Antoni Gómez Arbona ha completat l’organigrama del nou equip que durà la direcció de l’Àrea de Salut de Menorca durant aquests quatre anys vinents. El gerent ha confiat la Direcció Mèdica al Dr. Josep Oleo Pons i la Direcció d’Atenció Primària al Dr. Josep Maria Coll Benejam, mentre que Bàrbara Duque González continuarà com a directora d’infermeria, un càrrec que ocupa des de començament d’enguany. La proposta d’organigrama s’ha traslladat al Servei de Salut perquè la ratifiqui.

Llicenciat en medicina i cirurgia i amb un màster en gestió sanitària, el Dr. Oleo té una llarga experiència en càrrecs de direcció de l’Àrea de Salut de Menorca. Des de 1996 i de manera ininterrompuda n’és membre del Comitè Directiu; durant cinc anys ha ocupat el càrrec de director mèdic a l’antic Hospital Verge del Toro; ha desenvolupat funcions de coordinació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, i suma un total de vuit anys exercint de director de l’atenció primària en diferents etapes.

El Dr. Coll és especialista en medicina familiar i comunitària i té un màster en seguretat del pacient i qualitat assistencial i un altre en direcció d’hospitals i empreses sanitàries. Treballa a l’Àrea de Salut de Menorca des de 2001, i des de 2007 n’és el coordinador de la Unitat de Qualitat d’Atenció Primària. El novembre de 2012 va ser escollit president de la Societat Balear de Medicina Familiar.

Bàrbara Duque és titulada en infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat a l’Hospital Sant Pau i a l’Institut Guttmann (Barcelona) abans d’incorporar-se, l’any 1995, a l’equip de l’antic Hospital Verge del Toro. Ha estat supervisora de sales d’operacions, de sala de parts i de la Unitat de Cures Intensives i adjunta a la Direcció d’Infermeria de l’Àrea de Salut de Menorca durant l’anterior etapa de gerent de Gómez Arbona.

Pel que fa a la Direcció de Gestió i Serveis Generals, el gerent ha nomenat Margarita Pons Fanals. Diplomada com a tècnica d’empreses d’activitats turístiques, ha completat cursos de sistemes de gestió econòmica, qualitat i organització d’equips de treball. Des de 1989 treballa a l’Àrea de Salut de Menorca sent responsable del Servei de Facturació, del Servei de Patrimoni i cap de Gestió Econòmica abans d’assumir les funcions de la Direcció de Gestió i Serveis Generals el desembre de 2014.

El Comitè Directiu, que actua com a òrgan assessor de la Gerència, es completa amb Antoni Ligero García, director de Recursos Humans, i la Dra. Ana Trenado Andreu, cap del Servei d’Admissió de l’Hospital General Mateu Orfila. 

Una seixantena de metges dels centres hospitalaris del Servei de Salut han participat en la X Reunió d’Internistes de les Balears, que ha tengut lloc el 6 i el 7 de setembre a l’Hotel Barceló Hamilton, en es Castell. Es tracta d’un fòrum mèdic i un punt de trobada que té com a objectiu facilitar l’intercanvi d’experiències i opinions i l’actualització de coneixements per mitjà de diverses presentacions i taules rodones. 

 

X reunió Internistes de Balears

L’acte d’inauguració ha anat a càrrec del Dr. Eduardo Rodríguez de Castro, cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital General Mateu Orfila i president del Comitè Organitzador; del Dr. Lucio Pallarès, president de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna; i de Manuel Yebra, director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca.

Després que el Dr. Rodríguez de Castro hagi donat la benvinguda a tots els participants, el Dr. Pallarès ha remarcat que es tracta d’una reunió “no menor”, que permet als equips dels diferents hospitals de les Illes Balears conèixer-se entre si i la tasca que duen a terme. “Aquí, a les Illes Balears, tenim gent que fa les coses molt ben fetes, grups referents que estan fent una feina de qualitat”. De fet, el 90 % de les ponències i presentacions previstes en el programa científic de la Reunió corresponen a professionals de les Illes Balears, d'acord amb el que ha dit durant la intervenció.

