Contacta

Pedro Jesús Jiménez Ramírez
Posició:
Subdirector de Gestió de Personal
Subdirecció de Gestió de Personal
Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis
Palma
Illes Balears
07003
Espanya
971175600

Altres informacions