Logo ASME

El Servei de Cirurgia General i Digestiva del Mateu Orfila, que dirigeix el Dr. Fernando Alcaide, aplica d’un temps ençà les darreres tècniques laparoscòpiques mínimament invasives per al tractament de determinades patologies. Es tracta concretament de laparoscòpies l’abordatge de les quals es limita a un port únic —fins ara s’han aplicat en cinc pacients d’apendicitis i en cinc casos d’extirpació de la vesícula biliar— i la denominada “cirurgia transanal” per abordar tumors rectals.

Laparoscòpia

Laparoscòpia per port únic duta a terme a l’Hospital General Mateu Orfila. 

La laparoscòpia per port únic és una tècnica nova, que es va començar a aplicar fa escassament cinc anys. Consisteix a fer una única incisió al melic, en la qual es col·loca un dispositiu amb tres o quatre canals que permeten fer passar a la cavitat abdominal diferents instruments laparoscòpics. És una tècnica que suposa una major dificultat tècnica per als cirurgians, però que és més eficaç i beneficiosa per als pacients. A més dels avantatges estètics —una sola cicatriu al melic—, el postoperatori és més curt i la recuperació més ràpida que amb la laparoscòpia convencional. A la llarga, les colecistectomies (extirpació de la vesícula) es podran fer amb cirurgia ambulatòria, de manera que no caldrà ingressar a l’hospital.

Durant els darrers mesos, aquest Servei també ha combinat les tècniques de port únic i la cirurgia denominada NOSE, en la qual s’utilitzen els orificis naturals del cos, per extirpar determinats tumors del còlon. Amb aquesta darrera tècnica s’han tractat tres casos de resecció del còlon amb extracció de les peces per la vagina. Igualment tots els avantatges són per als pacients, ja que es tracta d’una tècnica menys invasiva, que augmenta el confort postoperatori, minimitza les cicatrius i disminueix el temps d’estada hospitalària.

El Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella) ha ampliat el programa d’educació maternal postpart amb una activitat que s’emmarca en el projecte de “Rutes saludables”, que promou la Conselleria de Salut. En concret, la comare del centre, Assumpta Uris, organitza una sortida mensual per aquest itinerari amb dos objectius: fomentar l’activitat física entre les mares després del part i promoure el portament de nadons.

Aquesta ruta, d’una hora de durada, es va posar en marxa ara fa un any i ha permès a les mares participants conèixer i experimentar els avantatges de portar els fills a braços. Durant aquestes sessions, s’explica a les dones l’ús correcte dels diferents sistemes per portar els nadons (foulards, bandoleres, motxilles…), com s’ha de seure el nadó i evitar postures incorrectes, i com protegir els infants del sol.La caminada és només una de les activitats que es dirigeixen a les mares i als nadons des de la quarantena i fins a les setze setmanes posteriors al part. De fet, Canal Salat és el centre de salut de Menorca pioner en la implementació d’un programa específic d’educació maternal postpart. Amb sessions setmanals d’una hora de durada al gimnàs del centre, s’ofereix informació sobre la importància de la recuperació postpart i assessorament en els problemes més habituals en la criança dels fills; a més, s’hi fan exercicis físics —com ara els exercicis de Kegel, gimnàstica abdominal hipopressiva o exercicis pelvians basats en la dansa oriental— i s’hi fan pràctiques de massatge infantil amb el mètode Xantala, a les quals també poden assistir els pares o altres persones que tenguin cura del nadó.

Durant l’any passat, les activitats de recuperació postpart van registrar un total de 72 mares participants, una xifra que tot just representa una tercera part de totes les gestants que van ser ateses a Canal Salat. Amb aquest programa es pretén donar suport psicològic a les dones en la seva tasca de maternalització, que les mares facin activitats encaminades a la recuperació física després del part i una estimulació psicomotriu correcta dels seus fills; fomentar i donar suport a la lactància materna; afavorir la socialització entre les mares de diferents procedències i cultures, i facilitar informació i resoldre dubtes relacionats amb la maternitat, la puericultura i la planificació maternal.

L’equip, format per tres anestesistes i una infermera, treballa per oferir millor qualitat de vida als pacients amb dolor crònic o associat a una patologia

La Unitat del Dolor de l’Hospital General Mateu Orfila va atendre durant l’any passat 1.257 consultes externes, va dur a terme 108 procediments a la consulta i 314 blocatges a la sala d’operacions. Aquest és el balanç de l’activitat de l’equip format pels doctors anestesistes Sabina Córdoba, Jordi Moya i Pablo Candás i la infermera María José Hurtado, que dediquen tres dies per setmana als pacients que acudeixen al servei i la tasca dels qual consisteix a oferir-los un tractament que els proporcioni millor qualitat de vida.

alt

La majoria dels pacients arriben a la Unitat del Dolor quan no responen adequadament als tractaments prescrits a l’atenció primària o a l’atenció especialitzada hospitalària. El primer pas consisteix a combinar el tractament farmacològic amb un examen complementari per confirmar o concretar el diagnòstic i localitzar l’origen del dolor.

Les patologies més freqüents són les de la columna dorsal i de la columna cervical, l’osteoartrosi, la fibromiàlgia i les dels pacients oncològics. En contra del que es pugui pensar, el seu perfil és cada vegada més el d’una persona jove en edat productiva el dolor de la qual li impedeix treballar. “A la Unitat també tenim en compte aspectes psicosocials i laborals per tractar el dolor des d’una perspectiva integral”, explica la Dra. Córdoba. “Els pacients pateixen no només un dolor físic sinó també un dolor psicològic, que els afecta a ells i a tot el seu entorn, la qual cosa genera un cercle viciós de dolor, estrès emocional i més dolor. Cal trencar aquest cercle viciós”.

A més dels tractaments que s’apliquen a la consulta —com ara les infiltracions articulars o els nous pegats de capsaïcina—, a la Unitat del Dolor es fan tractaments intervencionistes a la sal d’operacions. Són els anomenats “blocatges”, que requereixen condicions d’esterilitat i l’ajuda d’un aparell de radioscòpia per confirmar el lloc precís que es vol tractar. Consisteixen a administrar fàrmacs per blocar les vies del dolor, i n’hi ha de molts de tipus: nerviosos a nivell del neuroeix o perifèrics, musculars, etc. Es tracta de tractaments molt personalitzats, asseguren els especialistes, i la durada depèn de cada cas: els més prolongats sempre estan associats a malalties cròniques coexistents, mentre que certs pacients poden rebre l’alta de la Unitat al cap d’unes quantes sessions de blocatge i d’un seguiment farmacològic.

Les operacions quirúrgiques de la columna que des de final de 2013 es duen a terme a l’Hospital General Mateu Orfila han permès donar l’alta de la Unitat del Dolor diversos pacients, mentre que en altres casos l’opció de la cirurgia presenta grans riscs, per la qual cosa s’opta per un control continuat a càrrec de la Unitat, segons explica la Dra. Córdoba.

La Unitat de Mama de l'Hospital Mateu Orfila ha incorporat l'equip necessari per poder realitzar biòpsies del gangli sentinella en dones amb càncer de mama en estats inicials mitjançant una nova tècnica, no radioactiva, que utilitza un traçador magnètic i una sonda. Es tracta d'un important avanç en el pronòstic i tractament d'aquesta malaltia, que evitarà el trasllat de pacients a l'Hospital Son Espases, a més de reduir notablement els temps d'espera i, per tant l'ansietat i el patiment de les pacients, segons han explicat avui el gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez, el cap del servei de Ginecologia de l'Hospital, el Dr. Juan Carlos Hermoso, i el cap del servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu, el Dr. Fernando Alcaide.

El Dr. Juan Carlos Hermoso, el gerent Antoni Gómez, i el Dr. Fernando Alcaide.

Aquesta tècnica es va utilitzar per primera vegada a l'hospital el passat 27 de gener i, fins avui, s'ha practicat en tres pacients. Per demà dimecres hi ha programades altres dues biòpsies, i es calcula que al voltant de 45 dels 60 casos de càncer de mama que es detecten cada any a l’illa podran beneficiar-se d'aquesta tipus d'intervenció i, per tant, evitaran desplaçar-se a Palma per a la detecció i biòpsia del gangli sentinella.

La majoria dels tractaments del càncer de mama en fase primerenca impliquen la realització de la biòpsia selectiva de gangli sentinella (BSGC). Aquest mètode, que serveix per identificar aquells ganglis limfàtics amb major probabilitat d'albergar metàstasi, permet al facultatiu determinar l'estadi en què es troba el tumor i la presa de decisions per al tractament post-quirúrgic.

El sistema clàssic per localitzar els ganglis sentinella utilitza un radiotraçador que precisa de medicina nuclear. El sistema alternatiu denominat Sentimag  –d'eficàcia similar i avalat amb estudis multicèntric–, utilitza partícules paramagnètiques inofensives per a l'organisme i un magnetòmetre per localitzar les possibles metàstasis que s'haguessin estès cap a l'aixella.

L'important avenç que representa aquesta tècnica va associada a la incorporació d'un equip denominat Osna en el laboratori d'Anatomia Patològica. Aquest equip  permet la lectura automatitzada del gangli o ganglis sentinella en només 30 minuts per determinar, sense demores, si està afectat o no per cèl·lules tumorals i si és necessari  procedir a un limfadenectomia axil·lar.

La combinació d'ambdues millores permet que, a dia d'avui, es pugui practicar una biòpsia del gangli sentinella, extirpar el tumor de la mama i, si cal, operar l'aixella en una mateixa sessió quirúrgica d'un màxim de tres hores. Fins fa tot just un mes, aquest mateix procés requeria de diferents processos quirúrgics que es podien perllongar durant un mes, inclòs un ingrés hospitalari de dos o tres dies a Son Espases.

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut