Per a la mobilitat en l'àmbit de la Unió Europea i garantir la protecció de la salut pública
Certificat Covid Digital UE (CCD)
TÉ PREVIST VIATJAR A UN PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA?
EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS US FACILITA EL Certificat DIGITAL COVID EU
Viatjau segurs per la unió Europea: entre tots evitem la transmissió de la covid-19
Full screenExit full screen
Slider
Llengües oficials
Choose your language

Automatic translation

CERTIFICAT COVID DIGITAL DE LA UNIÓ EUROPEA (CCD-UE)

ACCÉS AMB EL CCD-UE ALS ESPAIS ON L’ÚS N’ÉS OBLIGATORI

A partir de dissabte 4 de desembre de 2021, les persones majors de 12 anys que vulguin accedir a determinats locals hauran de presentar el CCD-UE, que es pot descarregar al Portal del Pacient i a l'APP CITA PRÈVIA GOIB


CERTIFICAT COVID DIGITAL UE

Què és el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

Un CERTIFICAT COVID DIGITAL UE acredita digitalment que una persona:

Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Test resultat negatiu
S'ha fet una prova diagnòstica de la COVID-19 el resultat de la qual ha estat negatiu
Certificat de recuperació de la COVID-19
S'ha recuperat de la COVID-19
 • Certificat de vaccinació contra la COVID-19
  • Acredita que la persona ha estat vaccinada contra la COVID-19
 • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa amb resultat negatiu per al SARS-CoV-2
  • Acredita que la persona s'ha fet una prova de diagnòstic d'infecció activa el resultat de la qual ha estat negatiu.
  • És vàlid durant 72 hores a partir de la realització del test PCR, o durant 48 hores a partir de la realització del test d'antigen.
 • Certificat de recuperació de la COVID-19
  • Acredita que la persona s'ha recuperat de la COVID-19.
  • És vàlid durant sis mesos, a partir de la realització d'una prova PCR amb resultat positiu.
  • Es pot emetre als 11 dies de la realització d'una prova PCR amb resultat positiu.
  • Actualment, el reglament europeu NO admet prova d'antígens positiva com a certificat de recuperació.

Certificat COVID Digital UE | Unió Europea

PER A QUÈ SERVEIX EL CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

 • Per viatjar a un altre país

  El CCD-UE facilita la lliure circulació, de manera segura, entre països de la Unió Europea i d'arreu durant la pandèmia de COVID-19, informa i acredita l'estat de salut dels viatgers en relació a la COVID-19.

  Consultau els requisits per entrar a països de la Unió Europea a Re-open EU.

  Consultau els requisits per entrar a països de fora la Unió Europea.

 • Per accedir a espais amb més concentració de persones i en funció del nivell d’alerta

  Les mesures temporals i excepcionals recollides en l’Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 i l'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, estableixen l’exigència del CCD-UE a persones majors de 12 anys per accedir a determinats establiments, en funció del nivell d’alerta sanitària de cada illa en què estiguin. 
   


  Amb nivell d'alerta 0 s’exigeix a:

  • Discoteques i sales de festes.
  • Residències de gent gran. 

  Nivell d'alerta 1 s'amplia a: 

  • Discoteques, sales de festa i/o sales de ball.                                           
  • Bars de copes o cafès concert i pubs.                                                     
  • Espais habilitats com a sales de festa, sales de ball, discoteques, bars de copes, cafès concert i pubs amb cabuda interior superior a 50 persones. 
   Establiments de restauració qualificables com a tals d’acord amb el que disposen  el articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a més de 50 persones. Això és aplicable també als espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes.                                
  • Establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de més de 50 persones i a les quals es prestin activitats de restauració o ball. 

  Nivell d'alerta 2 s'amplia a:

  • Refugis, hostals, albergs i altres establiments turístics, independentment de la seva denominació, amb habitacions d’ús compartit.

