Contacta

Andreu Díaz Rubio
Posició:
Subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa
Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis
Palma
Illes Balears
07003
Espanya
971175600

Altres informacions