Llista d'espera diària de Consultes Externes i Quirúrgiques

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Llista d'espera diària de consultes externes i quirúrgiques

Dades obertes

El tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut (SNS) està establert pel Reial decret 605/2003, de 23 de maig i el Reial decret 1039-2011, de 15 de juliol.

Data: 18/07/19

Llista d'espera de consultes externes (LEC)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEC 1.865 12.388 6.000 6.308 3.079 5.932 609 36.181
Pacients LEC amb demora > 60 dias 312 3.649 571 235 480 1.195 172 6.614
Demora mitjana LEC 38.02 47.2 32.69 25.25 32.35 36.77 42.32 37.44

Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

HUSE HSLL HMAN HCIN HGMO HCM HFO
Pacients a LEQ 4.197 2.360 1.119 1.213 1.075 2.233 11 12.208
Pacients LEQ amb demora > 180 días 210 45 15 19 4 356 0 649
Demora mitjana LEQ 72.12 61.6 56.76 58.72 56.02 106.18 63.55 72.15

Llegenda

 • HUSE -  Hospital Universitari Son Espases
 • HSLL - Hospital Universitari Son Llàtzer
 • HMAN - Hospital Comarcal de Manacor
 • HCIN - Hospital Comarcal d'Inca
 • HCM - Hospital Can Misses
 • HFO - Hospital de Formentera
 • HGMO - Hospital General Mateu Orfila 

Definicions

 • Llista d'espera de consultes externes (LEC)

  La llista d’espera de consultes externes (LEC) és el registre de pacients pendents d’una primera consulta.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

 • Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

  La llista d'espera quirúrgica (LEQ) és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

 • Data d'inscripció a les llistes d'espera

  És la data d'inclusió a la llista d'espera quirúrgica o la data de la prescripció o indicació del metge/metgessa a partir de la qual vulgui tornar a citar el pacient.

 • Demora mitja

  És el temps que han esperat els pacients en la mateixa situació i per al mateix servei/procediment i hospital.

 • Estimació de dies per a la cita/intervenció

  És el temps que li queda al pacient per a ser atès tenint en compte el temps que fa que espera i la demora mitja per a aquell servei/prestació i hospital.

 

Et pot interessar