Formentera
Cita per a la vaccinació contra la COVID-19 per a residents de Formentera


Ampliam la vaccinació sense cita a tota la població

Acudiu amb document d’identitat o targeta sanitàriaDosi de reforç a persones amb pauta completa i
primera dosi a infants de 5 a 11 anys

Us citaran telefònicament

Si pertanyeu a algun dels grups de població següents:


Adults o infants de 5 anys i més amb malalties considerades de risc, principalment aquelles que generen una immunosupressió tant per la mateixa malaltia com pel tractament

Quan us poden vaccinar si heu passat la COVID-19?

Si fa menys de 4 setmanes del diagnòstic, heu d'ajornar la vaccinació.

 • Teniu en compte els terminis següents:
  • Persones de 12 anys i més sense cap dosi: per a la primera dosi han d’haver passat almenys 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  • Persones de 12 anys i més amb pauta completa: es recomana que la dosi de record s’administri als 5 mesos del diagnòstic. No obstant això, es pot administrar després d'un període mínim de 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  • Infants de 5 a 11 anys: per a la primera dosi han d’haver passat almenys 8 setmanes des que l'infant tingué el resultat positiu. • Dosi de reforç a persones de 18 anys i més

  Us podeu autocitar si reuniu les condicions següents:

  • Tenir 18 anys o més
  • Estar registrat a la base de dades de l'IBSALUT
  • Haver rebut qualsevol pauta completa de vaccinació contra la COVID-19
   • Haver transcorregut almenys 5 mesos des de la darrera dosi de Pfizer o Moderna.
   • Haver transcorregut almenys 3 mesos des de la darrera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca).
   • Haver estat vaccinat amb Janssen fa almenys 3 mesos.

  ¿Heu estat diagnosticat de COVID-19 després de rebre la pauta completa de vaccinació?

  Si fa menys de 4 setmanes del diagnòstic, heu d'ajornar la vaccinació.

  Es recomana que la dosi de record s’administri als 5 mesos del diagnòstic per aconseguir la màxima resposta immunitària. No obstant això, es pot administrar després d'un període mínim de 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

   


  Teniu present que BITCITA funciona amb una base de dades precarregada dels ciutadans registrats durant la primovaccinació.

  Es poden donar casos de persones que no hi figurin i que per això no puguin obtenir una cita en el primer intent. En aquests casos i sempre que compleixi les condicions per rebre la dosi de record, la persona afectada ha d’enviar un missatge electrònic a registrecovid@ssib.es amb l’assumpte «Inclusió grup vaccinació» i indicant-hi dins el cos del missatge el nom i els llinatges, la data de naixement, el número del document d’identitat i un telèfon de contacte.

 • Primera dosi en infants de 5 a 11 anys

  Es poden autocitar els infants entre els 5 i 11 anys fets si reuneixen les condicions següents:

  • Estar registrat a la base de dades de l'IBSALUT.
  • No tenir cap dosi del vaccí

  L’infant està en aïllament perquè obtingué un resultat positiu d’una prova diagnòstica de la COVID-19 o fa menys de 8 setmanes des que va passar la COVID-19?

  Heu d’ajornar la vaccinació fins que es recuperi de la malaltia (si té símptomes), hagi completat l’aïllament i hagin passat almenys 8 setmanes des que tingué el resultat positiu.


  Teniu present que aquest sistema funciona amb una base de dades precarregada dels infants registrats en el sistema de l’IBSALUT.

  Es poden donar casos de persones que no hi figurin i que per això no puguin obtenir una cita en el primer intent. En aquests casos i sempre que compleixi les condicions per rebre la dosi de record, la persona afectada ha d’enviar un missatge electrònic a registrecovid@ssib.es amb l’assumpte «Inclusió grup vaccinació» i indicant-hi dins el cos del missatge el nom i els llinatges, la data de naixement, el número del document d’identitat i un telèfon de contacte.


Els menors de 16 anys han d'acudir a la vaccinació acompanyats del pare, la mare o la persona que n'acrediti la tutoria legal

Si teniu una cita per ser vaccinat, heu d’acudir-hi

No acudir a la cita suposa una falta de responsabilitat envers un mateix i, sobretot, envers la resta de població.

En els punts de vaccinació NO ES VACCINA a turistes nacionals o internacionals

A qui s'està vaccinant actualment?

Cita per a la vaccinació contra la COVID-19

En el meu estat de salut, puc ser vaccinat?

Ja estic vaccinat. Què he de saber?

Què és el vaccí i perquè m'hauria de vaccinar?

No som resident habitual a les Illes Balears. Què he de fer per ser vaccinat?

Organització de la campanya de vaccinació

A qui s'ha vaccinat fins ara?

Vaccinació contra la COVID-19 en xifres


Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi si teniu dubtes sobre la vaccinació contra la COVID-19

Personal administratiu us assessorarà sobre la vaccinació contra la COVID-19
Horari d'atenció: de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.