Logo ASME

L’equip directiu de l’Àrea de Salut de Menorca ha felicitat el Nadal a tot el personal durant una trobada que va tenir lloc a migdia del divendres dia 18 de desembre a la cafeteria de l’Hospital Mateu Orfila.

Durant l’acte, també s’ha volgut reconèixer la feina feta pels 24 treballadors d’Atenció Primària i de l’Hospital que s’han jubilat durant aquest any 2015. El gerent, Antoni Gómez Arbona, va entregar un obsequi als professionals ja retirats que van poder assistir a la trobada, entre ells, els especialistes Dr. Joaquim Putxant, la Dra. Cristina Urrutia, el Dr. Miquel Gascón i la Dra. Estela Artacho.

El projecte, que impulsen el Dr. Gabriel Mercadal i el dietista-nutricionista Josep Lluch, pretén reduir els efectes secundaris del tractament i millorar la qualitat de vida dels pacients neoplàsics

L’Hospital General Mateu Orfila ha implantat un nou protocol d’avaluació del risc nutricional i instauració de suport nutricional de pacients oncològics amb l’objectiu de reduir els efectes secundaris i les complicacions dels tractaments, facilitar el control dels símptomes i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Es tracta d’un projecte de recerca que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, doctor en farmàcia i nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al Servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinari de professionals (oncòlegs, metges especialistes en cures pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes...). 

Dietista-nutricionista Josep Lluch i el Dr. Gabriel Mercadal

Segons explica Josep Lluch, la desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics, tenint en compte que està present en el 40-80 % dels casos, depenent del tipus, la localització i l’estadi del tumor. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i en la gravetat de les complicacions, la qual cosa suposa una morbimortalitat més alta d’aquests pacients, la disminució de la tolerància al tractament oncològic i la reducció de la qualitat de vida. Per això és prioritari fer-ne una valoració adequada de l’estat nutricional per diagnosticar els casos de malnutrició i establir un tractament correcte i, a més, detectar els pacients amb un risc més alt de patir-ne a fi d’aplicar-los un tractament nutricional preventiu.

En aquest sentit, el projecte preveu dos cribratges nutricionals —el test Malnutrition Screening Tool (MST) i el mètode basat en paràmetres bioquímics, Filtre Automatitzat Nutricional Balears (FANBAL)—, que es fa a tots els pacients neoplàsics durant la primera visita als especialistes de l’Hospital de Dia per iniciar el tractament amb radioteràpia o quimioteràpia. Una vegada identificats els pacients amb risc de sofrir malnutrició, se’ls fa una segona prova, la valoració global subjectiva generada pel pacient, que permet determinar amb exactitud si estan ben nodrits o presenten desnutrició. En aquest darrer cas, s’ofereixen recomanacions dietètiques individualitzades o fa un abordatge nutricional més complet, que s’inclou en el pla terapèutic específic de cada pacient.

L’estudi té una durada de dotze mesos i inclou totes les persones de més de 18 anys que inicien un tractament amb radioteràpia o radioquimioteràpia a les consultes externes d’oncologia mèdica de l’Hospital General Mateu Orfila. Durant els primers mesos s’han fet els cribratges nutricionals a 44 pacients, 24 dels quals han donat com a resultat la possibilitat de sofrir desnutrició, un percentatge que es correspon amb els resultats esperats pels responsables del projecte.

Amb aquest treball, el Dr. Mercadal i el dietista-nutricionista Josep Lluch pretenen consensuar i implementar protocols d’actuació orientats a millorar el diagnòstic, el tractament i la qualitat assistencial dels pacients des del punt de vista nutricional, a més d’analitzar l’impacte de la intervenció nutricional en la qualitat de vida dels pacients oncològics i estudiar la morbimortalitat associada dels pacients neoplàsics amb desnutrició.

Aquest protocol d’avaluació nutricional de pacients oncològics és el tercer projecte de nutrició clínica que duen a terme el Dr. Mercadal i Josep Lluch. Des de l’any 2010 han desenvolupat dos estudis previs al Mateu Orfila: “Implantación de un método de detección de riesgo de desnutrición en el paciente hospitalizado” i el projecte pilot d’un any “Implantación de un programa de soporte nutricional perioperatorio en los pacientes programados para cirugía digestiva mayor”. 

