La Comisión Técnica de Atención a la Cronicidad tiene como objetivo principal aplicar de manera eficiente el programa de atención al paciente crónico complejo (PCC) y crónico avanzado (PCA) en el marco de la Atención Primaria.

 

 Historia del logotipo
 

La mata de jonc

En els moments que m'he sentit més fràgil i vulnerable, degut a les dolències i limitacions que he patit, m'he identificat amb una mata de jonc. Em doblegava i em costava molt tenir-me dempeus. Tot i així gràcies a l'escolta, les cures i el suport dels meus familiars, juntament amb el personal sanitari i d'altres recursos que m'han facilitat, mai em vaig trencar.


La lletra A representada en forma de joncs entrellaçats vol representar el meu agraïment a tota l'atenció rebuda per part dels familiars i del personal sanitari. Aquests han tingut una visió amb mi no sols de malalt, sinó com una persona que té una veu i necessita cridar les seves necessitats i somnis. Una persona que vol recuperar-se i/o decidir envers la seva vida, gaudir i valorar-la, sempre ballant amb el vent, adaptant-me i vinclant-me, però mai trencant-me. Sempre acompanyat i atès per una gran A d'atenció integral.

Jaume Pastor Ramis.

 

 Objetivos

 

  • Facilitar a los profesionales de atención primaria la ejecución del programa de atención al PCC y PCA en los centros de salud (CS).
  • Hacer una evaluación continua de las necesidades propias de atención primaria para incorporarlas al plan de implementación en los CS (nuevos circuitos, valorar la incorporación de nuevos profesionales, etc.).
  • Asesorar a los profesionales de atención primaria en la ejecución del programa mencionado y también a los equipos directivos.
  • Revisar y evaluar las actividades del programa con los/las responsables de cada CS.
  • Proponer los cambios oportunos en los sistemas de registro dentro de la historia clínica electrónica que faciliten la ejecución de las intervenciones y su evaluación.
  • Ser el nexo de unión entre la Comisión de Cronicidad del Servicio de Salud y los profesionales de Atención Primaria de Mallorca.
  • Reforzar la formación continuada de los diferentes profesionales de atención primaria según las necesidades.
  • Crear alianzas con las diferentes comisiones, asociaciones, entidades, sociedades científicas e instituciones que compartan objetivos comunes para que el programa de atención en consonancia a las demandas de la población.

 

 Miembros del grupo de trabajo
 

 

 Nombre 

 

 Vocalía 

 

 Profesión

 

 Margalida Servera Gornals 

 

 Subdirección Médica Migjorn GAP

 

 Médica

 

 Juana M Janer Llobera 

 

 GT GAP Mallorca

 

 Médica

 

 Gabriel Moragues Sbert 

 

 Comisión de cronicidad del Servicio de Salud

 

 Médico

 

 Tomás Salvà Siquier 

 

 ESAD

 

 Médico

 

 Mª Belen Cacereño Jiménez 

 

 CS Sa Pobla

 

 Médica

 

 Alejandro Morales García 

 

 CS Escola Graduada

 

 Médico

 

 Mª del Mar Sureda Barbosa 

 

 CS Son Cladera

 

 Médica

 

 Soufane Oulkadi El Azizi 

 

 CS Son Gotleu

 

 Mediadora intercultural

 

 Joana M Payeras Cardell 

 

 CS Escola Graduada

 

 Trebajadora social

 

 Mª Luisa Sastre Martorell 

 

 

 Farmacéutica AP

 

 Apolònia Esteva Arrom

 

 UBS Sant Jordí (CS Son Ferriol)

 

 Enfermera

 

 Maria Estelrich Mesquida 

 

 CS Felanitx

 

 Enfermera

 

 Agnés Pastor Picornell 

 

 UBS Maria (CS Sineu)

 

 Enfermera

 

 Nuria Granado Morey 

 

 CS Camp Redó

 

 Enfermera

 

 Mª de Diego González 

 

 CS Santa Ponça - Calvià

 

 Auxiliar administrativa

 

 Maria Mora Bestard 

 

 CS S’Escorxador

 

 Pediatra

 

 Raquel Albadalejo Piña 

 

 CS Manacor

 

 Enfermera gestora de casos

     

 

 

 

Agenda AP Mallorca

Mayo 2022
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31