Accessibilitat de la targeta sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accessibilitat de la targeta sanitària

 • Quan i on he de presentar la targeta sanitària?

  Com a document facilitador de les prestacions i serveis sanitaris, convé presentar-la sempre, en especial, quan aneu a un centre sanitari no habitual o a una farmàcia per retirar medicació.

 • Serveix la targeta sanitària individual del Servei de les Illes Balears (IB-Salut) quan em desplaç fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

  Sí, perquè permet retirar medicació ja prescrita a qualsevol farmàcia dins l'Estat espanyol o perquè facilita l’accés a la Història de Salut Nacional (HSN), en especial davant problemes greus de salut.

 • Poden les persones invidents o amb dificultat greu de visió tenir una targeta sanitària especial?

  , s’ha de sol·licitar expressament a les Unitats de Tramitació d’Atenció Primària de cada illa o als Serveis Centrals.

  Aquestes targetes sanitàries individuals (TSI) són iguals a la resta excepte que inclouen un  sistema d'escriptura tàctil pensat per a persones cegues: Targeta Sanitària Individual (TSI) en Braille.


Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.