Com que heu estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19, malgrat que el resultat de la prova diagnòstica ha estat negatiu heu de seguir les recomanacions per a contactes estrets depenent de si conviviu o no amb un cas positiu.

 

  
Informació per a contactes estrets (adults)
 
  
   

 

IMPORTANT

Malgrat que el resultat de la prova hagi estat negatiu, heu de quedar a ca vostra aïllat durant almenys 10 dies des del darrer dia en què vau tenir contacte estret amb el cas diagnosticat de COVID-19.