Període mitjà de pagament

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Empreses i proveïdors

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet als òrgans de contractació realitzar estudis de mercat i dirigir consultes als operadors econòmics.

Amb aquesta habilitació legal, i davant la crisi sanitària que ha produït la propagació del virus COVID-19, el Servei de Salut dels Illes Balears necessita adquirir, mitjançant tramitació d'emergència, el subministrament de bates de protecció, guants, màscares, bussos, davantals de plàstic, ulleres, caputxes, calces, pantalles, solució hidroalcohòlica i virucida i qualsevol altra que es prevegi necessària per al tractament i prevenció del COVID-19.

Per això es pretén fomentar l'adquisició a empreses locals, que tinguin o puguin tenir la capacitat de produir el material esmentat. En els annexos que s'adjunten es disposen les dades necessàries per a la participació.

El termini per a participar en la consulta finalitzarà a les 14 hores del dia 15 de maig de 2020.

Les consultes relacionades amb el contingut de la consulta o la seva interpretació es podran formular a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La presentació de les propostes es realitzarà mitjançant la seva presentació física o electrònica en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears, Direcció General.

Es fixa el termini per a la presentació de sol·licituds de distribuïdors d'equips de protecció individual per al personal depenent del Servei de Salut de les Illes Balears fins al dia 20 de maig de 2020.

Documents descriptius

A continuació es publica el document descriptiu dels requisits tècnics mínims dels productes a subministrar i dels criteris de selecció dels mateixos.

Presentació de sol·licitud telemàtica

Les sol·licituds es realitzaran on-line emplenant aquest formulari. Tancat

Termini

20 de maig de 2020. Tancat

Tipus i volum estimat

Amb caràcter orientatiu el volum estimat és el següent:

 1. Guants de nitril: 13 milions
 2. Granotes: 54.000
 3. Termòmetres: 22.000
 4. Mascaretes:
  • Quirúrgiques: 2,5 milions
  • FFP2: 170.000
  • FFP3: 40.000
  • Bates: 7.000
 5. Davantals plàstic: 60.000
 6. Escovillons microbiologia: 100.000
 7. Ulleres de protecció: 24.000

Contacte

En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Resultats de la selecció dels intermediaris per a la importació dels materials objecte de la consulta

 • Quan existeixi necessitat de fer comandes dels materials objecte d'aquesta consulta, el Servei de Salut contactarà amb les empreses millor posicionades prèvia comprovació del compliment de les característiques tècniques exigides i de la normativa aplicable a cada producte.
 • Els resultats es publiquen ordenats segons l'ordre de puntuació total obtingut per cada empresa i material, d'acord amb els criteris de selecció establerts en la consulta.

El període mitjà de pagament global a proveïdors del Servei de Salut de les Illes Balears el publica mensualment la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.