Informació per a contactes estrets que convisquin amb un cas diagnosticat de COVID-19

 • Com que heu estat en contacte amb un cas diagnosticat de COVID-19 durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores i en els dos dies anteriors des que aquesta persona va començar a tenir-ne símptomes, sou un contacte de risc.
 • Durant un període de deu dies, vigilau si teniu símptomes de COVID-19 (febre, tos i dificultat per respirar, o també mal de coll, diarrea, falta dels sentits del gust o l’olfacte, calfreds, mal de cap o muscular, o debilitat general). Si en teniu, demanau cita al vostre centre de salut telefonant al 971 437 079 o al 902 079 079. Només si els símptomes són greus heu de telefonar al 061.
 • Quedau a casa durant almenys deu dies a partir del darrer dia en què vau tenir contacte amb el cas diagnosticat. Heu d’estar localitzable durant tot aquest temps.
 • Al llarg d’aquests deu dies seguiu les indicacions següents:
  • Rentau-vos les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hàgiu emprat per tapar-vos la boca. També podeu fer servir una solució hidroalcohòlica.
  • Preneu-vos la temperatura dues vegades cada dia, entre les 8 i les 10 del matí i entre les 8 i les 10 del vespre.
  • Durant aquest període de deu dies, per evitar emmascarar i retardar la detecció de la febre, no heu de prendre medicaments per baixar-la sense supervisió del vostre equip sanitari.
  • Remarcam que és molt convenient i idoni que cada convivent estigui en una habitació individual diferent a la del pacient i ha de tenir el mínim contacte possible amb aquest. Sobretot, evitau el contacte directe amb els seus fluids corporals
   —especialment de la boca o les secrecions respiratòries— i els excrements.
    
 • Ventilau sovint les zones comunes de la casa, especialment després que el pacient hi hagi estat.
 • No heu de compartir amb el pacient objectes d’ús personal (raspall de dents, tassons, plats, coberts, tovalloles, etc.).
 • Rentau-vos les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn més proper.
 • No convideu ningú a ca vostra ni permeteu que hi entrin visites.
 • Si teniu algun animal de companyia, intentau mantenir-lo lluny del pacient.
 • No interrompeu la quarantena fins que us telefonin per donar-vos l’alta.

 

Mesures de protecció específiques per a persones cuidadores de casos confirmats

 • S’ha de procurar que només una persona cuidi el pacient. A més, no pot tenir factors de risc de complicacions per la COVID-19 (malalties cròniques cardíaques, pulmonars, renals, immunodepressió, diabetis o embaràs).
 • El pacient ha de dur ben posada una màscara quirúrgica quan la persona cuidadora estigui a prop.
 • La persona cuidadora ha d’extremar les mesures de precaució cada vegada que contacti amb el pacient o amb els seus fluids (sang, excrements, orina, vòmits, saliva…). Per això ha de seguir les indicacions següents: 
  • Màscara quirúrgica: no l’ha de tocar mentre la dugui posada. Si es mulla o es taca de secrecions, l’ha de canviar immediatament. Després d’emprar-la, l’ha de tirar dins un contenidor de residus amb tapadora i s’ha de rentar les mans.
  • Guants d’un sol ús: els ha de dur posats per a qualsevol contacte amb les secrecions del pacient. Després d’emprar-los, els ha de tirar dins un contenidor de residus amb tapadora i s’ha de renta les mans.
  • S’ha de rentar les mans sovint amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica, especialment després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn proper.

 

Per a qualsevol dubte sobre la COVID-19:

InfoCOVID: 900 100 971

InfoCOVID Pediàtric (0-18 anys): 900 700 222     

 

Versió pdf