Guies i protocols del Servei de Salut de les Illes Balears: consentiment

    informat

    Servei de salut de les Illes Balears. 2019

     Versió en atres idiomes: [castellà]

     Annex 4. Model consentiment informat.

     Annex 5. Model rebuig de la intervenció.

     Annex 6. Autorització per obtenir mostres biològiques i/o imatges amb finalitats d'investigació científica o

    docència.

     Annex 7. Revocació de l'autorització per obtenir mostres biològiques i/o imatges amb finalitats d'investigació

                                                                científica o docència.

                                                           Annex 8. Llista de comprobació per avaluar la qualitat dels formularis de consentiment informat.  

 

0
0
0
s2sdefault

Buscador publicacions