  Nivell d'alerta 3 s'amplia a:

  • Cinemes, circs de carpa i altres establiments on es duguin a terme activitats culturals, si es permet el consum d’aliments i/o begudes.
  • Gimnasos i altres instal·lacions on es duguin a terme activitats pròpies de sales de musculació i activitats dirigides.
  • Acadèmies de ball. 


  Teniu en compte la normativa de cada comunitat autònoma sobre ús del CCD-UE com a requisit per accedir
  a determinats espais

 • Per accedir a centres de treball de l'àmbit sanitari i sociosanitari

  Pot servir per acreditar la situació de salut respecte de la COVID-19 del personal que treballa a centres sanitaris i sòciosanitaris, d'acord amb l'apartat segon de l'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021:


  • Hospitals (centres amb internament). 
  • Centres d'atenció primària. 
  • Clíniques dentals. 
  • Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: centres sanitaris on es du a terme la pràctica de l'avortament en els supòsits legalment permesos. 
  • Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, per la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari. 
  • Centres de diàlisi: centres sanitaris on es realitza tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal. 
  • Centres de salut mental: centres sanitaris en els quals es realitza el diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties i trastorns mentals, emocionals, relacionals i del comportament. 


Com puc sol·licitar el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?

El Servei de les Illes Balears posa a disposició de la ciutadania de les Illes Balears tres sistemes diferents per sol·licitar i obtenir el Certificat COVID DIGITAL UE

NOMÉS S'EMETEN ELS CERTIFICATS COVID DIGITAL UE EN ELS PUNTS PRESENCIALS D'EMISSIÓ

Els centres de salut de les Illes Balears no emeten certificats COVID DIGITAL UE. Heu de triar algun dels tres mètodes habilitats per fer aquest tràmit administratiu


01

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per mitjà del Portal del Pacient?Accés amb codi SMS o sistema Cl@ve
Portal del Pacient

Espai web digital on podeu consultar la vostra informació sanitària personal i privada, i efectuar tràmits administratius en el Servei de Salut de les Illes Balears

 • Qui es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE en el Portal del Pacient?

  Qualsevol persona resident a les Illes Balears que s'identifiqui amb:

  • Sistema d'identificació Cl@ve (usuaris amb o sense TSI)
 • Com es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb codi SMS?
  • En el Portal del Pacient heu de seleccionar, en el menú de l'esquerra: Certificat COVID Digital UE (SMS).
  • Seguidament, accedireu a un formulari on heu d'introduir:
   • El codi d'identificació del pacient (CIP). És un número que comença per 38 i es troba imprès en la targeta sanitària.
   • La data de naixement en format dd/mm/aaaa
   • Els tres últims dígits del telèfon mòbil
   • El text de la imatge CAPCHA que apareix a la part de baix
  • Rebreu en el mòbil un codi de seguretat per SMS que haureu d'introduïr en el pas següent.

  • Finalment, podreu descarregar el Certificat COVID Digital UE que necessiteu: vaccinació, recuperació o prova diagnòstica.

  És important que les vostres dades administratives i de contacte estiguin actualitzades.

 • Com es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb sistema d'identificació Cl@ve?
  • En el Portal del Pacient heu de seleccionar, en el menú de l'esquerra: Certificat COVID Digital UE (Cl@ve).
  • Seguidament, el sistema us redirigirà a la passarel·la d'identificació digital on podeu escollir un dels sistemes d'identificació: DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent

   DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent

  • Una vegada comprovada la veracitat de la vostra identitat la passarel·la d'identificació digital us redirigirà novament al Portal del Pacient on podreu descarregar el certificat que seleccioneu: vaccinació, recuperació o prova diagnòstica.

  Certificado COVID DIGITAL UE

 • Què és el mètode d'identificació amb DNIe/certificat electrònic?

  La signatura electrònica o el certificat electrònic del document nacional d'identitat electrònic (DNI electrònic o DNIe) garanteix la identitat de la persona que fa la gestió i la integritat del contingut dels missatges que envia.