La Clínica Salus Menorca, on actualment té lloc aquesta prestació, atén quinze pacients i fa unes dues mil sessions l’any

A partir de l’1 de gener de 2015, els pacients de malalties renals de la zona de Ponent de Menorca seran atesos a les noves instal•lacions d’hemodiàlisi que el Servei de Salut habilitarà al Centre de Salut Canal Salat, a Ciutadella. Concretament, la sala de diàlisi s’ubicarà a la planta baixa quan s’hagin enllestit les obres de condicionament, que es preveu que començaran la setmana que ve.

Però, per poder oferir aquest nou servei, abans serà necessari reordenar els espais del centre, de manera que algunes consultes que hi ha a la planta baixa s’hauran de traslladar a la planta primera. Per això el personal d’obres i manteniment de l’Àrea de Salut de Menorca hi està fent una obra menor que consisteix a tancar una part de la zona d’espera de les consultes externes d’especialistes per crear-hi nous despatxos; concretament s’hi habiliten quatre consultes de medicina de família, un gabinet de cirurgia menor i la consulta d’odontologia, a més d’uns nous lavabos per als usuaris. Segons informa el director gerent, Manuel Yebra, aquestes noves consultes s’hauran enllestit en els pròxims dies per fer possible que el trasllat es faci divendres.

Canal Salat Obres

Canal Salat obres

Imatge de les noves consultes que s’habiliten a la planta primera del CS Canal Salat.

Des del mes de gener, el Centre de Salut Dalt Sant Joan (Maó) acull un programa pilot per a la derivació directa de pacients des de l’atenció primària a la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) de l’Hospital General Mateu Orfila. Es tracta d’un pas més després de l’experiència d’un any des de la creació del nou servei, dedicat a l’estudi diagnòstic ambulatori de pacients seleccionats amb sospita de patir alguna malaltia potencialment greu.

Inicialment, es van oferir les prestacions de la UDR a pacients atesos als serveis d’Urgències i de Medicina Interna de l’Hospital General Mateu Orfila que complien els criteris establerts per ser atesos ambulatòriament en el seu procés d’estudi diagnòstic. En aquesta segona fase s’ha ampliat als metges de família del Centre de Salut Dalt Sant Joan, per la qual cosa s’ha dissenyat un circuit informàtic i d’atenció als pacients. Després d’analitzar els resultats d’aquest programa pilot a l’atenció primària, es prendrà en consideració ampliar l’oferta progressivament a altres centres de l’Àrea de Salut de Menorca.

La coordinadora del CS Dalt Sant Joan, la Dra.Taltavull, devora els dos metges especialistes de la UDR: el Dr. Pérez i la Dra. Polvorosa


La UDR està composta per dos metges especialistes en medicina interna, el Dr. César Pérez i la Dra. Marian Polvorosa, a més de la infermera Catalina Rodríguez, que treballen en col·laboració amb la resta de serveis de l’Hospital, especialment amb el de Radiologia i el de Digestiu, per dur a terme les exploracions complementàries.

El primer any d’experiència d’aquest recurs assistencial ha atès a 110 pacients, amb una mitjana d’edat de 57 anys, la meitat dels quals procedia del Serveis d’Urgències. La primera visita dels pacients de la UDR s’ha fet en menys de sis dies des de la sol·licitud de consulta, i en dues setmanes havia conclòs l’estudi diagnòstic, amb una mitjana de menys de dues visites per pacient.

Al 20 % dels usuaris de la UDR se’ls ha diagnosticat algun tipus de tumor —majorment neoplàsies pulmonars i digestives—, tot i que el diagnòstic més freqüent ha correspost a malalties digestives benignes. També han estat atesos pacients amb patologies cardiovasculars, malalties sistèmiques o infeccions. D’altra banda, un terç dels pacients no han necessitat seguiment a l’Hospital.Els professionals que treballen a la UDR es mostren molt satisfets amb els resultats obtinguts aquest primer any, ja que han assolit els objectius previstos i han constatat que el grau de satisfacció dels pacients i dels seus familiars és alt, gràcies a l’agilitat en l’assistència i la comoditat que representa l’atenció i fer les proves diagnòstiques de manera ambulatòria, sense necessitat d’hospitalització. No obstant això, s’han editat fulls informatius per als pacients remesos a la UDR amb l’objectiu de millorar l’atenció que se’ls presta al llarg de tot el circuit assistencial. A més, enguany es farà una enquesta de satisfacció entre els usuaris.

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut