El Servei de Salut ha acordat augmentar el reforç assistencial del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) del Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella) durant les festes de Sant Joan d’enguany, per damunt fins i tot de la demanda del mateix Ajuntament de Ciutadella.

En una resposta per escrit a l’alcalde, el gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, Manuel Yebra, hi detalla el servei assistencial que estarà operatiu al SUAP del diumenge 21 al divendres 26 de juny: el diumenge 21 disposarà de 3 metges i 3 infermers durant les 24 hores del dia; el dilluns 22 hi haurà 4 metges durant les 24 hores i un metge de reforç de 9.00 a 21.00, a més de 3 infermers durant tota la jornada; mentre que els dies 23, 24 i 25 tindrà un equip de 4 metges i 4 infermeres durant les 24 hores del dia. El dispositiu especial de les festes de Sant Joan acabarà el divendres 26, dia en què el SUAP tindrà 3 metges durant les 24 hores i un quart metge durant 12 hores, a més de 3 infermers durant tota la jornada.

Manuel Yebra destaca que es tracta del reforç més import dels darrers anys, ja que es preveu un total de 456 hores de presència de metges i d’infermers, mentre que l’any passat ambdós serveis només varen estar coberts durant 192 hores.

L’equip directiu de l’Àrea de Salut de Menorca ha felicitat el Nadal a tot el personal durant una trobada que va tenir lloc a migdia del divendres dia 18 de desembre a la cafeteria de l’Hospital Mateu Orfila.

Durant l’acte, també s’ha volgut reconèixer la feina feta pels 24 treballadors d’Atenció Primària i de l’Hospital que s’han jubilat durant aquest any 2015. El gerent, Antoni Gómez Arbona, va entregar un obsequi als professionals ja retirats que van poder assistir a la trobada, entre ells, els especialistes Dr. Joaquim Putxant, la Dra. Cristina Urrutia, el Dr. Miquel Gascón i la Dra. Estela Artacho.

El projecte, que impulsen el Dr. Gabriel Mercadal i el dietista-nutricionista Josep Lluch, pretén reduir els efectes secundaris del tractament i millorar la qualitat de vida dels pacients neoplàsics

L’Hospital General Mateu Orfila ha implantat un nou protocol d’avaluació del risc nutricional i instauració de suport nutricional de pacients oncològics amb l’objectiu de reduir els efectes secundaris i les complicacions dels tractaments, facilitar el control dels símptomes i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients. Es tracta d’un projecte de recerca que promouen el Dr. Gabriel Mercadal, doctor en farmàcia i nutrició i especialista en farmàcia hospitalària al Mateu Orfila, i el dietista-nutricionista associat al Servei, Josep Lluch, amb el suport de tot un equip multidisciplinari de professionals (oncòlegs, metges especialistes en cures pal·liatives, farmacèutics, infermeria, dietistes-nutricionistes...). 

Dietista-nutricionista Josep Lluch i el Dr. Gabriel Mercadal

Segons explica Josep Lluch, la desnutrició és molt freqüent en els pacients oncològics, tenint en compte que està present en el 40-80 % dels casos, depenent del tipus, la localització i l’estadi del tumor. La malnutrició s’associa a un augment en el nombre i en la gravetat de les complicacions, la qual cosa suposa una morbimortalitat més alta d’aquests pacients, la disminució de la tolerància al tractament oncològic i la reducció de la qualitat de vida. Per això és prioritari fer-ne una valoració adequada de l’estat nutricional per diagnosticar els casos de malnutrició i establir un tractament correcte i, a més, detectar els pacients amb un risc més alt de patir-ne a fi d’aplicar-los un tractament nutricional preventiu.

En aquest sentit, el projecte preveu dos cribratges nutricionals —el test Malnutrition Screening Tool (MST) i el mètode basat en paràmetres bioquímics, Filtre Automatitzat Nutricional Balears (FANBAL)—, que es fa a tots els pacients neoplàsics durant la primera visita als especialistes de l’Hospital de Dia per iniciar el tractament amb radioteràpia o quimioteràpia. Una vegada identificats els pacients amb risc de sofrir malnutrició, se’ls fa una segona prova, la valoració global subjectiva generada pel pacient, que permet determinar amb exactitud si estan ben nodrits o presenten desnutrició. En aquest darrer cas, s’ofereixen recomanacions dietètiques individualitzades o fa un abordatge nutricional més complet, que s’inclou en el pla terapèutic específic de cada pacient.

L’estudi té una durada de dotze mesos i inclou totes les persones de més de 18 anys que inicien un tractament amb radioteràpia o radioquimioteràpia a les consultes externes d’oncologia mèdica de l’Hospital General Mateu Orfila. Durant els primers mesos s’han fet els cribratges nutricionals a 44 pacients, 24 dels quals han donat com a resultat la possibilitat de sofrir desnutrició, un percentatge que es correspon amb els resultats esperats pels responsables del projecte.

Amb aquest treball, el Dr. Mercadal i el dietista-nutricionista Josep Lluch pretenen consensuar i implementar protocols d’actuació orientats a millorar el diagnòstic, el tractament i la qualitat assistencial dels pacients des del punt de vista nutricional, a més d’analitzar l’impacte de la intervenció nutricional en la qualitat de vida dels pacients oncològics i estudiar la morbimortalitat associada dels pacients neoplàsics amb desnutrició.

Aquest protocol d’avaluació nutricional de pacients oncològics és el tercer projecte de nutrició clínica que duen a terme el Dr. Mercadal i Josep Lluch. Des de l’any 2010 han desenvolupat dos estudis previs al Mateu Orfila: “Implantación de un método de detección de riesgo de desnutrición en el paciente hospitalizado” i el projecte pilot d’un any “Implantación de un programa de soporte nutricional perioperatorio en los pacientes programados para cirugía digestiva mayor”. 

La Clínica Salus Menorca, on actualment té lloc aquesta prestació, atén quinze pacients i fa unes dues mil sessions l’any

A partir de l’1 de gener de 2015, els pacients de malalties renals de la zona de Ponent de Menorca seran atesos a les noves instal•lacions d’hemodiàlisi que el Servei de Salut habilitarà al Centre de Salut Canal Salat, a Ciutadella. Concretament, la sala de diàlisi s’ubicarà a la planta baixa quan s’hagin enllestit les obres de condicionament, que es preveu que començaran la setmana que ve.

Però, per poder oferir aquest nou servei, abans serà necessari reordenar els espais del centre, de manera que algunes consultes que hi ha a la planta baixa s’hauran de traslladar a la planta primera. Per això el personal d’obres i manteniment de l’Àrea de Salut de Menorca hi està fent una obra menor que consisteix a tancar una part de la zona d’espera de les consultes externes d’especialistes per crear-hi nous despatxos; concretament s’hi habiliten quatre consultes de medicina de família, un gabinet de cirurgia menor i la consulta d’odontologia, a més d’uns nous lavabos per als usuaris. Segons informa el director gerent, Manuel Yebra, aquestes noves consultes s’hauran enllestit en els pròxims dies per fer possible que el trasllat es faci divendres.

Canal Salat Obres

Canal Salat obres

Imatge de les noves consultes que s’habiliten a la planta primera del CS Canal Salat.

Banner directorio telefónico

Banner cita previa

Banner IBSalut