Informació per a contactes estrets pediàtrics que no convisquin amb un cas diagnosticat de COVID-19

 • ACom que l’infant ha estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19 durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores i en els dos dies anteriors des que aquesta persona va començar a tenir-ne símptomes, és un contacte de risc.
 • Durant un període de deu dies, vigilau si presenta qualsevol símptoma de COVID-19 (febre, tos i dificultat per respirar, o també mal de coll, diarrea, falta dels sentits del gust o l’olfacte, calfreds, mal de cap o muscular, o debilitat general). En els infants també són freqüents el mal de coll i la diarrea. Si en té, demanau cita al vostre centre de salut telefonant al 971 437 079 o al 902 079 079. Només si percebeu que els símptomes són greus, telefonau al 061.
 • L’infant ha de quedar a casa durant almenys deu dies a partir del darrer dia en què va tenir contacte amb el cas diagnosticat. No podrà anar a escola ni fer activitats extraescolars, etc. Els familiars heu d’estar localitzables durant tot aquest temps.
 • Al llarg d’aquests deu dies seguiu les indicacions següents:
  • Preneu-li la temperatura dues vegades cada dia, entre les 8 i les 10 del matí i entre les 8 i les 10 del vespre.
  • L’infant s’ha de rentar les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hagi emprat per tapar-se la boca. També pot utilitzar una solució hidroalcohòlica
  • Durant aquest període de deu dies, per evitar emmascarar i retardar la detecció de la febre, no li doneu medicaments per baixar-la sense supervisió de l’equip sanitari.
  • Per evitar que pugui contagiar els convivents, ha d’estar la major part del temps en una habitació d’ús individual, sempre tenint en compte l’edat i el grau de maduresa de l’infant. Si és molt petit, ha d’estar preferiblement a cura d’un sol adult. Pot intentar fer activitats que l’entretinguin, com ara jugar, llegir, dibuixar, escoltar la ràdio o música, mirar la televisió, etc.
  • Si és possible, ha d’emprar un bany d’ús exclusiu, és a dir, que no comparteixi amb cap convivent. Si l’ha de compartir, netejau-lo després de cada ús.
  • No ha de sortir de casa llevat que sigui imprescindible; en aquest cas, si té més de sis anys ha de dur sempre ben posada una màscara quirúrgica, extremar les mesures de seguretat, mantenir la distància física amb altres persones i rentar-se les mans sovint.

 

Per a qualsevol dubte sobre la COVID-19:

InfoCOVID: 900 100 971

InfoCOVID Pediàtric (0-18 anys): 900 700 222

 
Versió pdf