  Quan accediu al Portal del pacient, per mitjà del DNIe, el sistema us demanarà que seleccioneu el certificat corresponent. Després de ser identificat i verificat, la Plataforma d'Identitat Electrònica per a les Administracions us donarà accés al tràmit que vulgueu fer.

  Cl@ve - Certificado

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve PIN?

  Cl@ve PIN: identitat electrònica per a les administracions públiques


  És una manera de dur a terme tràmits per Internet amb una validesa limitada temporalment i que pot renovar-se cada vegada que ho necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica es basa en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS.

  Avantatges que ens ofereix:

  • És molt senzill. No és necessari recordar una contrasenya de forma permanent.
  • La validesa és limitada temporalment, i per la qual cosa és un sistema més segur.

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve permanent?

  Cl@ve permanent: identitat electrònica per a les administracions públiques


  Cl@ve permanent és un sistema que unifica i simplifica l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i permet identificar-se davant l'administració pública electrònica o seu electrònica.

  Per utilitzar aquest sistema de claus concertades i signatura en el núvol, els ciutadans s’han de registrar prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal sol·licitades.

 • Com em puc registar a Cl@ve permanent?
  • Si és la primera vegada que utilitzau Cl@ve us heu de registrar presencialment seguint els passos determinats en el sistema de registre de Cl@ve.
  • Quan les dades hagin estat validades, us enviaran una clau temporal al telèfon mòbil associat al vostre usuari. L’heu d'introduir per seguir el procés d'autenticació.

   Cl@ve permanente


  Ajuda sobre Cl@ve

  Per obtenir més informació sobre el procés de registre, podeu consultar l'apartat «Registre» del «Portal informatiu» de Cl@ve.

  A les Illes Balears disposau d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat Cl@ve a diferents òrgans de l'administració local o autonòmica on podeu sol·licitar cita digitalment.
02

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per mitjà de l'app mòbil?


APP CITA PRÈVIA GOIB (Aplicació Mòbil)

El Servei de Salut de les Illes Balears conjuntament amb la Fundació BIT ha implementat a l'APP CITA PRÈVIA GOIBaplicació gratuïta per a telèfons mòbils (sistemes Android i iOs), la possibilitat de descarregar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE.

 • Qui es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb l'APP CITA PRÈVIA GOIB?

  Qualsevol persona resident a les Illes Balears que s'identifiqui amb:

  Codi d'identificació del pacient (CIP), un número que comença per 38 i es troba imprès en la targeta sanitària individual (TSI).

  - Sistema d'identificació Cl@ve (usuaris amb o sense TSI).

03

Com es pot demanar cita per obtenir el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE anant a un punt d'emissió presencial?


PUNTS D'EMISSIÓ PRESENCIAL DE CERTIFICATS COVID DIGITAL UE (CCD) A LES ILLES BALEARS

El Servei de Salut de les Illes Balears ha habilitat a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera punts d'atenció presencial a la ciutadania en els quals us poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) o resoldre incidències relacionades amb la seva obtenció. Per tramitar incidències heu de demanar cita

 • En quins casos puc anar a un punt d'emissió presencial?

  Si vós sou resident a les Illes Balears podeu anar a un punt d'atenció presencial per:

  A) Recollir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) dins l'horari d'atenció.

  B) Resoldre incidències relacionades amb l'emissió del CCD-UE havent demanat cita abans.

 • Puc autoritzar a un representant per a la recollida del meu certificat COVID DIGITAL UE?

  Si. La persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada i una còpia de DNI de la persona a la qual s'emet el certificat. Els menors de 16 anys i persones incapacitades han d'anar acompanyats del seu representant legal o anar aquest en el seu nom.

 • Ubicacions i horari dels punts d'emissió presencial de certificats COVID Digital UE

  L'horari d'emissió de CCD a Mallorca, Menorca i Eivissa és de 08.00 a 18.00 de dilluns a divendres i dissabtes de 09.00 a 14.00 

  Els punts d'emissió de CCD es troben:

  Mallorca:

  Hospital Universitari Son Espases (vestíbul entrada hospitalització d'adults. Mòdul O/M)

  Hospital d'Inca (vestíbul entrada)

  Hospital de Manacor (vestíbul entrada)

  Menorca: 

  Hospital Mateu Orfila (vestíbul entrada)

  Canal Salat (primer pis enfront de consultes externes)

  Eivissa: Hospital Can Misses (vestíbul entrada) 

  Formentera: Hospital Formentera (vestíbul entrada). Horari d'emissió Dilluns i Dimecres de 08.00-14.00. Dimarts, dijous i divendres 13.30-19.30

04

Us varen administrar una sola dosi d'un vaccí contra la COVID-19 per haver passat la malaltia i heu de viatjar o fer escala a un pais que exigeix dues dosis com a requisit d’entrada?HE DE VIATJAR A UN PAÍS QUE EXIGEIX DUES DOSIS DEL VACCÍ I EN EL MEU CCD-UE DE VACCINACIÓ NOMÉS N’APAREIX UNA

Per solucionar-ho podeu sol·licitar la segona dosi del vaccí. D’aquesta manera, podreu descarregar de nou el vostre CCD-UE, que reflectirà una pauta de dues dosis.

TENIU PRESENT que poden de passar 3 setmanes des que envieu aquesta sol·licitud fins que pugueu viatjar. Aquest període comprén el temps per citar-vos més 15 dies des de l'administració de la darrera dosi per tal que el certificat sigui vàlid per viatjar.


Persones vaccinades amb Janssen

Aquesta sol·licitud no afecta les persones vaccinades amb Janssen atès que els països que tenen autoritzat aquest vaccí accepten la dosi única com a pauta completa. Tanmateix, el Servei de Salut està duent a terme una campanya especial per aplicar una dosi de record a aquestes persones per millorar la seva protecció contra la soca delta de virus SARS-CoV-2.


04

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per a l'enviament a través de correu postal certificat?Enviament per correu postal certificat

El Servei de Salut de les Illes Balears ha habilitat un formulari digital per sol·licitar l'emissió i enviament per correu postal certificat:

 • del Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de vaccinació o
 • del Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de recuperació

Aquest sistema NO PERMET sol·licitar el Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de prova de diagnòstic d'infecció activa de resultat negatiu per a SARS-COV-2.

Aquest tràmit pot demorar uns dies, recomanam que es faci el tràmit per mitjans digitals o presencials.

 • Qui pot sol·licitar el Certificat COVID Digital UE de recuperació o vaccinació per enviament per correu postal certificat?

  L'enviament per correu postal el pot demanar tota la població resident a les Illes Balears.

  Tanmateix, atès que hi ha sistemes d’obtenció online o presencials més àgils, es recomana optar per aquest sistema només quan no pugueu aconseguir-lo pels altres.


Enviament del CCD-UE per correu postal certificat:
Servei disponible fins el 03/09/2021

Si heu sol·licitat l'enviament del certificat per correu postal certificat el 03/09/2021 o abans i no l'heu rebut en el termini de 15 dies, podeu acudir a un punt de recollida presencial sense cita prèvia perquè us l'expedeixinNO HEU DE VIATJAR SI TENIU SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre, tos, dificultat respiratòria, d'inici en els últims 10 dies o ha estat diagnosticat de la COVID-19 en els últims 10 dies

Preguntes freqüents

 • Tenc problemes per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) per mitjà dels sistemes digitals habilitats. Què puc fer?

  Per resoldre incidències relacionades amb l’emissió del CCD-UE podeu acudir, havent demanat cita abans, a un dels punts d'emissió presencial de CCD-UE.

  Només si no us podeu desplaçar ni ho podeu delegar a una altra persona, podeu plantejar la incidència telefonant a Infocovid 900 100 971 o Infoturisme 971 211 991 (per a persones estrangeres que no parlin ni català ni castellà).

