Infraestructures

Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d’informació pública del projecte d’obres del contracte de concessió d'obres per la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Mallorca

El dia 27 de desembre es va publicar, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE), la licitació SSCC PA 103/21 contracte de concessió d'obres per a la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària de l'Àrea de Salut de Mallorca.

Atesa la mida dels arxius, és inviable publicar el projecte complet al PLACE. Es publica la documentació del projecte associat al contracte en aquesta web per fer-la accessible als interessats.

Documentació

Total Files Count :
Total Size :