobe Acrobat file DG_PB-PE CAP SON FERRIOL23-12-2021
An Adobe Acrobat file MD_MEMÒRIA_PB-PE CAP SON FERRIOL_v623-12-2021
explore subfolder image CS SUAP BONS AIRES-PALMA
explore subfolder image fichas RCD
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_RCD'S_RCD CS BONS AIRES CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_RCD'S_RCD TJ CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_RCD'S_RCD TC CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_RCD'S_RCD SUAP CIM23-12-2021
explore subfolder image PROYECTO
An Adobe Acrobat file 0.0 - Portada BONS AIRES - A4 - P.EJECUCIÓN23-12-2021
An Adobe Acrobat file 0.1 - Indice P.EJECUCION23-12-2021
An Adobe Acrobat file 1 - MEMORIA Y ANEJOS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2.1 - PLANOS ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2.2 - PLANOS INSTALACIONES23-12-2021
An Adobe Acrobat file 3 - PLIEGO DE CONDICIONES23-12-2021
An Adobe Acrobat file 4 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO23-12-2021
An Adobe Acrobat file 7.2 - CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA - SUAP23-12-2021
An Adobe Acrobat file 7.3 - CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA - Taller de Jardinería23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.3 - ResiduoCD TC CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file 7.1 - CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA - CS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.4 - ResiduoCD TJ CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.2 - ResiduoCD SUAP CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.1 - ResiduosCD CS BONS AIRES CIM23-12-2021
An Adobe Acrobat file 6.1 - ResiduosCD CS BONS AIRES CIM (1)23-12-2021
An Adobe Acrobat file 5 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD23-12-2021
An Adobe Acrobat file 8.1 - Planos actividad CS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 8.2 - Planos actividad SUAP23-12-2021
explore subfolder image proyecto-demolicion
An Adobe Acrobat file P.E. DEMOLICIÓN CS BONS AIRES23-12-2021
explore subfolder image resumenes-parciales-presupuestos
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_CS (RESMED)23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_SP (RESMED)23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_TC (RESMED)23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_TJ (RESMED)23-12-2021
An Adobe Acrobat file bc3 BONS AIRES Rev1_UB (RESMED)23-12-2021
explore subfolder image CS TRENCADORS-LLUCMAJOR
An Adobe Acrobat file ANEJO CONTROL DE CALIDAD23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO EFICIENCIA ENERGÉTICA23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO ESTUDIO GEOTÉCNICO23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y ACTIVIDAD23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO PROYECTO DE INSTALACIONES23-12-2021
An Adobe Acrobat file ANEJO PROYECTO ESTRUCTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file III_PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS23-12-2021
An Adobe Acrobat file II_PLANOS ARQUITECTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file IV-V_MEDICIONES Y PRESUPUESTO23-12-2021
An Adobe Acrobat file I_MEMORIA23-12-2021
A file of unknown type ZZ.ETIQUETA CD23-12-2021
An Adobe Acrobat file ZZ.ETIQUETA CD23-12-2021
explore subfolder image UBS CONSELL
explore subfolder image 00_PROYECTO EJECUCIÓN PDF
explore subfolder image 1. MEMORIA
explore subfolder image 1.5. ANEXOS MEMORIA
An Adobe Acrobat file 1.5.1. ESTUDIO GESTION RESIDUOS F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.2. PLAN CONTROL CALIDAD-DECRETO 59 F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.4. FICHA URBANISTICAN F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.5. PLAN DE OBRA REV2 f123-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.5. PLAN DE OBRA REV3 F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.6. REGLAMENTO LEY CONTRATOS AP REV3 F123-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.6. REGLAMENTO LEY CONTRATOS AP REV3 F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1.5.3. ESTUDIO SEGURIDAD SALUD F223-12-2021
An Adobe Acrobat file 1. MEMORIA F223-12-2021
explore subfolder image 2. PLIEGO DE CONDICIONES
An Adobe Acrobat file 2. PLIEGO DE CONDICIONES F223-12-2021
explore subfolder image 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
An Adobe Acrobat file 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO REV 2 F223-12-2021
explore subfolder image 4. PLANOS
An Adobe Acrobat file 4. PLANOS F223-12-2021
explore subfolder image 5. ANEXO PROYECTOS
An Adobe Acrobat file 01 PROYECTO CÁLCULO ESTRUCTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 02.1. 201008_UBS_CONSELL_Anexo_PCI23-12-2021
An Adobe Acrobat file 02.2. 201008_UBS_CONSELL_Proyecto_BT_ESP23-12-2021
An Adobe Acrobat file 02.3. 201014_UBS_CONSELL_Proyecto_CLIMA_VENT23-12-2021
An Adobe Acrobat file 02.4. 201008_UBS_CONSELL_Proyecto_FONT_SAN23-12-2021
An Adobe Acrobat file 03. GEOTECNICO Informe 9545 C Bartomeu Fiol i Cosme sn, Consell_firmado digitalmente23-12-2021
An Adobe Acrobat file ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO-modelo-sept 2020 F223-12-2021
An Adobe Acrobat file FICHA RESUMEN ACTIVIDADES PERMANENTES_Firmada23-12-2021