 • Quin és l'avantatge del CCD-UE? És obligatori?

  CIRCULACIÓ ENTRE PAÏSOS

  El reglament estableix que no es pot restringir la lliure circulació entre països a cap persona que no disposi del CCD-UE. No obstant això:

  • Les persones que aportin el CCD-UE al país de destinació, dins de la Unió Europea, estaràn exemptes de passar cap control sanitari.
  • Les persones que no aportin el CCD-UE hauran de sotmetre's als controls que cada país detrmini per al control de viatgers estrangers i aportar la documentació pertinent.

  Consultau els requisits per entrar a països de la Unió Europea a Re-open EU.

  Consultau els requisits per entrar a països de fora la Unió Europea.


  ACCÉS A DETERMINATS ESPAIS A LES ILLES BALEARS

  Des del 4 de desembre de 2021, s'exigeix el CCD-UE a persones majors de 12 anys per accedir a determinats establiments, en funció del nivell d’alerta sanitària de cada illa. Accediu a la normativa

 • Amb quantes dosis em poden emetre el CCD-UE de vaccinació? Quan és vàlid per accedir a espais?

  El certificat de vaccinació es pot sol·licitar i expedir després d’haver-se administrat cada dosi i indicarà clarament si s'ha completat o no el cicle de vaccinació.

  ACCÉS A ESPAIS: Perquè el certificat de vaccinació acrediti que heu rebut la pauta completa, ha de complir alguna de les següents condicions per a qualsevol persona a partir dels 12 anys:

  • Mostrar pauta monodosi 1/1 i haver passat 14 dies (vaccinats Janssen o una sola dosi d’un altre vaccí per haver passat la COVID-19).
  • Mostrar pauta de dues dosis 2/2 i haver passat 14 dies des de la segona.
  • Mostrar tres dosis 3/3 amb validesa immediata si us han administrat la dosi de reforç. 

  • Els certificats de vaccinació amb pauta 1/2 NO són vàlids per accedir als espais on l'ús n'és obligatori.

  • Si teniu certificat amb pauta 1/1 i us han posat dosi de reforç, podeu seguir emprant el 1/1 fins que hagin passat 14 dies per a la validesa del certificat nou 2/2.
 • Quan s'emet un certificat de vaccinació, recuperació i/o de proves diagnòstiques?

  A partir del 10 de juny de 2021 el Servei de Salut de les Illes Balears té capacitat per emetre el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) en qualsevol moment, però només es lliurarà a la persona quan aquesta el sol·liciti pels mitjans habilitats.

 • Quina és la validesa de cada tipus de certificat? Tenen caducitat els diferents tipus de certificat?

  El certificats COVID DIGITAL UE expedits pel Servei de Salut de les Illes Balears compleixen les especificacions recollides en el Reglament europeu que entra en vigència a partir de l'1 de juliol de 2021 i seran acceptats pels estats membres de la Unió Europea. Consultau els requisits específics per entrar a cada estat a Re-open EU


  PERIODE DE VALIDESA:

  • Certificat de vaccinació: a partir de 14 dies des de l’administració de la darrera dosi (pauta completa).
  • Certificat de recuperació: a partir d'11 dies fins a 6 mesos des d'una PCR amb resultat positiu.
  • Certificat de proves diagnòstiques:
   • PCR: 72 hores des de la recollida de la mostra.
   • Test d'antígens: 48 hores des de la realització de la prova.

   

 • He de pagar per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE)?

  No. El Certificat Digital COVID UE és completament gratuït.

 • Qui valida el Certificat COVID Digital UE de persones que viatgen a Espanya?

  La responsabilitat principal de la validació i acceptació de persones que viatgen a Espanya és del Ministeri de Sanitat, mitjançant Sanitat Exterior, per a la qual cosa s'evolucionarà el sistema actual SPTH (Spain Travel Health).

 • Com es comprova el Certificat COVID Digital UE en el país de destinació?

  A l'hora de viatjar a un altre país de la Unió Europea, en el lloc de destinació s'escanejarà el codi QR del viatger per comprovar que, o bé està vaccinat, o bé té una prova amb resultat negatiu, o s'ha recuperat de la malaltia. La verificació del codi QR a la destinació serà fàcil i ràpida.
  Si es compleix alguna dels tres supòsits citats, la persona que porta el certificat podrà continuar el viatge. Si no té el certificat, podrà viatjar, però el procés d'admissió serà més lent i els països de destinació podran aplicar mesures i controls addicionals.

 • Quin organisme públic acredita el Certificat COVID Digital UE a les Illes Balears?

  El Servei de Salut de les Illes Balears és l'ens públic responsable d'acreditar la validesa del Certificat DIGITAL COVID UE en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, a la ciutadania de les Illes Balears.

 • Quines entitats poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?

  A les Illes Balears el Certificat COVID DIGITAL UE, verificat pel Servei de Salut de les Illes Balears, en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, el poden emetre les següents entitats: 


  Servei de Salut de les Illes Balears (ens públic d'acreditació) 

  • Certificat de vaccinació contra la COVID-19 
  • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiu 
  • Certificat de recuperació de la COVID-19 

  Centres sanitaris privats (hospitals, clíniques privades...) (entitats emissores) 
   

  • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiu 
  • Certificat de recuperació de la COVID-19 

  Laboratoris privats (entitats emissores) 

  • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiu 
 • Es pot revocar un Certificat Digital COVID UE (CCD-UE)?

  Actualment la revocació del CCD-UE no es contempla.

 • L’Administració autonòmica de les Illes Balears pot emetre el CCD-UE als residents que han estat vaccinats fora d’Espanya?

  Si. És possible emetre el CCD-UE de vaccinació a persones residents a les Illes Balears que ha rebut el vaccí fora d'Espanya sempre que els hagin administrat un dels vaccins autoritzats per l’Agència Europea del Medicament: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer) o Janssen.

  Aquest CCD-UE s’ha de sol·licitar a qualsevol dels punts d'emissió presencial, amb cita. En sol·licitar-lo heu de presentar l’original de la targeta de vaccinació i el document d’identitat. 


  Quan s’hagi tramitat la sol·licitud, rebreu un avís per descarregar digitalment el CCD-UE o per recollir-lo en un dels punts d'emissió.

 • L’Administració autonòmica de les Illes Balears pot emetre el CCD-UE a persones que han estat vaccinades o els han fet una PCR en una altra comunitat autònoma?

  Si, és possible emetre el Certificat  de recuperació de la COVID-19 i el Certificat de vaccinació contra la COVID-19 a persones que hagin estat vaccinades o els hagin fet una PCR en una altra comunitat autònoma.

  Cal que la persona en qüestió estigui donada d’alta en el Servei de Salut de les Illes Balears i que a la comunitat autònoma on hagi estat vaccinada o li hagin fet la PCR amb resultat positiu hagi registrat el resultat en una base de dades estatal integrada. 


  Aviat totes les comunitats autònomes podran emetre aquest certificat a qualsevol ciutadà espanyol que el sol·liciti, independentment de la comunitat autònoma on hagi estat vaccinada o li hagin fet la PCR. Com hem dit, actualment a les Illes Balears estam en condicions d’emetre’l, però és preferible sol·licitar el CCD-UE a la comunitat autònoma on aquesta persona hagi estat vaccinada o li hagin fet la PCR. 

  Supletòriament, podeu sol·licitar el CCD-UE a la seu electrònica del Ministeri de Sanitat.

 • Es poden emetre certificats a persones que no tenen targeta sanitària individual de la sanitat pública? (per exemple, mútues de funcionaris)

  Les mútues que facin proves diagnòstiques tenen el mateix procediment d'emissió del CCD-UE que els laboratoris privats sempre que estiguin autoritzades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  A més, les persones que no tenen targeta sanitària individual poden descarregar el CCD-UE des del Portal del Pacient o l’app «Cita prèvia GOIB» autenticant-se amb el sistema Cl@ve.

