Com que heu estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19, malgrat que el resultat de la prova diagnòstica ha estat negatiu heu de seguir les recomanacions per a contactes estrets depenent de si conviviu o no amb un cas positiu.

 

  
Informació per a contactes estrets (adults)