Comunicacions FEDER del Servei de Salut de les Illes Balears

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

Transparència sanitària

Títol
Contractació pública del Servei de Salut de les Illes Balears
Demores a l'atenció primària
Equipaments d'alta tecnologia del Servei de Salut de les Illes Balears
Evolució mensual de les llistes d'espera de consultes externes i/o quirúrgiques
Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2020
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2006
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2007
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2008
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2009
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2010
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2012
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2013
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2014
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2015
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2016
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2017
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2018
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2020
Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2021