An Adobe Acrobat file INDICE PROYECTO INTEGRADO EJECUCIÓN ACTIVIDAD UBS CONSELL REV3 F223-12-2021
explore subfolder image UBS MONTUIRI
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION-r UBS MONTUIRI
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - ESS
An Adobe Acrobat file 351-17 A - ESS PRESUPUESTO Y MEDICIONES23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 A - ESS PLANOS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 A - ESS MEMORIA23-12-2021
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - INSTALACIONES
An Adobe Acrobat file 351-17 A - INSTALACIONES COMPLETO23-12-2021
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - MEMORIA
An Adobe Acrobat file 351-17 A - ESTRUCTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 A - FOTOGRAFÍAS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 A - MEMORIA23-12-2021
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - PLANOS
An Adobe Acrobat file 351-17 ACTUALIZACION - PLANOS ARQUITECTURA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 ACTUALIZACION - PLANOS INSTALACIONES23-12-2021
explore subfolder image 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - PLIEGOS
An Adobe Acrobat file 351-17 A - PLIEGO PARTICULARES p23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 A - PLIEGO TECNICAS p23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - CLASIFICACION CONTRATA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 351-17 ACTUALIZACION UBS MONTUIRI - ETIQUETA23-12-2021
explore subfolder image UBS SANTA MARGARITA
explore subfolder image 2019020_SANTA MARGALIDA_ENTREGA CD
explore subfolder image proyecto
explore subfolder image mediciones
An image file 01.0123-12-2021
An image file 01.0323-12-2021
An image file 01.0223-12-2021
An image file 03.02.0223-12-2021
An image file 03.01.0923-12-2021
An image file 02.0823-12-2021
An image file 02.0523-12-2021
An image file 02.0423-12-2021
An image file 18.0123-12-2021
An image file 02.0323-12-2021
An image file 02.0223-12-2021
An image file 01.0723-12-2021
An image file 01.0623-12-2021
An image file 01.0423-12-2021
An image file 18.0223-12-2021
An image file 03.02.0123-12-2021
A file of unknown type 2019019_med y pres con ci23-12-2021
explore subfolder image PDF'S
An Adobe Acrobat file 2019020_ESS_MEMORIA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2019020_INFORME GEOTECNICO CTE FIR DIG23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2019020_FICHA RESUMEN ACTIVIDAD23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2019020_PLAN AUTOPROTECCIÓN23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2019020_MEM EXE23-12-2021
An Adobe Acrobat file 2019020_PLANOS EXE23-12-2021
explore subfolder image UBS SANT JOAN
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION-r UBS SANT JOAN
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - ESS
An Adobe Acrobat file 352-17 A - ESS MEDICIONES Y PTO23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 A - ESS MEMORIA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 A- ESS PLANOS23-12-2021
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - INSTALACIONES
An Adobe Acrobat file 352-17 A - INSTALACIONES PROYECTO COMPLETO23-12-2021
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - MEMORIA
An Adobe Acrobat file 352-17 A - ESTRUCTURA p23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 A - FOTOGRAFÍAS23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 A - MEMORIA p23-12-2021
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - PLANOS
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION - PLANOS INSTALACIONES23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION - PLANOS23-12-2021
explore subfolder image 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - PLIEGOS
An Adobe Acrobat file 352-17 A - PLIEGO PARTICULARES p23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 A - PLIEGO TECNICAS p23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - CLASIFICACION CONTRATA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - ESTADISTICA23-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17 ACTUALIZACION UBS SANT JOAN - ETIQUETA23-12-2021
explore subfolder image 352-17 P DE DEMO-UBS SANT JOAN
explore subfolder image 352-17D-MED Y PSTO
An Adobe Acrobat file 352-17D-r DEMOLICION ST JOAN MEDICIONES Y PTO COMPLETO23-12-2021
explore subfolder image 352-17D MEMORIAS
An Adobe Acrobat file 352-17D MEM DEMO ST JOAN23-12-2021
explore subfolder image 352-17D PLANOS
explore subfolder image 352-17D PLANOS POR SEPARADO
An Adobe Acrobat file EA0223-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0523-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0423-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0323-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0123-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0723-12-2021
An Adobe Acrobat file EA0623-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17D DEMOLICION ST JOAN23-12-2021
explore subfolder image 352-17D RESIDUOS
explore subfolder image 352-17D MEMORIA
An Adobe Acrobat file 352-17D MEMORIA PGR SANT JOAN23-12-2021
explore subfolder image 352-17D PLANOS
An Adobe Acrobat file 352-17D PGR0223-12-2021
An Adobe Acrobat file 352-17D PGR0123-12-2021
explore subfolder image 352-17D SEGURIDAD Y SALUD
An Adobe Acrobat file 352-17D EBSS DEMOLICION ST JOAN23-12-2021