 • Els centres privats poden emetre directament el CCD-UE?

  En el moment de reservar cita per una prova diagnòstica o certificat de recuperació assegurau-vos que el centre privat que escolliu està acreditat per emetre el CCD-UE. El Servei de Salut no emetrà el certificat a les persones que s’hagin fet la prova diagnòstica en un centre privat.

 • Es du a terme cap tractament de dades en el procés de validació del codi QR?

  La validació del codi QR es fa fora de línia, de manera que no suposa el tractament ni la incorporació de les vostres dades a cap sistema d’informació.

 • S’estableixen connexions amb altres sistemes?

  Tal com hem indicat, la validació del codi QR es fa fora de línia; per tant, no implica connectar-se a altres sistemes ni consultar cap altre sistema.

 • On puc informar-me sobre els drets en matèria de protecció de dades?

  Clicant aquí trobareu informació sobre els drets en matèria de protecció de dades personals.


CERTIFICAT COVID DIGITAL UE | CODI QR

Com és el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

Format digital o en paper (PDF amb QR)
Amb codi QR signat electrònicament
Gratuït
En català, espanyol i anglès
Segur i fiable
Vàlid en tots els països de la UE

Més informació sobre el control sanitari en ports i aeroports de les Illes Balears

Aquestes són les mesures sanitàries que heu de seguir segons el mitjà de transport i el lloc d'origen des d’on viatjau a les Illes Balears

Si viatjau en embarcació recreativa des d'aigües internacionals a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb vaixell comercial o embarcació recreativa des de territori espanyol a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb avió comercial des de territori espanyol a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb avió comercial a les Illes Balears procedent d'un altre país heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:


MESURES DE PREVENCIÓ FRONT LA COVID-19

Si teniu símptomes, quedau en el vostre allotjament o embarcació i aïllau-vos

Evitau tocar-vos ​ulls, nas ​i boca

Manteniu ​1,5 metres de ​distància entre persones

Cobriu-vos boca i ​nas amb el colze ​flexionat en tossir ​o esternudar

Rentau-vos les mans sovint i ​meticulosament

Emprau ​mocadors d'un sol ús

INFOCOVID 900 100 971

Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19: Febre, tos, dificultat respiratòria telefonau al telèfon INFOCOVID

INFOTURISME 971 211 991

Atenció telefònica per a visitants estrangers que no parlin ni català ni castellà

US RECOMANAM

Re-open EU

Re-open EU

La reobertura de la UE proporciona informació sobre les diverses mesures vigents, incloses les relatives als requisits de quarantena i proves per als viatgers, el certificat COVID digital de la UE per ajudar-vos a exercir el dret a la lliure circulació i les aplicacions mòbils de rastreig i alerta de contacte amb el coronavirus. La informació s'actualitza freqüentment i està disponible en 24 idiomes

Spain Travel Health

Spain Travel Health

Per a les persones que entrin a Espanya procedents d'altres països, independentment de la seva nacionalitat, edat o qualsevol altra consideració. No aplica als passatgers internacionals en connexió en un aeroport espanyol amb destinació final en un altre país

app RADAR COVID

app RADAR COVID

Per tu, Per tots. Descarrega-te-la

L'aplicació RADAR COVID és la millor eina que tens al teu abast per a saber si has estat en contacte estret amb alguna persona a qui se li ha diagnosticat COVID-19, i, en cas que tu t'hagis contagiat, la forma més segura d'avisar als altres sense haver de revelar la teva identitat

app RADAR COVID
safetourism.illesbalears.travel

Turisme segur a les Illes Balears. Viatjar de forma segura

Les Illes Balears són un entorn segur estratègicament situat al mediterrani que ofereix els millors serveis i compta amb la infraestructura ideal per a acollir als nostres visitants