El director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la seva part, ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa i ha destacat el paper dels internistes en tot l’engranatge de l’assistència sanitària, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en el de l’atenció especialitzada. La recent creació de la Unitat de Diagnòstic Ràpid de l’Hospital General Mateu Orfila “ha estat tot un encert, tot i que encara hi ha poc recorregut per analitzar-ne en profunditat els resultats”, ha afegit a tall d’exemple de la tasca que s’acompleix a l’hospital menorquí.

Durant aquestes dues jornades, els internistes de les Illes Balears han abordat qüestions relacionades amb les malalties infeccioses, cardiovasculars, autoimmunes i amb la diabetis, i han tractat sobre aspectes al voltant de la gestió i els models assistencials. Finalment, s’ha clos la trobada amb una ponència del Dr. José Francisco Quadrado, cap del Servei de Medicina Interna a l’antic Hospital Verge del Toro, sota el títol “50 años de medicina interna en Menorca”. 

A partir del dia 1 de desembre, entren en vigor els nous horaris a tots els centres, unitats bàsiques i consultoris d’Atenció Primària de Menorca amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i l’atenció sanitària, de manera que els pacients també podran demanar cita pel seu metge de capçalera, pediatre o infermera en horari de capvespre.

Segons recorda el gerent de l’Àrea de Salut, Antoni Gómez, es tracta d’un canvi d’horari d’obertura dels centres que no implica cap ampliació de jornada per part dels professionals. Els metges seguiran fent les mateixes hores de feina però distribuïdes de manera que passaran consulta un capvespre a la setmana enlloc de concentrar tota l’activitat en una jornada matinal.

Gómez Arbona assegura que, a Menorca, el canvi d’horari s’ha planificat de manera coordinada i consensuada amb els metges. Explica, també, que aquest canvi d’horari va acompanyat d’un compromís per cobrir les substitucions per vacances o per baixa que siguin necessaris, especialment en aquells centres i consultoris on hi ha més pocs facultatius, així com a reforçar el personal administratiu on faci falta per donar cobertura a tot l’horari d’atenció al públic que a partir de demà es posa en marxa.

Aquests són els nous horaris als centres de salut, unitats bàsiques i consultoris:

El personal d’infermeria de la planta de Pediatria de l’Hospital General Mateu Orfila ha completat estades formatives d’una setmana a Son Espases per actualitzar coneixements i aprendre noves tècniques de cures intensives a nounats. De manera rotatòria, un total de deu professionals s’han desplaçat a l’hospital de referència per conèixer els treballs, les tècniques i els materials que s’utilitzen a l’UCI neonatal amb l’objectiu d’aplicar aquests coneixements en l’atenció que es presta als nounats que necessiten ser traslladats a Palma durant les hores que transcorren des de l’infantament fins a l’evacuació.

Professionals programa intercanvi Son Espases

Alguns dels professionals d’infermeria de la planta de Pediatria que han participat en el programa d’intercanvi amb Son Espases.

Segons explica la supervisora d’infermeria de la planta, Virgínia Vivanco, l’experiència ha estat molt positiva per l’excel·lent acollida del personal de l’UCI Pediàtrica de Son Espases i per les facilitats i el suport prestats pel gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, Manuel Yebra, pel director d’Infermeria, Jordi Ballester, i pel cap del Servei de Pediatria, el Dr. Gabriel Moreno. La motivació dels professionals que han participat en aquest programa —que han hagut de sufragar una part de les despeses— també ha estat un factor imprescindible per poder dur a terme aquesta iniciativa, els resultats de la qual ja s’estan aplicant: s’han implementat nous protocols d’atenció als nounats i s’han incorporat nous materials, i també s’ha guanyat confiança i seguretat a l’hora d’atendre els nounats que han de romandre unes hores amb cures intensives, gràcies a l’aprenentatge de tècniques com la canalització d’un catèter central epicutani o la ventilació mecànica, entre d’altres. “La nostra estada a Son Espases també ens ha servit per comprovar la bona feina que feim a Menorca en temes com la lactància materna”, comenta Vivanco. 

El Servei d’Infermeria de Pediatria organitzarà sessions formatives per compartir els coneixements amb els companys que, per motius personals i familiars, no han pogut participar en aquest programa d’intercanvi amb Son Espases. Per la seva part, el director d’Infermeria, Jordi Ballester, valora molt positivament l’experiència per l’oportunitat de formació i reciclatge dels professionals i confia que sigui un primer pas per propiciar accions similars amb altres serveis de l’Hospital.

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut