Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Què cal saber sobre les màscares?

La majoria de les persones adquireixen la COVID-19 d'altres persones amb símptomes. No obstant això, cada vegada hi ha més evidència del paper que tenen en la transmissió del virus les persones sense símptomes o amb símptomes lleus. Per això l'ús de les màscares higièniques en la població general en algunes circumstàncies podria col·laborar en la disminució de la transmissió del virus.

 

Realitza un ús correcte de les màscares sempre associat a les mesures de prevenció i a les mesures per a reduir la transmissió comunitària

Durant el desconfinament

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques, a partir de el 21 de maig de 2020 l'ús de màscara és obligatori a partir dels 6 anys en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres. Continua sent obligatori el seu ús en el transport públic.

Quan és obligatori l'ús de màscares?

Transport públic

L'ús de màscares és obligatori des de el 4 de maig de 2020 en el transport públic

L'ús de màscares és obligatori a partir dels 6 anys, des del 21 de maig de 2020, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres

en espais a l'aire lliure

en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic

en la via pública

Quan hi ha excepcions en l'ús de màscara?

 • Dificultat respiratòria
 • Discapacitat o dependència
 • Activitat incompatible com l'esport, la ingesta de menjar o beguda...

Recomanacions de l'ús de màscara

 • Ús entre els 3 i 5 anys
 • Per a tota la població ús de màscara quirúrgica o higiènica
 • Portar SEMPRE damunt una màscara per si us trobau en situacions en les quals no hi hagi opció de mantenir la distància de 2 metres

Quina màscara necessit segons la meva situació?

Màscares higièniques

Preferentment han d'emprar màscares higièniques

Màscares quirúrgiques

Les persones simptomàtiques o asimptomàtiques positives han de triar amb prioritat màscares quirúrgiques

Màscares EPI

Qui cuidi o estigui en contacte amb persones simptomàtiques o positius per COVID-19 han d'emprar amb preferència màscares EPI.

Que és una màscara higiènica?

Una màscara higiènica és un producte no sanitari que cobreix la boca, el nas i la barbeta, proveït d'una subjecció al cap i a les orelles. Les màscares higièniques solen tenir una o diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús

Quins tipus de màscares higièniques hi ha?

Hi ha 3 tipus de màscares higièniques

El seu etiquetatge mostra el compliment de l'estàndard de qualitat UNE. La referència a la norma UNE assegura el compliment dels estàndards de qualitat d'eficàcia de filtració bacteriana (màscares no reutilitzables: igual o superior al 95%; màscares reutilitzables: igual o superior al 90%) i de respirabilitat (inferior a 60 Pa/CM2). Fixau-vos en si a l’etiquetatge o a les instruccions s’hi indiquen assajos del producte i els seus resultats.

FONTS:

Són aquelles que se sotmeten a assajos i no arriben a complir l'estàndard de qualitat UNE o simplement s’han sotmès a assajos sobre la base d'altres normes. Poden indicar en el seu etiquetatge que s'han sotmès a aquestes proves i mostrar els resultats obtinguts. Els resultats d'assajos de normes diferents no són comparables.

Són aquelles que no s'han sotmès a assajos ni verificacions.

Què heu de tenir en compte quan compreu una màscara higiènica?

En l'etiquetatge o en les instruccions hi podeu trobar la informació essencial següent:

 • Nom del producte: Màscara higiènica
 • Talla: Adults/Nens
 • Durada: Reutilitzable/No reutilitzable
 • Instruccions: Col·locació i ús
 • Composició del material: Teixit o material tèxtil
 • Manteniment: Com rentar-la i nombre màxim de rentats en cas de ser reutilitzable

Aquesta mateixa informació també ha d'aparèixer en les màscares comprades per internet

On es poden comprar les màscares higièniques?

Podeu trobar-les a qualsevol establiment

Quant duren les màscares higièniques?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no emprar la màscara durant més de 4 h.
 • En cas que s'humitegi o es deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra.
 • Les no reutilitzables han de rebutjar-se després del temps d’ús recomanat.
 • Si són reutilitzables, el fabricant ha d'indicar el nombre màxim de rentats.

A qui es recomana l'ús de la màscara higiènica?

A la població general sana

Quan és obligatori l'ús de màscara higiènica?

 • Quan no és possible mantenir la distància de seguretat d'almenys 2 metres, en el treball, en la compra, en espais tancats, en el transport públic o al carrer.

Que és una màscara mèdica o quirúrgica?

La màscara mèdica o quirúrgica és un producte mèdic homologat que limita la sortida de les gotes respiratòries, per la qual cosa prevé la transmissió del virus a altres persones.

FONT: Ús de màscares mèdiques o quirúrgiques en població general. 21/04/2020. Ministerio de Sanidad

Qui ha d'usar la màscara mèdica o quirúrgica?

 • Persones amb símptomes o diagnòstic de COVID-19
 • Persones que han estat en contacte estret amb algú amb COVID-19 en els últims 14 dies
 • Cuidadors de persones amb COVID-19
 • Població vulnerable: majors, amb hipertensió, diabetis, malalties cardiovasculars o pulmonars cròniques, càncer, immunodeprimits i embarassades

Quan s'ha d'usar la màscara mèdica o quirúrgica?

 • En entrar algú a la seva habitació o en rebre cures
 • Quan estan amb els convivents a la casa i si han de sortir al carrer (p. ex. per a assistència sanitària)
 • En atendre el pacient a menys de 2 metres
 • En sortir al carrer o estar en contacte amb altres persones

Heu de fer un ús responsable de la màscara mèdica o quirúrgica perquè els qui més la necessiten no en quedin desabastits

On es poden comprar les màscares mèdiques o quirúrgiques?

En qualsevol establiment. Han de vendre's empaquetades. Només les farmàcies poden vendre màscares quirúrgiques individuals sense envasar.

Quant duren les màscares mèdiques o quirúrgiques?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no usar la màscara durant més de 4 h.
 • Quan la noteu humida o bruta, canviau-la.

Què és una màscara EPI?

Aquest tipus de màscares té la consideració d'equip de protecció individual (EPI). El seu ús es recomana fonamentalment per a professionals. També poden estar recomanades per a grups vulnerables per indicació mèdica. Serveixen per crear una barrera entre un risc potencial i l'usuari, filtrant l'aire inhalat i evitant l'entrada de partícules contaminades a l'organisme. Segons la seva eficàcia de filtració poden ser de tres tipus:FFP1, FFP2 i FFP3.

Per a la protecció contra la COVID-19 es recomana l'ús de màscares EPI FFP2.

On es poden comprar les màscares EPI?

A farmàcies, establiments especialitzats i grans superfícies.

Quant duren les màscares EPI?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no usar la màscara durant més de 4 h.
 • Quan la noteu humida o bruta, canviau-la.

Què heu de saber sobre l'ús de màscares en els infants?

 • És obligatori l'ús de màscares en infants a partir 6 anys a partir del 21 de maig del 2020.
 • Es recomana l'ús de màscares en infants menors entre 3 i 5 anys
 • No es recomana l'ús de màscares en infants menors de 3 anys.
 • No és convenient l'ús de màscares en infants amb discapacitats cognitives o dificultats respiratòries a no ser que ho indiqui un professional sanitari.

 

Infants sans

Els nens i nenes sans a partir de 3 anys han d'usar màscares higièniques segons cada rang d'edat. 

Hi ha tres talles entre els 3 i els 12 anys:

 • Talla petita (de 3 a 5 anys)
 • Talla mitjana (de 6 a 9 anys)
 • Talla gran (de 10 a 12 anys)

Els infants de més de 12 anys han d'emprar les mateixes màscares higièniques indicades per als adults

És important que un adult supervisi la col·locació, l'ús i la retirada de les màscares.

Infants positius per COVID-19, amb símptomes o assimptomàtics

Han d'usar preferentment màscares quirúrgiques o higièniques amb especificació UNE.

Els infants amb febre o símptomes respiratoris o gastrointestinals com diarrea o vòmits no han de sortir de casa. Els pares, o persones cuidadores, han d'estar atents davant qualsevol símptoma de la COVID-19 o de qualsevol altra patologia i, en cas de dubte, consultar amb el seu centre d'atenció primària.

Mesures de prevenció per reduir la transmissió comunitària

Si teniu símptomes quedau a casa i aïllau-vos a la vostra habitació

Manteniu 1-2 metres de distància amb altres persones

Rentau-vos les mans de manera freqüent amb aigua i sabó, entre 40 i 60 segons cada vegada

Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca, doncs les mans faciliten la transmissió

En tossir o en esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat

Heu d’emprar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d'usar-los

Treballau a una distància d'1-2 metres entre persones sempre que sigui possible

Feis un ús correcte de la màscara per no generar més risc

Rentau-vos les mans abans de posar-vos la màscara

Durant tot el temps la màscara us ha de cobrir la boca, nas i barbeta

Evitau tocar la màscara mentre la portau posada

Llençau la màscara quan estigui humida i no la reutilitzeu tret que s'indiqui que és reutilitzable

Per llevar-vos la màscara, feis-ho per la part de darrere, sense tocar-vos la part frontal, llençau-la en un poal tancat i rentau-vos les mans en acabar

Maneres perilloses de posar-se la màscara

Riscos potencials relacionats amb la recomanació d'ús de màscares

 • Auto-contaminació que pot ocórrer en tocar i reutilitzar la màscara contaminada.
 • Depenent del tipus de màscara utilitzada, possibles dificultats per a respirar.
 • Falsa sensació de seguretat, la qual cosa porta a una possible menor adherència a altres mesures preventives com el distanciament físic i la higiene de les mans.
 • Desviament dels subministraments de màscares i la consegüent escassetat de màscares per als treballadors de la salut.

Enllaços d'interès