Informació per a contactes estrets pediàtrics que no convisquin amb un cas diagnosticat de COVID-19

 • Atès que el/la menor ha estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19 durant el període que es transmet —que comença 48 hores abans que apareguin símptomes— és un contacte de risc.
 • Durant els propers 10 dies heu de vigilar si apareix qualsevol símptoma de la malaltia (en particular febre, tos o dificultat respiratòria). En infants també és freqüent el mal de coll i la diarrea.

En aquest cas, demanau cita al vostre centre de salut telefonant al 971 437 079 o al 902 079 079. Només si percebeu que els símptomes són greus, telefonau al 061.

 • Al llarg d'aquests 10 dies heu de seguir les indicacions següents:
  • L’infant ha de quedar a casa durant almenys 10 dies des de l'últim dia en què va tenir contacte amb el cas (no podrà anar al centre educatiu, ni a activitats extraescolars, etc.). Els familiars han d'estar localitzables durant tot el període de seguiment.
  • Li heu de prendre la temperatura dues vegades al dia en aquests horaris:
   • Entre les 8 i les 10 del matí.
   • Entre les 8 i les 10 de la nit.
  • Ha de rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hagi usat per tapar-se la boca. També pot utilitzar una solució hidroalcohòlica.
  • Durant el període de vigilància, no ha de prendre medicaments per baixar la febre sense supervisió de l'equip sanitari, per evitar emmascarar i retardar la detecció de la febre.
  • Per evitar que pugui contagiar les persones que viuen amb ell/ella, ha d'estar la major part del temps en una habitació d'ús individual, sempre tenint en compte l'edat i el grau de maduresa del menor. Si l’infant és molt petit ha d'estar preferiblement a cura d'un sol adult. Pot intentar fer activitats que l’entretinguin, com jugar, llegir, dibuixar, escoltar la ràdio o música, mirar la televisió, etc.).
  • Si és possible, ha d'usar el seu propi bany; és a dir, no l’ha de compartir amb cap dels convivents. Si no és possible, el bany ha de netejar-se després del seu ús.
  • Ha d'evitar sortir de casa tret que sigui absolutament imprescindible; en aquest cas, si és major de 6 anys ha de dur sempre posada una màscara quirúrgica, extremar les mesures de seguretat, mantenir la distància física amb altres persones i rentar-se les mans sovint.

 

Per a qualsevol dubte sobre la COVID-19:

INFOCOVID: 900 100 971

INFOCOVID PEDIÀTRIC (0-18 anys): 900 700 222

 
Versió pdf