Llista d'espera diària de Consultes Externes i Quirúrgiques - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Llista d'espera diària de Consultes Externes i Quirúrgiques

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Llista d'espera diària de consultes externes i quirúrgiques

Dades obertes

El tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut (SNS) està establert pel Reial decret 605/2003, de 23 de maig i el Reial decret 1039-2011, de 15 de juliol.

Data: 22/08/19

Llista d'espera de consultes externes (LEC)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEC -- 13120 5343 6829 3167 6297 499 --
Pacients LEC amb demora > 60 dias -- 4375 448 673 549 1507 136 --
Demora mitjana LEC -- 85,49 30,81 30,59 33,92 39,8 42,54 --

Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEQ 4158 2446 1215 1133 1083 2246 14 12295
Pacients LEQ amb demora > 180 días 231 72 18 1 4 411 1 738
Demora mitjana LEQ 79,36 71,56 64,33 60,21 61,8 113,22 76,79 79,19

Llegenda

 • HUSE -  Hospital Universitari Son Espases
 • HSLL - Hospital Universitari Son Llàtzer
 • HMAN - Hospital Comarcal de Manacor
 • HCIN - Hospital Comarcal d'Inca
 • HCM - Hospital Can Misses
 • HFO - Hospital de Formentera
 • HGMO - Hospital General Mateu Orfila 

Definicions

 • Llista d'espera de consultes externes (LEC)

  La llista d’espera de consultes externes (LEC) és el registre de pacients pendents d’una primera consulta.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

 • Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

  La llista d'espera quirúrgica (LEQ) és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

 • Data d'inscripció a les llistes d'espera

  És la data d'inclusió a la llista d'espera quirúrgica o la data de la prescripció o indicació del metge/metgessa a partir de la qual vulgui tornar a citar el pacient.

 • Demora mitja

  És el temps que han esperat els pacients en la mateixa situació i per al mateix servei/procediment i hospital.

 • Estimació de dies per a la cita/intervenció

  És el temps que li queda al pacient per a ser atès tenint en compte el temps que fa que espera i la demora mitja per a aquell servei/prestació i hospital.

 

Et pot interessar