Com que el resultat de la prova ha estat negatiu i, a més, no heu tingut contacte estret amb una persona diagnosticada de COVID-19, no fa falta que quedeu a ca vostra.

Tanmateix, heu de mantenir en tot moment les mesures de precaució per reduir el risc de transmissió del virus:

  • Duis la màscara ben posada allà on sigui obligatori.
  • Manteniu la distància física d’almenys dos metres amb altres persones i tapau-vos la boca amb el colze en tossir o esternudar.
  • Rentau-vos les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hàgiu emprat per tapar-vos la boca. També podeu fer servir una solució hidroalcohòlica.

 

Per a qualsevol dubte sobre la COVID-19

InfoCOVID: 900 100 971

InfoCOVID Pediàtric (0-18 anys): 900 700 222